Als vrijwilligers samenwerken met beroepskrachten

Printervriendelijke versiePDF version

Het centraal thema van deze publicatie is de positie van het hulpverlenend vrijwilligerswerk tegenover de professionele hulpverlening: complementair en toch specifiek. Om die plaats in alle duidelijkheid te kunnen aangeven, diende tevens de positie van het vrijwilligerswerk tegenover de mantelzorg en ten aanzien van de samenleving als geheel te worden uitgeklaard. Daarbij komen ook vragen aan bod over het engagement van vrijwilligerswerk in relatie met actuele thema’s, zoals het heersende arbeidsethos en gangbare opvattingen over de toegenomen vrije tijd en de besteding daarvan. Het risico van misbruik van het vrijwilligerswerk blijft evenmin onbesproken. Er wordt daarnaast uitgebreid ingegaan op praktische vragen over taakafbakening, recrutering, vorming en ondersteuning van vrijwilligers, en over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.

 

Dit boek is een gezamenlijk product van de leden van de Werkgroep Vrijwilligers van het Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk, en richt zich onder meer tot verantwoordelijken van organisaties die met vrijwilligers werken, tot hulpverleners die met vrijwilligers samenwerken of dat wensen te doen, en uiteraard tot de vrijwilligers zelf en al wie met hun problemen en verwachtingen begaan is.

 

Uit de inhoud:

Situering van het vrijwilligerswerk binnen de hulpverlening

De eigenheid van het vrijwilligerswerk binnen de hulpverlening

Vrijwilligerswerk in een maatschappelijke context

Gevaren en kansen voor het vrijwilligerswerk

Taakafbakening tussen vrijwilligers en beroepskrachten

Recrutering van vrijwillige hulpverleners

Oriëntering, ondersteuning en vorming

Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten

Ethiek en deontologie van het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers en beleid

 

Auteur(s):

Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk

Titel:

Als vrijwilligers samenwerken met beroepskrachten

Uitgever:

Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk

Jaartal:

1989

Aantal Blz.:

135

ISBN

 

Kostprijs

7,44  euro (5,58 euro voor leden van het Vlaams Welzijnsverbond