2024-04-26 & 2024-05-03 Studie- en inspiratiedagen bekwame helper

Printervriendelijke versiePDF version

Waarom?

Sinds 18 maart dit jaar is de nieuwe regelgeving over de bekwame helper in werking getreden. De bekwame helper is een persoon die geen verpleegkundige is, maar toch bepaalde verpleegkundige handelingen mag uitvoeren. Deze nieuwe wetgeving is een mijlpaal voor heel wat sectoren en biedt eindelijk een kader voor tal van handelingen die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met ondersteuningsnood. Voor tal van sectoren wordt de bekwame helper met andere woorden een belangrijke tool voor kwalitatieve zorg en ondersteuning: ondersteuning voor personen met een handicap, kinderopvang, jeugdhulp tot de centra voor ambulante revalidatie of het basisonderwijs.

Maar wat betekent dit nu concreet voor jouw organisatie? Welke handelingen mogen uitgevoerd worden? Welke handvaten zijn er voor een goede implementatie van de bekwame helper binnen jouw werking? Moet elke verpleegkundige handeling gedelegeerd worden? Wat is het onderscheid tussen instructie en opleiding? Welke handelingen mogen wel, en welke zeker niet gedelegeerd worden?

Het zijn enkele van de vragen waar wij tijdens deze studie- en inspiratiedag mee aan de slag gaan. In de voormiddag staan wij stil bij het nieuw wettelijk kader en beschouwen wij uitgebreid de nieuwe regelgeving. In de namiddag gaan wij samen met een divers scala aan zorgaanbieders dieper in op een aantal belangrijke topics.

De studiedag biedt met andere woorden de ideale kans om meteen mee te zijn met deze recente beleidsevolutie en met een pak inspiratie terug huiswaarts te trekken.
 

Programma

Voormiddag

9u

 

Onthaal met koffie

9u30

 

Verwelkoming en inleiding door Hendrik Delaruelle
algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond

9u45

 

De bekwame helper: totstandkoming en het wettelijk kader
Minister van volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (digitaal)
Katrien Vervoort, adviseur beleidscel volksgezondheid

10u30

 

De bekwame helper binnen zorg en welzijn
Minister van welzijn, Hilde Crevits (digitaal)

10u35

 

Koffiepauze

11u05

 

Terugblik op totstandkoming regelgeving en vooruitblik op implementatie en uitdagingen
Griet Pitteljon, algemeen directeur De Vijver, voorzitter commissie Verpleegkundige handelingen Vlaams Welzijnsverbond.

11u45

 

Blik vanuit het veld van de verpleegkundigen
Ellen De Wandeler, algemeen coördinator netwerk verpleegkunde

12u10

 

Afsluit voormiddaggedeelte

12u15

 

Lunchpauze

Namiddag

Gedurende de namiddag is er de mogelijkheid om twee workshops te volgen. Deze workshops gaan dieper in op een specifiek onderdeel van bekwame helper en bieden inspiratie op basis van bestaande praktijken binnen organisaties. Er is telkens ruimte voorzien om met elkaar in dialoog te gaan over het onderwerp. Er kan gekozen worden uit onderstaand aanbod.

13u30 - 14u10

 

Ronde 1 workshops

14u30 - 15u10

 

Ronde 2 workshops
We vragen jou om 4 keuzes door te geven, dus 2 keuzes en 2 reservekeuzes.
Wij zullen zoveel als mogelijk jouw eerste keuzes toekennen op basis van de plaatsen in de zaal van de workshop.

15u15 - 15u30

 

Slotbeschouwingen plenair

15u30 - 16u30

 

Receptie

 

Voor wie?

Directieleden, verpleegkundigen, teamverantwoordelijken en kwaliteitscoördinatoren. Laat je zeker vergezellen door gepassioneerde medewerkers in de organisatie. Ook gebruikersvertegenwoordigers zijn van harte welkom.
 

Wanneer en waar?

Je kan er voor kiezen om deel te nemen aan deze studie- en inspiratiedag in Gent of in Antwerpen.

Vrijdag 26 april, Vormingscentrum IVV / Guislain, Jozef Guislainstraat 45, 9000 Gent

Vrijdag 3 mei, Blue Point, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem.
 

Prijs?

Leden betalen € 95, niet-leden € 140. Je betaalt na ontvangst van een factuur.
 

Inschrijven

Enkel geregistreerde en ingelogde personen kunnen zich inschrijven. Schrijf online in via knop in de linkerkolom voor de dag naar keuze en dit vóór 18 april 2024.
Ben je nog niet geregistreerd, maak dan hier een account aan: http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/user/register

Er zijn 200 plaatsen per locatie beschikbaar. De inschrijvingen stoppen van zodra alle beschikbare plaatsen gereserveerd zijn.
 

Meer info

Heb je vragen over de inhoud van de inspiratiedag? Neem dan contact op met Wouter Dursin via wouter.dursin@vlaamswelzijnsverbond.be.

Heb je vragen over je inschrijving? Neem dan contact op met studiedagen@vlaamswelzijnsverbond.be.

Meer informatie

top

2024-04-26 & 2024-05-03 - Workshop 1: opleiding en instructie voor de bekwame helper

De bekwame helper kan binnen de organisatie een aantal handelingen opnemen die eerder enkel mochten uitgevoerd worden door iemand met een medische scholing. Een aantal handelingen kunnen gedelegeerd worden op basis van instructie, voor andere handelingen is toestemming mogelijk op basis van opleiding.

In deze workshop zoomen wij in op good practices voor het organiseren van instructie en opleiding binnen de organisatie. Hoe pak je dat aan? Wat zijn aandachtspunten?

Veronique Carpentier, coach verpleegkundige dienst bij MFC Ten Dries en Liesbeth Stynen, verpleegkundige, deskundige in vorming en apotheek bij Het Gielsbos

top

2024-04-26 & 2024-05-03 - Workshop 2: samenwerking bekwame helper, arts en verpleegkundige

Voor een goede uitvoering van de rol als bekwame helper, moet een goede samenwerking tussen arts, verpleegkundige en de bekwame helper in de steigers gezet worden. Hoe geef je dit vorm in de context van je zorgaanbod? Hoe pak je dit procesmatig aan binnen de organisatie? Is er een contactpunt voor de bekwame helper bij handelingsverlegenheid? Hoe maak je goede afspraken op vlak van evaluatie?

Liesbeth De Ryck, pediatrisch verpleegkundige bij CKG Lentekind en Ilse Van der Schoot, stafmedewerker kwaliteit bij Jeugdzorg Emmaus.

top

2024-04-26 & 2024-05-03 - Workshop 3: verzekering en aansprakelijkheid

Welke aandachtspunten zijn er bij het implementeren van de regeling van bekwame helper op vlak van verzekering? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Wat kan je doen om risico’s te beheersen?

Prof. Jan Vande Moortel, adviseur beroepsvereniging verpleegkunde en expert aansprakelijkheid

top

2024-04-26 & 2024-05-03 - Workshop 4: medewerkersbeleid

De bekwame helper is een specifieke rol voor medewerkers binnen de organisatie. Hoe creëer je draagvlak voor deze rol van bekwame helper? Hoe ga je om met vrijwilligheid? Hoe geef je het thema bekwame helper een plaats op het syndicaal overleg?

Griet Pittlejon, algemeen directeur bij De Vijver

top

2024-04-26 & 2024-05-03 - Workshop 5: evoluties in het landschap van verpleegkunde

Hoe is het (opleidings)landschap op vlak van verpleegkunde veranderd in de voorbije periode? Welke evoluties zitten er nog aan te komen? Wat met stage in onze sectoren? Hoe zit het met de prestaties en vergoedingen van thuisverpleegkundigen?

Ellen De Wandeler, algemeen coördinator bij het Netwerk Verpleegkunde.

top

2024-04-26 & 2024-05-03 - Workshop 6: de gebruiker

Wat zijn de effecten voor de persoon met een beperking zelf? Welke goede praktijken kunnen de relevantie van de bekwame helper illustreren? Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de gebruiker?

Gaël Bouche, hoofdverpleegkundige bij De Kade; Fran Van Hoorebeke, coördinator Fovig en Hilde Van Den Wyngaert, projectcoördinator medische dienst bij Heder.