Studiedag: Met plezier gedaan!! Een dynamische visie op ‘werkbaar werk’ in welzijnsorganisaties.

Printervriendelijke versiePDF version

Tot onze spijt moeten we melden dat er niet meer kan ingeschreven worden voor deze studiedag.

 

Beleef deze dag mee op 14 november 2018 in het Provinciehuis te Leuven.

We verwelkomen graag de directieleden en leden van de raad van bestuur van onze organisaties. Tegelijk zouden we het tof vinden ook leidinggevenden samen met hun medewerkers te mogen ontmoeten.

Samen maken we werk van werkbaar werk!

 

 

Programma

9 u.

 

Onthaal

9.30 u.

 

Verwelkoming door Muriel De Ryck, voorzitter van de commissie Medewerkersbeleid

9.35 u.

 

Feel good moment o.l.v. Sophie Vitse, bezielster van YogAnanda. Ananda betekent ‘bliss’ of vreugde in het Sanskriet.

9.45 u.

 

Een greep uit het leven op de werkvloer, Arnaut Van den Bossche, comedian en auteur van het boek ‘Burn-out voor Beginners, Een how to-manual om jezelf zo snel mogelijk aan en uit een burn-out te helpen’. (filmfragment)

9.55 u.

 

Veerkracht uitbouwen door gebruik te maken van talenten en kwaliteiten van mensen!,
Prof. dr. Elke Van Hoof
Elke Van Hoof doceert naast medische en gezondheidspsychologie ook klinisch-psychologische interventies aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is ze gastdocent aan de Vlerick Business School. Ze is de bezieler van het Huis voor Veerkracht, het expertisecentrum voor stress, burn-out, bore-out en veerkracht, en een veelgevraagd expert in de media. In al haar activiteiten staat sociaal en duurzaam ondernemen centraal.

11.15 u.

 

Pauze en naar de workshops

11.30 u.

 

Workshop: ronde 1

12.45 u.

 

Broodjesmaaltijd

13.30 u.

 

Workshop: ronde 2

14.45 u.

 

Pauze en naar plenum

15 u.

 

Ja of ja: strategie van het geluk”, Frederik Imbo (Imboorling).

Fantastisch nieuws: je kan zelf je geluk creëren. Hoe? Dankzij de ‘ja of JA? – de strategie van het geluk’ kom je op een leuke manier tot inzichten om je geluk zelf in handen te nemen.
Frederik Imbo daagt je uit om bij je zelf stil te staan aan de hand van grappige videofragementen, treffende citaten, verhelderende inzichten en veel interactie. Je keert huiswaarts met een hele reeks tips om te bouwen aan de eigen, duurzame strategie van jouw geluk.

16.15 u.

 

Afsluitend woord van Hendrik Delaruelle

16.30 u.

 

Einde

 

Workshops

 

Thema’s Ronde 1: van 11u.15 tot 12u.30

   Organisatie/begeleider

 1)Verbindende communicatie

   Dialoogplus
   Karin Nolmans

2) Dienend leidinggeven

   RoedelConsult

   Roeland Boeckaert

3) Ruimte voor zinvragen en spiritualiteit van de hulpverlener

   FARA

   - Katrien Ruytjens

   - Sindy Helsen

 

4) Gezonde voeding

   Veerle Mertens

5) Yoga-sessie

   Yoganando

   Sophie Vitse

 

 

 

Thema’s Ronde 2: van 13u.15 tot 14u.30

   Organisatie/begeleider

1) Verbindende communicatie

   Dialoogplus
   Karin Nolmans

2) Dienend leidinggeven

   RoedelConsult

   Roeland Boeckaert

6) Werkalliantie/persoonlijk leiderschap

   Hefboom

   Valérie Carrette

7) Alternatieve vergadertechnieken

   Instituut voor Gezond Leven

   Silvia Van Cauter

8) Jouw lichaam als taal, je kan sterk zijn als 'rots' en soepel als 'water'

   Huize Levensruimte

   Greet Put

 

Prijs voor deelname: als lid van het Vlaams Welzijnsverbond betaalt u €90, als niet-lid betaalt u €180.

Inschrijven kan tot en met 5 november 2018 tot 24u.

 

Meer informatie

top

2018-11-14 Workshop 1 - Dienend leidinggeven om je team te motiveren

Workshopleider: Roeland Broeckaert is gefascineerd door wederzijdse beïnvloedingen van mens en organisaties. Want zoals mensen organisaties maken, maken organisaties mensen. Vanuit deze visie ondersteunt hij met passie leertrajecten met als doel om de juiste voorwaarde te scheppen om mensen te laten floreren en de organisatie te laten renderen. Kortom: om werkbaar werk te creëren.

Inhoud:

Welke organisatie droomt niet van medewerkers in drive, zonder dat ze in overdrive gaan?

Dienend leidinggeven tracht het beste in medewerkers naar boven te halen, door de verbinding te maken tussen de behoeften van de medewerker en visie van de organisatie. Je gaat naar huis met enkele handige tools om leiderschap te organiseren rond Autonomie, Binding met de organisatie en Competentie. Je wordt meegenomen in het ABC-verhaal en krijgt enkele bruikbare concepten uit het boek Dienend Leidinggeven aangereikt, waarmee je zelf in je team aan de slag kan.

top

2018-11-14 Workshop 2 - Verbindende communicatie

Workshopleider: Karin Nolmans, trainer bij DialoogPlus, is al jaren geboeid door alles wat mensen helpt om meer grip te krijgen op zichzelf, ook in lastige situaties. Zowel via communicatie als via stressreductie.

 

Inhoud: Maak kennis met de praktische bouwstenen van verbindende communicatie en ervaar hoe een gesprek opnieuw een constructieve, verbindende dialoog kan worden. Door sterker vanuit jezelf te vertrekken en rekening te houden met wat anderen nodig hebben, vergroot je comfort en je vaardigheid om goed te communiceren. Verbindende communicatie helpt bovendien om conflicten te voorkomen en efficiënt en aangenaam samen te werken. Je krijgt het basiskader en concrete handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan.

top

2018-11-14 Workshop 3 - Ruimte voor zingeving en spiritualiteit van de hulpverlener

Workshopbegeleiders: Katrien Ruytjens is docent Ethiek en Zorg en bestuurder bij Fara vzw. Sindy Helsen is psychologe en stafmedewerker bij Fara vzw. Fara vzw onderzoekt in een tweejarig project onder de naam ‘zin-zoekers in de hulpverlening’, de plaats van spiritualiteit en existentiële vragen bij hulpvragers en hulpverleners. Ze doen dat op basis van interviews met experten en ervaringen uit het lerend netwerk ‘zinzoekers in de hulpverlening’ (Gent en Diest) dat sinds februari 2018 maandelijks samenkomt.

 

Inhoud: “Ruimte maken voor de spiritualiteit en zinvragen van de hulpverlener is een belangrijke hefboom voor werktevredenheid”. Uit het project ‘Zin-zoekers’ blijkt dat hulpverleners meer aan de slag willen met datgene wat hen raakt als mens. Er zijn immers momenten waarop het eigen, persoonlijk zingevend kader resoneert in de job, maar er lijkt hiervoor alsmaar minder professionele aandacht te zijn. Ruimte hiervoor creëren kan op diverse terreinen. De workshopbegeleiders focussen zich op twee aspecten:

  • Zingeving in coaching en functioneringsgesprekken
  • Zingeving en spiritualiteit in team- en casusbespreking

Je krijgt een theoretisch kader (tool) uit de literatuur aangereikt en gaat in discussie met collega-deelnemers.

top

2018-11-14 Workshop 4 - Gezond eten bevordert vitaliteit op de werkvloer

Workshopbegeleider: Veerle Mertens is diëtiste en sinds 2003 coördinator van de groep kinderdagverblijven Heilig Hart Heverlee.

Ze is ervan overtuigd dat voeding het beste medicijn voor een fijn leven op elke leeftijd is. Voeding geeft dé kracht en energie om de balans van leven en “samen” werken in evenwicht te houden.

 

Inhoud: Wist je dat zowel je fysieke als je sociale omgeving je eetgedrag beïnvloedt? Dus, zo ook je werkomgeving? Samen bekijken we hoe realiseerbare, budgetvriendelijke en kleine veranderingen op de werkplek de gezondheid van de werknemers kan beïnvloeden en hoe we als werkgever kunnen stimuleren om gezonder te gaan leven. Gezondheid en werkvreugde zijn immers ontegensprekelijk met elkaar verbonden.

top

2018-11-14 Workshop 5 - De veelzijdige kracht van yoga

Workhopbegeleider: Sophie Vitse, bezielster van YogAnanda. Verschillende jaren heeft ze ervaring als docent dans, opvoedster en sociaal-cultureel werkster.

 

Inhoud: Yoga heeft vele gezondheidsvoordelen, zowel op fysiek, mentaal als op spiritueel vlak. Yoga kan ook heilzaam zijn op de werkvloer. Verwacht echter in deze workshop geen ‘traditionele’ yogales. Sophie Vitse voorziet een workshop waarin gewerkt wordt aan vertrouwen, verbinding en samenwerking. Op een laagdrempelige manier wordt contact gemaakt met de kracht en veelzijdigheid van yoga.

Deelnemers aan deze workshop dragen liefst comfortabele kledij. Breng gerust een handdoek of een mapje mee.

top

2018-11-14 Workshop 6 - Persoonlijk leiderschap

Workshopbegeleider: Valérie Carrette is licentiaat in de pedagogische wetenschappen en gediplomeerde in de aanvullende studies van de communicatiewetenschappen. Ze was één van de procesbegeleiders in het traject ‘effectief hulpverlenen met goesting’. Een project, waaraan ook leden van het Vlaams Welzijnsverbond actief participeerden. Als consulent ondersteunt ze in diverse opdrachten het ontwikkelingspotentieel van leidinggevenden en medewerkers in organisaties en begeleidt ze organisaties bij de ontwikkeling van een beleid dat professioneel en persoonlijk leiderschap faciliteert.

 

Inhoud: Het bestuur, directies en leidinggevenden maar ook medewerkers moeten leren navigeren in een nieuw welzijnslandschap. Er is geen uitgestippelde weg

en toch wordt van iedereen verwacht dat ze binnen deze wisselende en veranderende context effectief hulp verlenen en met goesting. Je wordt aangesproken op je persoonlijk leiderschap. Dit niet alleen in de werkalliantie die je aangaat met je cliënt, maar tevens in relatie tot je team, leidinggevende en organisatie. Maar ook cliënten worden steeds uitdrukkelijker uitgenodigd om persoonlijk leiderschap op te nemen. Wat betekent dit voor de werkalliantie met de cliënt, je team, je organisatie? In een interactieve workshop zoeken we het potentieel, de spanningsvelden en de uitdagingen op die dit met zich brengt. In deze workshop is ruimte voor reflectie én actie, zodat je met nieuwe en verfrissende inzichten t.a.v. concrete situaties naar huis gaat.

top

2018-11-14 Workshop 7 - Alternatieve vergadertechnieken in functie van gezond werken

Workshopbegeleider: Silvia Van Cauter is al enkele jaren bezig met alles wat met “gezond werken” te maken heeft. Door haar huidige functie bij Vlaams Instituut Gezond Leven kan ze materialen ontwikkelen, vormingen geven en het thema gezondheid op het werk uitwerken. Ze is ervan overtuigd dat door kleine ingrepen in de werkorganisatie de werknemers productiever en gezonder door het leven gaan en dat dit de prestaties en de doelstellingen van de organisatie ten goede komt.

 

Inhoud: In de welzijnssector spenderen we heel wat tijd in vergadering. De inhoud van de vergadering primeert en men gaat voorbij aan wat het doet met de mensen die deelnemen aan de vergadering. Gezond vergaderen? Dat is meer dan een stukje fruit aanbieden of even rechtstaan tijdens de pauze. Benieuwd wat je allemaal kan doen voor een gezonde, productieve vergadering? Ontdek het in deze sessie. Zo zorg je ervoor dat medewerkers goed in hun vel zitten, en creatief en productief kunnen vergaderen.

top

2018-11-14 Workshop 8 - Jouw lichaam als taal, je kan sterk zijn als rots en soepel als water

Workshopbegeleider: Greet Put

 

Workshopbegeleider: Greet Put

Greet Put is Bachelor in de orthopedagogie en als beleidsmedewerker werkzaam in Huize Levensruimte. Ze startte haar loopbaan als begeleidster en zette zich steeds in voor de erkenning van ouders. Ze kan bouwen op zeer veel ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin. Daarnaast is het ter harte nemen van het welbevinden van medewerkers steeds een rode draad geweest in haar loopbaan. Al geruime tijd maakt ze deel uit van het team van ADKRA, een deelwerking binnen Huize Levensruimte die o.a. via spel en beweging de sociaal – emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren wil stimuleren

Ze volgde extra opleidingen in de contextuele hulpverlening en gezinsbegeleiding, is advanced trainer Rots & Water.

 

Inhoud:

Greet wil de deelnemers aan deze workshop laten kennismaken met het Rots en Water programma en dit via fysieke oefeningen.
Door je lichaam beter te voelen weet je beter wat er in je omgaat en waar jouw grenzen liggen.
De deelnemers gaan al spelend en bewegend gebruik maken van zowel de Rots-krachten als de Water-krachten van hun eigen lichaam.
Draag bij voorkeur comfortabele kledij.