E-magazine De Facto, 28 februari 2023

 

Open brief: Een ontoelaatbaar businessmodel voor de zorg

De vercommercialisering van zorg en welzijn staat opnieuw hoog op de agenda na de sluiting van verschillende Orpea-woonzorgcentra. Blijven we toelaten dat je op zorg ongebreideld winst kan maken, met alle risico’s daaraan verbonden? Vinden we het normaal dat commerciële bedrijven kwetsbare mensen en medewerkers in de kou laten staan wanneer het op een bepaald moment te weinig opbrengt of te veel gaat kosten? Het Vlaams Welzijnsverbond zegt ‘nee’ en ondertekende mee deze open brief. Zeg jij ook ‘nee’ tegen de commercialisering? Teken dan mee de open brief!

Lees meer

Vlaamse regering kan meer doen om sectoren te ondersteunen die lijden onder de inflatie

Het evaluatierapport over de lopende begroting van de Vlaamse overheid van de SERV vestigt deze week opnieuw de aandacht op de niet-indexering van de werkingsmiddelen in de verschillende social-profitsectoren. Dat dit een serieuze aderlating voor sociale ondernemingen is, is intussen alom bekend. We blijven de Vlaamse regering dan ook oproepen om de werkingsmiddelen te laten meegroeien met de gestegen levensduurte.

Lees meer

Webinar overgang van Trap 2B naar Trap 2A

De overgang van trap 2B naar trap 2A in de kinderopvang heeft heel wat gevolgen, onder meer voor de loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat daar heel wat vragen over zijn is logisch. Om de private kinderomvang te ondersteunen organiseren we daarom een gratis webinar op 15 maart.

Inschrijven

Inspiratiedag: De vele gezichten van kwaliteitszorg

Ben jij bezig met kwaliteitsbeleid? Hou dan zeker 21 maart vrij in je agenda voor de inspiratiedag kwaliteitszorg. Je kan er lezingen volgen, een bezoek brengen aan een inspiratiemarkt en deelnemen aan intervisiemomenten.

Lees meer

Bezoek Deense en Ierse delegatie aan Vlaamse kinderopvang

Enkele weken geleden bezocht een Deense en Ierse delegatie verschillende Vlaamse kinderopvanginitiatieven. De focus lag op de gezinsopvang. Onze collega Ellen Maris leidde het bezoek in goede banen.

Lees meer

Ecoswitch zoekt 6 organisaties die hun ecologische voetafdruk in kaart willen brengen

Ecoswitch, ons ondersteuningsaanbod naar een ecologische transitie, zoekt organisaties die hun carbon footprint in kaart willen brengen in een proeftraject. Interesse? Neem deel aan de infosessie op 6 maart en ontdek of jouw organisatie voldoet aan de selectiecriteria.

Lees meer

Webinar: het Warme Bedrijf

Hoe zorgt jouw organisatie voor verbondenheid? Sturen jullie een kaartje bij een belangrijke gebeurtenis? Zorg je voor een warm welkom van nieuwe collega’s? Welke acties groot en klein maken dat je medewerkers zich gezien en verbonden voelen met elkaar én de organisatie? Volg het webinar het Warme Bedrijf van The Human Link en bouw mee aan een duurzaam welzijnsbeleid in jouw organisatie.

Lees meer

Save the date: Inspiratiedagen Zorgzame Buurten

In april en mei vinden er vijf inspiratiedagen Zorgzame Buurten plaats waarop kennisdeling en netwerken centraal staan. Op deze studiedagen nodigen we lokale besturen en welzijns- en zorgorganisaties uit om (verder) kennis te maken met Zorgzame Buurten. Doel is om jou als deelnemers een concrete en praktijkgerichte invulling van het concept Zorgzame Buurten bij te brengen.

Lees meer