E-magazine De Facto, 13 februari 2024

 

Wat we kunnen leren van kinderopvang in Ierland en Denemarken

Leren van anderen, jezelf durven in vraag stellen en anderen vertellen wat werkt en wat niet werkt. Niks zo leerrijk als samenwerken over de grenzen heen. En da's exact waarom we in 2023 in een uitwisselingsproject (gesteund door de EU) stapten, samen met VBJK, waarbij onze stafmedewerker Ellen op bezoek ging in Denemarken en Ierland om te kijken hoe gezinsopvang daar georganiseerd wordt, wat hun werkpunten zijn, wat wij van hen kunnen leren, en zo veel meer...

Lees het hele verslag

Minister Crevits trapt nieuwe campagne Careēr op gang

Gewone jobs vol BIJZONDERE MOMENTEN! Da's in 1 zin wat werken in zorg en welzijn inhoudt, en da's meteen ook de slagzin van de nieuwe campagne van Careēr. Die werd op donderdag 8 februari voorgesteld in Oostkamp, onder het goedkeurend oog van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits, de verschillende sociale partners die mee in het project zitten en Hendrik Delaruelle, voorzitter van het Vlaams Welzijnsverbond.

Lees meer

Ken jij de perfecte ambassadeur voor Careēr?

Voor de campagne Careēr werken we samen met communicatiebureau Bridgeneers. Zij zullen voor ons campagnebeelden uitwerken, zowel voor online als voor in het straatbeeld. En iedereen weet dat er niets beter werkt dan echte verhalen van echte mensen. Daarom wil Bridgeneers graag ambassadeurs in woord en beeld brengen, en daarbij hebben ze onze input nodig. Ken jij binnen jullie organisatie medewerkers (of stagiairs) met een goed verhaal? 

Lees meer

HRwijs Inclusief: jouw ondersteuningsbron naar een inclusieve werkvloer

Raken vacatures bij jouw organisatie maar moeilijk ingevuld? Is je cliënteel bovendien diverser geworden en wil je hierop inspelen? Heb je nood aan een nieuwe HR-strategie om inclusie te verankeren en resultaten te boeken? Streef je ernaar om continu te blijven leren en te groeien op het gebied van (inclusief) werkgeverschap? Speciaal voor jou lanceert het Vlaams Welzijnsverbond samen met Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Zorggezind, Zorgnet-Icuro en Verso een nieuw aanbod: HRwijs Inclusief.

Ontdek HRwijs Inclusief

Webinar: Wat willen de politieke partijen doen voor mensen met een handicap?

Op 9 juni zijn er opnieuw verkiezingen. Onafhankelijk Leven en De Ouders organiseren daarom op 29 februari een webinar waarin alle Vlaamse politieke partijen hun visie delen rond handicapbeleid. Wat staat er op het spel voor mensen met een handicap? Hoe willen politieke partijen deze uitdagingen aanpakken in de volgende legislatuur? Ontdek het tijdens het gratis webinar op 29 februari. Alle Vlaamse partijen delen er hun visie. VRT-journaliste Goedele Devroy legt hen het vuur aan de schenen.

Lees meer en schrijf je in

Interview met Gert Verbuggen, “Alivia-coach” voor pilootprojct in Antwerpen

Personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood krijgen vaak hulp van meerdere hulp- en zorgverleners tegelijk. Dankzij Alivia kunnen deze welzijnswerkers en zorgaanbieders makkelijk een zorg- en ondersteuningsplan opstellen waarmee ze samen met de patiënt doelstellingen bepalen, taken verdelen en informatie uitwisselen. Lees het interview met Gert Verbuggen, de “Alivia-coach” die het pilootptoject over Alivia in Antwerpen organiseert.

Lees meer

Tijd voor wat mediawijsheid: Netwerkmoment & vormingen Bandbreedte

Het project Bandbreedte wil jeugdhulpmedewerkers ondersteunen om offline én online meer verbonden te zijn, zowel met jongeren en gezinnen als met collega-hulpverleners. Op 26 februari vindt het volgende online netwerkmoment plaats, met een voorstelling van de lopende projecten en een aantal webinars.

Lees meer en schrijf je in

Opgroeien - Databank kwaliteitsvolle praktijken

Deze databank biedt een overzicht van kwaliteitsvolle praktijken uit Vlaanderen en Brussel van én voor professionals werkzaam van preventie tot hulpverlening binnen het jeugd- en gezinsbeleid. Met deze databank dragen we bij tot kansrijk opgroeien voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

Lees meer

Rondpunt vzw vraagt jouw feedback rond werken met verkeersslachtoffers

Kom jij beroepsmatig soms in contact met personen die betrokken waren bij een verkeersongeval? Dan is Rondpunt vzw nieuwsgierig naar jouw ervaringen. Rondpunt zet zich in voor de ondersteuning van iedereen die betrokken is bij een verkeersongeval: slachtoffers en hun naasten, veroorzakers, getuigen, ... Door de bevraging in te vullen, kan de organisatie haar dienstverlening nog beter afstemmen op jouw noden en die van verkeersslachtoffers. 

Ga naar de bevraging

Workshop - Vinden en behouden van medewerkers die werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen

In het kader van het project ‘Starters in de jeugdhulp’ pakt hogeschool Odisee dit voorjaar uit met een reeks workshops over het vinden en behouden van medewerkers die rechtstreeks werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen: opvoeder-begeleiders, contextbegeleiders, orthopedagogen,…Doorheen deze workshops gaan ze in op de vraag: "Hoe creëren we voor nieuwe en bestaande medewerkers een verwelkomend, stimulerend en lerend klimaat dat aandacht heeft voor gezondheid en welzijn van zowel medewerkers als de doelgroep?"

Lees meer en schrijf je in

Webinar diversiteit in de social profit

Op donderdag 22 februari organiseert SAM samen met Sociaal.Net opnieuw een Spraakmakers-webinar. Over een onderwerp dat veel mensen in de social profit aan het hart gaat: diversiteit in sociale organisaties. Onderzoeker Sara Elloukmaini komt haar doctoraat over dit onderwerp toelichten. Aangevuld door Jamal Belmahi, die toelicht hoe SAAMO Antwerpen ermee aan de slag is gegaan.

Lees meer