E-magazine De Facto, 6 november 2019

 

Bouwen aan een inclusieve kinderopvang

Het Vlaams Welzijnsverbond vindt dat de kinderopvang er is voor iedereen. Ook voor kinderen met een beperking. Om hen de juiste opvang op maat te kunnen bieden, stimuleren we organisatoren kinderopvang om structureel samen te werken met organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan minderjarigen met een (vermoeden van) beperking.

Lees meer.

Nieuwe voorzitter voor het Vlaams Welzijnsverbond

Chantal Van Audenhove is de nieuwe voorzitter van het Vlaams Welzijnsverbond. Zij volgt Jan Renders op, die na twee termijnen van vier jaar de fakkel doorgeeft. ‘Chantal Van Audenhove weet als geen ander voor welke uitdagingen de welzijnssectoren staan. Met haar expertise is zij de ideale voorzitter om het Vlaams Welzijnsverbond mee richting te geven’, zegt Hendrik Delaruelle.

Lees meer.

Werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk: ook voor welzijnsgerichte ondernemers is het een prioritaire opdracht. Daarom laten we op regelmatige basis op onze homepage leden aan het woord over hoe zij het aanpakken. Lees nu het interview met Lara Rousseeuw, HR-medewerker bij Dominiek Savio in Hooglede-Gits. Kleine acties kunnen volgens haar al een groot effect hebben.

Lees meer.

Events Cera-Rubicon

Met Cera-Rubicon zetten we samen met Cera en Cachet vzw in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na 18 jaar. Alle deelnemende projecten organiseren dit najaar een event dat de jongeren helpt bij het uitbouwen van een netwerk. De Oever en Arktos plannen op 26 november 2019 de inspiratiemiddag ‘Krachtmolen’, Jeugddorp op 9 december 2019 de studiedag ‘(Co)housing first’.

Lees meer.

Gratis energiescans

Twee jaar geleden ondertekenden het beleidsdomein WVG, de koepelorganisaties en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) het klimaatengagement. Het engagement omvatte onder andere gratis energiescans voor zorg- en welzijnsvoorzieningen. Heel wat van onze leden gingen al op het aanbod in. Ook jouw voorziening kan nog zo’n scan aanvragen.

Lees meer.

Win De Megafoon

Oikonde Leuven organiseert opnieuw De Megafoon. Met die prijs wil de vzw projecten bekronen die op een bijzondere wijze bijdragen tot een meer zorgzame samenleving. De laureaat wordt beloond met een geldbedrag van € 15.000, een kunstwerk en extra media-aandacht. Ook vier andere genomineerden ontvangen een mooie prijs. Je kan je nog tot en met 27 januari 2020 kandidaat stellen.

Lees meer.