E-magazine De Facto, 18 maart 2024

 

22 april - Volg ons Grote zorg- en welzijnsdebat 2024 live

Zet 22 april in je agenda, want dan vindt Het grote zorg- en welzijnsdebat plaats in Leuven. Verschillende partijen gaan er in debat over thema's als financiële leefbaarheid, arbeidskrapte, geïntegreerde zorg, of de in alle zorg- en welzijnssectoren bekende wachtlijsten. Er zal ter plaatse een beperkt publiek aanwezig zijn, maar iedereen kan het debat volgen via een professionele opname en livestream. Lees via de link hoe. Tot dan!

Lees meer

Lees én deel ons Memorandum 2024

"Samen werk maken van welzijn." Het is misschien een eenvoudige, maar vooral een duidelijke en ambitieuze boodschap waarmee we ons memorandum voor 2024 openen. Het is vooral ook een uitgestoken hand naar politici en beleidsmakers om ook de komende jaren onze zorg- en welzijnssectoren zo goed mogelijk te ondersteunen en klaar te stomen voor een toekomst voor iedereen. Lees via de link ons Memorandum 2024 en deel het zelf zo ruim mogelijk!

Lees meer

We maken je wegwijs in de wereld van duurzaamheid

Duurzaamheid is een begrip dat meer dan ooit zijn weg vindt naar jaarrapporten en visieteksten. Maar tegelijk is het een begrip met 1001 definities, zonder dat er over de invulling ervan echt universele consensus is. Op onze website vind je hulp en ondersteuning op jouw pad richting duurzaam ondernemen in de vorm van een visie, interessante praktijken, info over Ecoswitch, de Green deal duurzame zorg, duurzaam bouwen met VIPA en een overzicht van handige tools. Neem alvast een kijkje en blijf je daarna met vragen zitten, geef ze ons door.

Lees meer

Prijs Armoede Uitsluiten 2024 - Dak- en thuisloosheid schendt het recht op wonen

Dak- en thuisloosheid is geen recente problematiek. Maar de situatie wordt steeds erger: overal in Europa neemt het aantal dak- en thuislozen toe, ook in ons land.
We spreken hier zelfs van een wooncrisis. Dat daardoor duizenden mensen dak- of thuisloos zijn, daarvan lijken noch de bevoegde ministers noch de algemene bevolking zich bewust. Engageert jouw organisatie zich ook voor het recht op wonen voor iedereen?

Lees meer

Lancering Leerplekondersteuning

Biedt jouw organisatie werkplekleren aan? Dan weet je dat dit tijd en dus ook geld kost. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits, de sociale partners en VIVO vzw lanceren vandaag het project Leerplekondersteuning. Via het VIA 6 akkoord kunnen 1400 organisaties een premie aanvragen. De premie is een tegemoetkoming in de investering van jouw organisatie en de stagementor bij de begeleiding van stagiairs.

Lees meer

Asbestveilige voorzieningen

In heel wat gebouwen in Vlaanderen die werden gebouwd vóór 2001, komt asbest voor. Ook in onze zorgvoorzieningen. Is er asbest aanwezig in uw zorgvoorziening? De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Zorgvoorzieningen in Vlaanderen kunnen een beroep doen op ondersteuning van de OVAM om asbest in de gebouwen te inventariseren en hun gebouwen asbestveilig te maken.

Lees meer

Symposium Zorgzame buurten

Op 22 april gaat het Symposium Zorgzame Buurten door in The Egg in Brussel. Het Symposium wordt georganiseerd door het Departement Zorg en is gesitueerd binnen het beleid Vlaamse Veerkracht. Op het symposium verneem je de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en van twee jaar ervaringen vanuit de ondersteuning van de Zorgzame Buurten. Je wordt geïnformeerd en geïnspireerd door terreinkennis van lokale besturen en zorgorganisaties die meewerken aan hun zorgzame buurt. 

Lees meer

GE-START: de stoomcursus voor sociale doeners

GE-START is een opleidingstraject dat bestaat uit 8 voormiddagen, gericht op het versterken van personen die aan de slag zijn binnen de sociale sector, of die zich willen voorbereiden op de instroom in een opleiding binnen het sociaal agogisch werk. Via een combinatie van les, training, uitwisseling en kleine opdrachten krijgen werknemers handvaten aangereikt om hun sociale competenties te versterken.

Lees meer

Erasmus+ Contactseminarie “Inclusion in practice”

Epos en de Nationale Agentschappen voor Erasmus+ van Luxemburg (Anefore) en Duitsland (Bibb) organiseren van 18 tot en met 21 november 2024  het contactseminarie “Inclusion in practice: promoting mobility and partnerships for and with people with disabilities”. Dit contactseminarie heeft als doel organisaties uit heel Europa samen te brengen die actief zijn in de gehandicaptensector en graag een internationale uitwisseling of samenwerking willen opzetten.

Lees meer

De website Green Deal is gelanceerd!

Op 15 maart gaat de Green Deal van start en vandaag telt ze 218 deelnemende organisaties die elk twee of meer van de 83 mogelijke acties, gestructureerd in 4 thema’s, uitvoeren. Deze Green Deal zwengelt de dynamiek rond duurzaamheid binnen de zorg- en welzijnssectoren aan. We werken samen aan concrete acties en wisselen kennis en ervaringen uit. Controleer regelmatig de knop 'Kalender' om op de hoogte te blijven van interessante activiteiten.

Lees meer

Laatste kans om dit schooljaar nog een gastles te geven als 'ondernemer voor de klas'

Bij de start van het nieuwe schooljaar organiseert Vlajo opnieuw Ondernemers voor de Klas. Dankzij dit project kunnen gastsprekers het verhaal van hun organisatie brengen aan de volgende generatie ondernemers én medewerkers. Het is dan ook een unieke kans om jouw organisatie en de welzijnssector in beeld te brengen bij de medewerkers van morgen. Wil je graag zelf je organisatie voorstellen en jongeren inspireren en enthousiasmeren om binnen welzijn aan de slag te gaan? Dat kan.

Lees meer

Digisterk werken... een andere visie op digitaal!

Binnen digiraf hebben we een duidelijke visie op digitaal in social profit organisaties. Doorheen de jaren hebben we deze visie gekristalliseerd in een concrete aanpak: digisterk werken. De komende jaren willen we deze visie en aanpak breder bekend maken in de sector, omdat we er sterk in geloven en in de afgelopen jaren in opdrachten steeds opnieuw zien en ervaren dat het werkt! 

Lees meer

Overhoop - Samen voorbij trauma

Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Maar wat als opstaan plots moeilijker gaat door een ingrijpende stressvolle gebeurtenis? OverHoop is een project van de Koning Boudewijnstichting dat in opdracht van de Vlaamse Overheid en met de hulp van professionele en informele actoren in Vlaanderen en Brussel bouwt aan meer preventie en een versterkte aanpak van ontwikkelingstrauma en de ingrijpende gebeurtenissen die daaraan voorafgaan.

Lees meer

De Preventiepeiling (de vroegere indicatorenbevraging)

De Preventiepeiling (vroeger indicatorenbevraging) is een driejaarlijkse vragenlijststudie die peilt naar het preventieve gezondheidsbeleid in scholen, bij ondernemingen, steden en gemeenten, kinderopvanginitiatieven en zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen en Brussel. Je kan nu deelnemen aan: het tweede luik van de Preventiepeiling bij ondernemingen, het secundair onderwijs, lokale dienstencentra, lokale besturen, ouderenzorgvoorzieningen, jeugdhulporganisaties en voorzieningen voor personen met een handicap.

Lees meer