Vrijwilligerswerk: (er)vaar je mee?

Printervriendelijke versiePDF version

Werk je met vrijwilligers in jouw organisatie of wil je er graag mee aan de slag? Vraag je je af hoe vrijwilligers er een volwaardige plek kunnen krijgen? Wil je weten hoe je jouw bestaande vrijwilligerswerking kan optimaliseren? Dat zijn maar een aantal vragen waarop we een antwoord willen formuleren tijdens onze inspirerende beleidsdag voor directies!

 

Samen met ons ga je tijdens deze boeiende dag op tocht. Voor een aantal onder jullie wordt het een ontdekkingstocht naar welke meerwaarde vrijwilligers in jouw organisatie zouden kunnen bieden. Anderen staan al verder in hun tocht, zoeken verdieping of willen leren van anderen of zelf ervaringen delen.

Verwacht een dag waarop je:

  • veel informatie krijgt over vrijwilligerswerk. Je krijgt een update van relevante wetgeving, meer inzicht in de meerwaarde van vrijwilligerswerk en het maken van een stevig vrijwilligersbeleid met een specifieke focus op directieleden.
  • veel kan uitwisselen over vrijwilligerswerk met anderen.
  • kan proeven van diverse vrijwilligerspraktijken. Enthousiaste vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren en directieleden nemen je mee in wat vanuit hun ervaring ‘de winst is van vrijwilligerswerk’.

We hopen dat je na deze dag met veel goesting naar buiten gaat om met vrijwilligers aan de slag te gaan of jouw werking met vrijwilligers nog sterker uit te bouwen!

 

Daarbovenop werkte het Vlaams Welzijnsverbond een praktische gids uit met de belangrijkste informatie, tips, aandachtspunten en vragen over vrijwilligerswerk.

Wie deelneemt aan deze studiedag krijgt een exemplaar, vers van de pers!

Inschrijvingsprijs: 65 euro

 

Programma

9 u.

 

Onthaal en koffie

9.30 u.

 

Verwelkoming

- Liliane Krokaert (voorzitter Commissie Vrijwilligerswerk en coördinator Present Vzw)

9.35 u.

 

Vrijwilligerswerk, kostbare schakels in de zorg

- Minister Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijns, VolksGezondheid en Gezin)

10 u.

 

Introductie: op naar de toekomst van vrijwilligerswerk

Hoe gaan we met vrijwilligers aan de slag, nu en in de toekomst? Professor Lucas Meijs neemt je mee in een korte inleiding over vrijwilligerswerk, met een ludieke opdracht als afsluiter. (videoboodschap)

- Prof. Lucas Meijs (professor strategische filantropie en vrijwilligerswerk aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam)

10.30 u.

 

Vrijwilligerswerk en de wet, hoe zit dat weer?

Liliane Krokaert geeft meer uitleg over de federale wet en het Vlaamse decreet, en licht daarbij toe waar organisaties mee rekening moeten houden met betrekking tot het (ingebouwd) vrijwilligerswerk. Het gaat over informatieplicht, kostenvergoeding, verzekering, beroepsgeheim, vorming, begeleiding, …  Ze zal ook de link maken met het nieuwe “verenigingswerk”.

- Liliane Krokaert (voorzitter Commissie Vrijwilligerswerk en coördinator Present Vzw

11 u.

 

Pauze

11.15 u.

 

Een sterke visie voor sterk vrijwilligerswerk

- Koen Vermeulen (zelfstandig trainer bij Vrijwilligerswerk Werkt)

Vlaanderen anno 2020.

Een licht toenemend vrijwillig engagement?
Zullen meer burgers vrijwilligen?
Misschien wel, misschien niet.
Eén trend zal zich in elk geval doorzetten: de spectaculaire toename van organisaties, diensten, projecten en initiatieven die met vrijwilligers willen werken.

Tijd voor jouw organisatie om ook te starten met vrijwilligers?
Niet noodzakelijk, enkel wanneer je het echt wil en het doordacht aanpakt wordt het een succes.

In deze lezing geen oproep om te werken met vrijwilligers.
Wel handvaten om een hedendaagse wijze vrijwilligersinzet vanuit een duidelijke visie te capteren.
Handvaten die de voorbije jaren op honderden plaatsen in Vlaanderen zijn uitgeprobeerd, en hieruit leren we!
Een sterke visie die zorgt voor sterk vrijwilligerswerk, daar werken we aan in deze lezing

12.15 u.

 

Reflectie op de voormiddag

12.30 u.

 

Bio-fairtrade broodjesmaaltijd

13.15 u.

 

Proeven van de praktijk

Uitwisseling van praktijkverhalen - 3 sessies van telkens 30’

 

Directeur Sven De Loght (Elegast Den Dam – sector jeugdhulp) deelt graag het zoekproces van Elegast Den Dam in het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid met integratie van het Solidarity Corps om vrijwilligers vanuit Europa aan te trekken in de eigen organisatie.

 

Netwerkcoach Rita Lombaert (Huize Tordale – sector ondersteuning personen met een handicap) neemt je graag mee in het belang van luisteren naar vrijwilligers en het zoeken naar krachten en talenten bij iedere vrijwilliger.

 

Vrijwilliger Bruno Tuyls (Ave Regina – sector ondersteuning personen met een handicap) zal vertellen hoe hij stap voor stap betrokken werd in de uitbouw van een vrijwilligersbeleid in de organisatie en nu ook beleidsmatig betrokken is in de organisatie op vlak van vrijwilligerswerk. Aandacht voor talent en eigen keuze bij vrijwilligers, belang van waardering, en de ongelooflijke voldoening die je als vrijwilliger haalt uit het vrijwilligerswerk (zingeving) zijn voor hem van onschatbare waard.

 

Directeur Ivan Lemenu (De Korf - sector jeugdhulp) gaat in op het belang van het geven van een zichtbare plaats aan vrijwilligerswerk in de strategisch planning, organogram, kwaliteitsbeleid van de organisatie.

 

Stafmedewerker Anne Van Cutsem en vrijwilliger Michaël Francois (Kinderdagverblijf Kapoentje en Octopus - sector kinderopvang) geven samen een inkijk in de vrijwilligerswerking binnen het kinderdagverblijf en tonen hoe inclusie en diversiteit in de organisatie een meerwaarde biedt, ook via vrijwilligerswerk!

 

Vrijwilliger Maurice Romanus (Centrum Ganspoel - sector ondersteuning  personen met een handicap) getuigt over zijn ervaring als vrijwilliger bij de tandemploeg (fietsclub), de vrijwilligersraad en hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers via verbinding met de buurt.

 

Afdelingsverantwoordelijke Nele Steeno (De Wissel – sector jeugdhulp) zal vertellen over de bewuste keuze om, vertrekkend vanuit een duidelijke visie, binnen Centrum Molenmoes hoofdzakelijk te werken met (buitenlandse) vrijwilligers in plaats van met betaalde medewerkers.

 

Directeur Guy Bruyninckx en vrijwilligerscoördinator Liesbeth Geudens (Het GielsBos - sector ondersteuning personen met een handicap) leggen uit waarom een aantal jaren geleden bewust de keuze is gemaakt om iemand voltijds aan te stellen voor de uitbouw en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in hun organisatie. En met resultaat!

 

15 u.

 

Pauze

15.15 u.

 

Wat vrijwilligers voor uw organisatie en cliënten kunnen betekenen

Professor Lucas Meijs geeft een reflectie op de meerwaarde van vrijwilligerswerk voor organisaties (video-interview).

- Prof. Lucas Meijs (professor strategische filantropie en vrijwilligerswerk aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam)

15.35 u.

 

Reflectie op de namiddag

- Liliane Krokaert (voorzitter Commissie Vrijwilligerswerk en coördinator Present Vzw)

15.50 u.

 

Vrijwilligerswerk – met volle energie vooruit

- Ilse Luyten (stafmedewerker beleidsondersteuning en vrijwilligerswerk Vlaams Welzijnsverbond)

16 u.

 

Slotwoord

- Jan Renders (Voorzitter Vlaams Welzijnsverbond)

16.10 u.

 

Receptie