Train de trainer: agressiebeheersing - Kosteloze Icoba-via5 vorming

Printervriendelijke versiePDF version

DOELSTELLINGEN
Na deze opleiding
- Heb je zicht op je eigen en de nodige expertise rond “omgaan met agressie”
- Ken je de plaats van training binnen het agressiebeleid van de organisatie
- Kun je via gerichte interventies opleiding geven rond dit thema
- Kan je hiervoor een lesplan met gepaste werkvormen opstellen
- Heb je inzicht in het gepast begeleiden van rollenspelen rond dit thema
- Kun je de nodige signalen die er tijdens een training naar boven komen analyseren en signaleren binnen de eigen
organisatie
- Kan je inschatten of mensen “klaar zijn” voor een dergelijke training of eerst verdere opvang nodig hebben.

PROGRAMMA
Als hulpverlener kom je heel wat agressie tegen. Agressie voorkomen, ermee omgaan en zorgen voor opvang na een agressiesituatie zijn fundamentele vaardigheden die je best up-to-date houdt. Interne trainers spelen hierin een sleutelrol. Want zij hebben voeling met de werking en de concrete situaties, de interne cultuur en geschiedenis van de organisatie. Deze 4-daagse training wil beginnende en ervaren interne trainers ondersteunen in hun rol.

WERKVORM EN METHODIEK
We werken interactief en vanuit de ervaring en de praktijk van de deelnemers. We reiken een aantal theoretische kaders en concrete tools aan. De deelnemers passen dit onmiddellijk toe op de eigen opleiding. Ze werken een lesplan, aangepaste methodes en werkvormen uit die ze nadien in hun werkcontext kunnen inzetten om hun agressie-training te versterken.
Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om tijdens de laatste twee opleidingsdagen een korte les te geven (20 minuten) en ontvangt feedback van mededeelnemers en trainer.

VOOR WIE
Iedereen die professioneel met kinderen en jongeren werkt, zowel beginnende als ervaren trainers rond het thema agressiebeheersing

WANNEER EN WAAR
di, 03/03/2020 09:00 - 16:15 Het Roze Huis -Grote Hondstraat Draakplaats 1, 2018, Antwerpen
di, 10/03/2020 09:00 - 16:15 Het Roze Huis - Grote Hondstraat Draakplaats 1, 2018, Antwerpen
di, 17/03/2020 09:00 - 16:15 Het Roze Huis - Grote Hondstraat Draakplaats 1, 2018, Antwerpen
di, 24/03/2020 09:00 - 16:15 Het Roze Huis - Grote Hondstraat Draakplaats 1, 2018, Antwerpen

HOE INSCHRIJVEN
Via de website van icoba

OVER DE LESGEVER
Kris Verherstraeten werkt als trainer en coach voor D-na. Hij begeleidt organisaties en hun medewerkers in hun ontwikkeling. Hij werkt sinds 2005 rond thema’s als omgaan met agressie, het opzetten van een agressiebeleid en het opleiden van interne trainers. Hij studeerde maatschappelijk werk en werkte jarenlang in de social-profit sector. Tijdens zijn werk werd hij zelf regelmatig geconfronteerd met moeilijk gedrag en agressie van cliënten.