De cirkel ontspringen

Printervriendelijke versiePDF version

Groepswerk met kansarmen

 

Het is bekend dat de klassieke individuele en zelfs de gezinsgerichte hulpverleningsmodellen naar kansarmen toe zeer dikwijls falen. De redenen hiervoor zijn talrijk. De ‘cultural gap’, de socio-culturele kloof tussen de vrij burgerlijke cultuur van de hulpverlener en zijn methodes, en de heel eigen overlevingscultuur van mensen aan de rand, drukt zich onder meer uit in allerhande hoge drempels en in gebrek aan gelijkwaardigheid en het ontbreken van partnerschap. Karel Staes tekent tegelijk de onmacht, ja zelfs de contraproductiviteit van de klassieke hulpverlening.

 

In dit perspectief heeft het Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk een opleidingsprogramma voor hulpverleners opgezet voor het verwerven van de methodiek van het groepsmaatschappelijk werk. Dit programma was een belangrijke impuls voor hulpverleners om hun eigen rol en plaats anders te zien en meer oog te krijgen voor de eigen mogelijkheden van mensen die in groep de vicieuze cirkel van de armoede kunnen doorbreken. De bevindingen van deze opleiding zijn in deze handleiding ter beschikking gesteld van alle hulpverleners die op zoek zijn naar meer geëigende én meer voldoening schenkende werkwijzen om samen met kansarmen de cirkel te doorbreken…

 

Uit de inhoud:

Kansarmen: hoe dan ook een aparte doelgroep (context van kansarmoede, maatschappelijke rollen, enz.)

Groepswerk heeft een eigen identiteit (hulpverleningsmechanismen in groep, verhoudingen tussen de deelnemers)

Het samenstellen van de groep (waar leggen we de lat, van individuele begeleiding naar groepswerk, motivatie, enz.)

Het begeleiden van de groepsgesprekken (uitgangspunten, start van een groep, afspraken, structureren en ordenen, groepscontrole, afsluiting)

De complementariteit tussen individueel maatschappelijk werk en groepswerk (plaats van het groepswerk in het hulpverleningsveld, rol van de individuele begeleider)

Een aangepaste methodiek komt tot stand in interactie met de generatiearmen zelf

 

Auteur(s):

Edgard Vandebroek en Karel Staes

Titel:

De cirkel ontspringen

Groepswerk met kansarmen

Uitgever:

 

Jaartal:

1995

Aantal Blz.:

137

ISBN

 

Kostprijs

18,60  euro (16,12 euro voor leden van het Vlaams Welzijnsverbond)