E-magazine De Facto, 3 september 2020

 

Het grote #welzijn2021-debat: online te volgen op 17 september 2020

De impact van Covid-19 op onze samenleving, op de manier waarop we werken en leven is gigantisch.

In het grote #welzijn2021-debat wil In4care, in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond, een blik werpen op zorg en welzijn tijdens en na de coronacrisis. Onder leiding van moderator Lisbeth Imbo gaan we kijken naar de lessen die we getrokken hebben en hoe het vanaf nu anders kan en moet.

Lees meer

"Wacht niet op een crisis om ethische vragen te stellen"

De werkdruk is hoog in zorg en welzijn, waardoor soms weinig tijd overblijft om stil te staan bij zingeving en ethiek. We voelden bij Emiliani allemaal dat we nood hadden aan een aanspreekpunt rond ethiek.

Lees meer

Online gesprekken in tijden van corona

Parcours vzw in Gent stapte over naar online dienstverlening aan minderjarige daders van een jeugddelict tijdens de lockdown.

Lees meer

Partners gezocht voor de oproep 'Nieuwe krachten voor de kinderopvang'

Voor de oproep 502: Nieuwe krachten voor de kinderopvang is ESF Vlaanderen op zoek naar organisaties die bereid zijn om in partnerschappen te werken. Een aantal organisaties toonden interesse maar zijn nog op zoek.

Bent u geïnteresseerd om uw expertise te bundelen en mee te stappen in een ESF-project?

Lees meer

Platform voor de Samenlevingsdienst

Het Platform voor de Samenlevingsdienst verenigt meer dan 300 organisaties rond één gezamenlijke doelstelling: de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren van 18 tot 25 jaar in België. Naar het voorbeeld van gelijkaardige programma’s in heel wat andere Europese landen vereist de Samenlevingsdienst een wettelijk kader en de nodige ondersteuning vanwege de overheid.

Lees meer

Wat als ouders corona krijgen?

Het kan zomaar gebeuren. Ouders worden getroffen door corona. Hoe moeten de kinderen dan opgevangen worden? CKG De Stap zocht naar een oplossing.

Lees meer

Anders Organiseren 2.0

Anders Organiseren 2.0 
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft op 1 juli de oproep Anders Organiseren 2.0 gelanceerd. De subsidie maakt het mogelijk om te investeren in begeleiding op maat, om de capaciteit van teams te verbeteren. De werking van teams wordt dikwijls verstoord door een (te) trage besluitvorming, gebrekkige coördinatie (info-uitwisseling) tussen teams en afdelingen of door conflicterende perspectieven. Op 8 september vindt nog een (digitale) infosessie plaats rond deze oproep. Inschrijven kan op de website van ESF.

Veel consultants of ondersteuners kunnen je helpen bij de uitvoering of voor de opmaak van dit dossier. Hefboom heeft bijvoorbeeld al heel wat organisaties geholpen bij de organisatiekanteling in het kader van de vorige oproep Anders Organiseren. Indien je dit wenst, coachen zij je ook bij de opmaak van het projectdossierDan komen ze graag langs voor een vrijblijvend gesprek. Maar aarzel dus niet om jouw gekende ondersteuner aan te spreken naar mogelijkheden in kader van deze oproep indien je wil indienen (wie niet waagt, niet wint).

Lees meer