E-magazine De Facto, 20 juni 2022

 

In- & uitstroom van medewerkers

We vinden geen mensen. De zin klinkt u meer dan waarschijnlijk bekend in de oren. Het Vlaams Welzijnsverbond heeft het personeelstekort dan ook aangestipt als de moeder van alle prioriteiten in haar beleidsplan. En ook op de laatste algemene vergadering was dat tekort het hoofdthema. Het ging daarbij niet alleen over in- en uitstroom, maar ook over hoe we ons als sector profileren.

Lees meer

De wurggreep van de wachtlijsten

Ondanks de inhaalbeweging voor prioriteitengroep 1 wachten nog steeds meer dan 15.000 mensen met een beperking op hulp. Dit gebrek aan perspectief drijft sommige onder hen tot wanhoop. De Standaard publiceerde op 12 juni een bijzonder pakkend artikel over deze problematiek. Hendrik Delaruelle benadrukt in het artikel nogmaals dat de beslissing om die wachtlijsten aan te pakken een politieke keuze is.

Lees meer

People Planet Profit Podcast

In de People Planet Profit Podcast gaat Eva Balemans op zoek naar boeiende verhalen rond duurzaam ondernemerschap. Met haar podcast wil ze anderen inspireren om zelf in actie te schieten en zo een betere wereld te bouwen op het vlak van mens, planeet en winst. In deze aflevering praat Eva met Aagje Frederickx van het Vlaams Welzijnsverbond en Ilse Cleirbaut van kinderopvang Wolkewietje

Lees meer

Eerste fysieke bijeenkomst Inclusie Academie

In Leuven vond op 14 juni de vierde editie van de Inclusie Academie plaats. Na drie digitale sessies was het de eerste fysieke bijeenkomst. Ditmaal werd vanuit verschillende perspectieven gezocht naar veranderingen en acties die nodig zijn om te evolueren naar een volwaardig inclusief onderwijs.

Lees meer

Social profit is een sterkhouder van de Vlaamse economie

Wist je dat alle social-profitsectoren samen goed zijn voor 7,7% van het BBP? Dat is meer dan de bouwsector! Kom alles te weten over de macro-economische reikwijdte van de sociale ondernemingen in de nieuwe Verso-paper.

Lees meer

Hoge Raad voor Vrijwilligers verbolgen over inconsequente federale regelgeving

Het jaar 2O21 frustreerde veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties: strikte maatregelen, gehele of gedeeltelijke lockdowns, een forse terugval van het aantal activiteiten, enz. Maar dat belette de Hoge Raad voor Vrijwilligers niet om de regelgeving te blijven opvolgen en adviezen te verstrekken.

Het gevoerde beleid van het afgelopen jaar wordt jammer genoeg niet positief geëvalueerd. Onder het mom van ‘crisismanagement’ sloop de ene uitzondering op de andere in de Vrijwilligerswet. Inconsequente regelgeving zorgde voor verwarring en onzekerheid in het werkveld. In 5 adviezen werd gewaarschuwd en negatief geoordeeld.

Lees meer

Webinar Rentree: Werken met/na kanker?

Werken met/na kanker? Het roept veel vragen op, zowel voor werknemer als werkgever en collega’s. Rentree – werken na kanker – is een dienstverlening die gratis ondersteuning en coaching biedt aan personen die geconfronteerd worden/werden met kanker, en vragen hebben betreft het thema werken met/na kanker.

Lees meer

OP/HEF — de kracht van zacht

Op donderdag 6 oktober 2022 veroorzaakt OP/TIL opnieuw opschudding. Op die dag brengen ze welzijnswerkers en cultuurwerkers samen op hun jaarlijks inspiratie- en netwerkevent OP/HEF met als thema ‘de kracht van zacht’. Op die dag worden dwarsverbanden tussen cultuur en welzijn onderzocht. Voorbij de grenzen van sectoren, voorbij de labels die we elkaar opplakken.
Schrijf je in voor: een brief aan de toekomst, 2 keynotesprekers, 4 praktijkverhalen, 5 praattafels, 3 doe-sessies, en een wervelende afsluiter.

Lees meer