Contactpersoon:

Geerts Fons
fons.geerts@vlaamswelzijnsverbond.be
025070129
 

Lerend netwerk ‘Zin-zoekers in de hulpverlening’

Printervriendelijke versiePDF version

Het project ‘Zin-zoekers in de hulpverlening’ is een initiatief van Fara vzw, in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond, en loopt in 2017-2019. Bedoeling is om de existentiële en spirituele dimensie in de hulpverlening te onderzoeken. Daartoe start binnenkort een lerend netwerk.

Hierin wordt gewerkt rond vragen als: Waar en op welke manier toont zich de dimensie van zin- en betekenisgeving in de hulpverlening? Wat kan de meerwaarde zijn om in de hulpverlening in te spelen op deze dimensie? Hoe kunnen wij als hulpverlener onze cliënten helpen in het omgaan met zin- en betekenisgeving? We richten ons in de eerste plaats op hulpverleners, teamcoördinatoren, werkbegeleiders en middenkader uit welzijnsvoorzieningen. We vragen geen specifieke voorkennis, wel de bereidheid om betekenis- en zingeving kritisch constructief te onderzoeken vanuit de positie als hulpverlener.

Er zijn zes bijeenkomsten van telkens 3 uur, ongeveer om de 2 maanden. We plannen een groep in Diest en een in Gent. In Gent starten we op 22 maart, in Diest op 19 april 2018. De laatste bijeenkomst gaat door begin 2019. Elke bijeenkomst is er een inhoudelijke insteek door een gastspreker en ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. De data en de onderwerpen zijn bekend en kan u terugvinden op de website van Fara. Deelname kost 120 euro voor het volledige traject of 25 euro per bijeenkomst.

Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden voor dit lerend netwerk bij Katrien Ruytjens of Sindy Helsen.