Legal disclaimer

Printervriendelijke versiePDF version

Legal disclaimer

Hierbij de Privacy voorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan Vlaams welzijnsverbond.

Privacy voorwaarden

Eigendom:
Deze website is eigendom van Vlaams Welzijnsverbond (met zetel te Guimardstraat 1, 1040 Brussel, België).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de websites van Vlaams Welzijnsverbond, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vlaams Welzijnsverbond of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan met onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie(tekensen, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.  Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy
Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Vlaams Welzijnsverbond zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Vlaams Welzijnsverbond zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Meer informatie hierover kan je vinden in ons Cookie statement.

Links naar andere websites

Vlaams Welzijnsverbond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Vlaams Welzijnsverbond door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Vlaams Welzijnsverbond. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Verzoek richten aan Vlaams Welzijnsverbond

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend cadres:

tav. Vlaams Welzijnsverbond
Guimardstraat 1

1040 Brussel

België

We verbinden er ons toe om binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.