nieuws

 • Effectief hulpverlenen met goesting

  Beleidskeuzes als de vermaatschappelijking van de zorg, de persoonsvolgende financiering en het sociaal ondernemerschap duiden op een diepgaande wijziging van de uitgangspunten die aan de (de organisatie van) zorg- en ondersteuningsprocessen ten grondslag liggen. Zorg en ondersteuning worden persoonsgericht. Het ondersteunen van het uittekenen van het eigen ‘life design’ volgens de... Lees verder
 • Studiedag “Bouwen voor personen met een handicap” op 13 oktober 2016

  'Universal en special Design’ als tool voor een mooie omgeving met een hoge gebruikskwaliteit. In opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) ontwikkelde INTER* zeven inspiratiebundels om de toegankelijkheid van de infrastructuur van welzijns- en gezondheids­voorzieningen te vergroten. Lees verder
 • Nieuwe statuten Vlaams Welzijnsverbond goedgekeurd.

  Op 21 juni 2016 vond de algemene statutaire vergadering van het Vlaams Welzijnsverbond plaats. Tijdens deze vergadering  werden de nieuwe statuten van het Vlaams Welzijnsverbond, waarin de principes van goed bestuur geconcretiseerd werden, unaniem goedgekeurd. We hopen hiermee de slagkracht van het verbond te vergroten evenals de verbondenheid tussen de leden. Lees verder
 

Sectoren

 • Vlaams Welzijnsverbond VZW

  Vlaams Welzijnsverbond VZW

   
 • Sectoren intro

  Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen en initiatieven uit drie sectoren in het Vlaams welzijnswerk. Met de 'sectorpagina's' van deze website richten we ons vooral tot onze leden.

  Zij vinden hier telkens de documenten van de Sectorale Ledenvergadering, het Sectoraal Directiecomité en ...

   
 • Intersectoraal

  Hieronder kan je informatie vinden over de verschillende sectoren heen.

  Meer info
   
 • Jeugdhulp en Gezinsondersteuning

  Deze sector bundelt de krachten van alle initiatiefnemers die (preventief) kinderen en gezinnen ondersteunen en/of jeugdhulpverlening op maat aanbieden.

  Meer info
   
 • Kinderopvang

  De sector kinderopvang richt zich tot kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders, Initiatieven voor Buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in aparte lokalen.

  Meer info
   
 • Ondersteuning van personen met een handicap

  De sector ondersteuning van personen met een handicap richt zich tot alle voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassen personen met een handicap.

  Meer info