E-magazine De Facto, 7 juli 2020

 

Welzijnsgerichte ondernemingen maken werk van innovatie

Organisaties die openstaan voor vernieuwing presteren het best. Die eeuwige wijsheid geldt ook voor welzijnsgerichte ondernemingen. Daarom lanceren Verso, Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro Groeilabz, een opleidingsformat voor managers binnen welzijnsgerichte ondernemingen.

Lees meer

10 jaar Dag van de Zorg in 2021. Coronaproof!

Naar aanleiding van het Coronavirus werd de jaarlijkse Dag van de Zorg op 15 maart 2020 geannuleerd. Wij vinden dit bijzonder jammer voor alle deelnemende organisaties die al maanden bezig waren met de voorbereidingen van hun opendeurdag. Het was een hectische periode en we willen nogmaals de helden van de zorg bedanken voor hun inzet.

Lees meer

Gratis VDAB-aanbod: Jobcoaching na corona

Voor sommige mensen is het moeilijk om in deze coronatijden opnieuw aan de slag te gaan of om terug te keren naar hun werkplaats. Mensen kunnen bijvoorbeeld bang zijn om besmet te worden op het openbaar vervoer tijdens de verplaatsing naar het werk, ongerust zijn over alle veiligheidsregels op het werk of het moeilijk hebben om hun kinderen na deze lange periode thuis achter te laten.

Via dit gratis aanbod wil VDAB mensen ondersteunen in hun terugkeer naar het werk, en zo aandacht schenken aan mentaal en fysiek welbevinden. De bedoeling is om mensen (werknemers, zelfstandigen maar ook werkgevers) op een laagdrempelige manier te helpen, en indien nodig te verwijzen naar meer gespecialiseerde coaches of hulpverlening.

Met eventuele vragen kunt u ook steeds terecht bij Patricia Vroman van het Departement WSE: patricia.vroman@vlaanderen.be

Lees meer

Lancering nulmeting energieverbruik in september

VIPA en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) breiden op dit moment de functionaliteiten van Terra, de patrimonium- en energiedatabank, verder uit. Deze databank bundelt energieinformatie en karakteristieken over gebouwen en infrastructuur en stelt die ter beschikking van de deelnemende entiteiten.

Lees meer

Resultaten De ZorgSamen Barometer Medewerkers tonen veerkracht, maar psychologische ondersteuning blijft belangrijk

Tijdens de Covid-19-pandemie peilde de ZorgSamen Barometer naar het mentaal welbevinden van al wie werkt in zorg en welzijn. De Barometer werd al drie keer afgenomen: begin april, begin mei en begin juni. Een vergelijking van de resultaten toont dat een aantal acute stressklachten dalen; tegelijk blijven de indicatoren die te maken hebben met langdurige druk onveranderd. Er is dus veerkracht bij het personeel, maar psychologische ondersteuning blijft belangrijk en wenselijk.

In totaal vulden 8.350 personen (april: 2.918; mei: 3.298; juni: 2.134) de online bevraging in, zowel artsen, verpleegkundigen, management & administratie, welzijnswerkers als andere zorgverleners participeerden uit verschillende sectoren (ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, eerstelijnszorg, welzijn en geestelijke gezondheidszorg).

Lees meer

Wat na COVID-19?

De afgelopen maanden zijn voor iedereen die actief is in zorg en welzijn een marathon geweest. Een marathon die van iedereen het uiterste van zichzelf en de organisatie gevergd heeft. De veerkracht die jullie hebben getoond is ongezien en bewonderenswaardig. Het applaus en waardering terecht. Eindelijk....

Lees meer