Intersectorale Staf

Printervriendelijke versiePDF version

 

Beirens Linda
Stafmedewerker projectwerking en beleidsondersteuning
linda.beirens@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 31
GSM 0491 56 89 76

Taken:

 • kwaliteitszorg
 • ondersteuning en coördinatie projecten: diversiteit, MVO, zorginnovatie, kwaliteit, medewerkersbeleid, …
 • rapportering en ondersteuning van bureau, raad van bestuur, algemene vergadering en ad hoc initiatieven

DEGRANDE Veerle
stafmedewerker sociaal recht
sociaal.recht@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 25
GSM 0497 79 33 50

Taken:

 • advisering van de leden op het vlak van sociaal recht
 • vertegenwoordiging in PC’s en paritaire overlegorganen
 • voorbereiding standpunten op het gebied van sociaal recht

DE LOOZE Steven
stafmedewerker financieel beleid
steven.delooze@vlaamswelzijnsverbond.be 
Tel. 02 507 01 22
GSM 0498 29 19 06

Taken:

 • subsidiëring
 • financiële analyse
 • VIPA
 • medewerkerskengetallen

DE ROO Madeleen
stafmedewerker sociaal recht
sociaal.recht@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 25
GSM 0491 56 89 77

Taken:

 • advisering van de leden op het vlak van sociaal recht
 • vertegenwoordiging in PC’s en paritaire overlegorganen
 • voorbereiding standpunten op het gebied van sociaal recht

GEERTS Fons
stafmedewerker publicaties en Ethiek & zingeving
fons.geerts@vlaamswelzijnsverbond.be 
Tel. 02 507 01 29
GSM 0474 31 03 61

Taken:

 • redacteur sociaal.net
 • eindredacteur Jaarverslag
 • aanspreekpunt ethiek
 • lid Commissie Pastoraal

Luyten
Stafmedewerker beleidsondersteuning en vrijwilligerswerk
ilse.luyten@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 39
GSM 0492 23 22 03

Taken:

 • beleidsondersteuning
 • vrijwilligerswerk

TIMMERMAN Richard
stafmedewerker Welzijnsgericht & sociaal ondernemen
richard.timmerman@vlaamswelzijnsverbond.be
Tel. 02 507 01 43
GSM  0495 20 05 12

Taken:

 • beleidsvoorbereiding
 • beleidsontwikkeling
 • beleidsondersteuning