Infosessie VIA6 - Gezondheidsinrichtingen en diensten: 20 april 2021

Printervriendelijke versiePDF version

De sociale partners in de Vlaamse non-profit en de Vlaamse regering hebben een 6de intersectoraal akkoord bereikt. Het Vlaams Welzijnsverbond heeft zoveel mogelijk op de onderhandelingen gewogen om de prioriteiten van onze leden te realiseren (oa meer handen op de werkvloer en substantiële stijging van de koopkracht).

Wij geven graag toelichting over alle belangrijke elementen uit het VIA6-akkoord en de impact voor jullie. We voorzien daarbij ook voldoende ruimte voor vragen en reacties. Belangrijk, de toelichting is uitsluitend bedoeld voor directieleden en bestuurders binnen onze organisaties.

De toelichting zal online gebeuren via een zoom-sessie.

Voor jullie voorzien we deze sessie op 20 april, van 16.00 tot 18.30 uur.

Inschrijven kan tot 19 april

Wie ingeschreven is, krijgt de dag zelf de juiste zoom-link doorgestuurd.