E-magazine, 1 februari 2023

 

Careēr maakt weg naar job in welzijn korter dan ooit

Op 26 januari 2023 lanceerde Vlaams minister Hilde Crevits samen met de Vlaamse zorgambassadeur en sociale partners de campagne 'Careēr' om mensen over heel Vlaanderen te stimuleren om te kiezen voor een job in de zorg- of welzijnssector. 

Lees meer

Niet-indexering hakt in op werkingsmiddelen

Al 10 jaar volgen de werkingsmiddelen voor welzijn de gestegen levensduurte niet en dat heeft zijn gevolgen. Zo heeft één op de drie voorzieningen in de sector voor personen met een handicap dit jaar een negatieve begroting. Ook in de jeugdhulp klinken de alarmbellen.

Lees meer

Doe mee aan de Green Deal Duurzame Zorg

Duurzaamheis en gezondheid gaan hand in hand. Elke inspanning die we samen leveren voor onze natuur, is er ook één voor onszelf. Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst. Sluit ook jouw organisatie een Green Deal?

Lees meer

Subsidieregister gelanceerd

De Vlaamse overheid lanceerde in september een nieuwe tool waarop je een overzicht vindt van alle subsidies die de Vlaamse overheid toekent. Het subsidieregister brengt op een heldere manier de subsidies in kaart die vanuit de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2022 werden toegekend of uitbetaald.

Lees meer

Voorjaarsaanbod Groeilabz

Ook dit voorjaar kan je als sociaal ondernemer weer een hele reeks bootcamps volgen. Ontdek hier het volledige aanbod.

Lees meer

KCE formuleert 25 actiepunten om toegang tot zorg voor mensen met verstandelijke handicap te verbeteren

In België, en elders in de wereld, sterven mensen met een handicap eerder dan de algemene bevolking, door een gebrek aan opsporing van hun gezondheidsproblemen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een onderzoek uitgevoerd om na te gaan welke barrières de toegang tot routinezorg voor deze mensen in de weg staan.

Lees meer

Vierde netwerkmoment Bandbreedte

Het project Bandbreedte wil jeugdhulpmedewerkers ondersteunen om offline én online meer verbonden te zijn, zowel met jongeren en gezinnen als met collega-hulpverleners.  Op 16 februari vindt het volgende online netwerkmoment plaats, met een voorstelling van de lopende projecten en een aantal webinars.

Lees meer

Sensibiliseringscampagne - Kijk je ook eens diep in mijn ogen?

Wat als je niet kan aangeven dat je niet goed ziet of je niet bewust bent van je visuele beperking? Het is helaas de dagelijkse realiteit voor duizenden kinderen en volwassenen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking. Met een sensibiliseringscampagne wil zorgnetwerk Stijn vzw alertheid creëren om het zicht van mensen met een beperking niet uit het oog te verliezen.

Lees meer