DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 153, 15 december 2017

Het Cera-Rubicon ProjectNeem deel aan het Zorgverhaal van het jaar en maak kans op 10.000 euroOpvolging project ‘Ieder talent telt’Ethiek en zingeving december 2017Het DNA van de sociale onderneming1 op 7 haalt de meet nietSubsidies voor het voeren van een preventief gezondheidsbeleidColofon

HET CERA-RUBICON PROJECT

Een project van het Vlaams Welzijnsverbond in partnerschap met Cachet vzw en Cera.

Achtergrondschets:

De overgang naar volwassenheid voor jongeren uit de jeugdhulp en de problemen hierbij zijn zowel maatschappelijk als beleidsmatig een issue. De problemen werden reeds via verschillende kanalen aangekaart. We denken hier bijvoorbeeld aan de publicatie "Sur ma route" van Cachet, de Panorama-uitzending "Het kind van de instelling" en vele andere perspublicaties. Het beleid toont de nood aan ondersteuning bij de overgang aan in het nieuwe actieplan Jongvolwassenen. Er wordt vanuit de overheid gesproken over de nood aan bruggen tussen jeugd- en volwassenenhulp en continuïteit in de hulpverlening. Onder meer in "Een 2.0 aanpak voor Integrale Jeugdhulp in Vlaanderen" en de Staten-Generaal Jeugdhulp worden deze thema's aangesneden.

Ook vanuit het Vlaams Welzijnsverbond vinden we het belangrijk mee te bouwen aan de bruggen tussen jeugdhulpverlening en de volwassenheid. In partnerschap met Cachet vzw schreven we daarom een projectaanvraag uit die we indienden bij Cera. Ondertussen is het project goedgekeurd en is het Cera-Rubicon project effectief van start gegaan.

Projectdoel:

Het doel van het project is het bereiken van jongeren binnen de Integrale Jeugdhulp die de overgang maken van jeugdhulpverlening naar volwassenenhulpverlening en de organisaties en voorzieningen die hun daarbij steunen. We trachten met ons project deze overgang te optimaliseren. Dit doen we vanuit een samenwerking met Cachet vzw. Zij vertegenwoordigen de belangen, vragen en noden van de jongeren binnen ons project. Het Vlaams Welzijnsverbond belicht de kant van de hulpverleningsorganisaties zelf.

We willen zo veel mogelijk voorzieningen binnen de hulpverlening bereiken en engageren mee te helpen aan het verspreiden van good practices; dit door bestaande initiatieven te ondersteunen of nieuwe goede praktijken in voorzieningen op poten te zetten en/of mee uit te bouwen. Na de twee jaar waarin de organisaties hun praktijken uitwerken, optimaliseren en opvolgen, is er een periode voorzien in het project met oog voor nazorg en overdracht van de informatie.

Doelgroep:

We richten ons in eerste instantie op de jongeren in de transitiefase van de jeugdhulpverlening naar de volwassenenhulpverlening of zelfstandigheid. Deze doelgroep kunnen we definiëren als jongeren tussen 16 en 25 jaar die zich willen voorbereiden op verderzetting van de hulpverlening na 18 jaar én die gebruik willen maken van jeugdhulp of er een beroep willen op doen na 18 jaar. Uiteraard hebben we ook aandacht voor jongeren in de hulpverlening onder de 16 jaar. Het werken aan zelfstandigheid start op de eerste dag wanneer jongeren in de jeugdhulp terechtkomen.

Daarnaast willen we binnen ons onderzoek ook aandacht besteden aan jongeren met complexe problematieken. We hebben hierbij oog voor eventuele verschillen tussen jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS), jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (MOF), jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (GES) en jongeren in de gedwongen hulpverlening waarbij de dwang wegvalt bij meerderjarigen.

Projectplan:

Het project omvat 3 fasen en zal drie jaar lopen, startende van december 2017 tot november 2020. 

De eerst fase voorziet tijd ter voorbereiding van het project. Hier zullen de goede praktijken in kaart worden gebracht. We maken een selectie van vijf goede praktijken die we wensen te implementeren. Op basis van de gekozen praktijken zoeken we voorzieningen of organisaties die in aanmerking komen om deze op te starten in hun voorziening. Bij de selectie van de methodieken en de organisaties beroepen we ons op experten, die hun suggesties doen op basis van op voorhand vastgelegde criteria en verwachtingen.

De tweede fase omvat de twee jaar implementatie van de projecten. Vanaf september 2018 worden de geselecteerde good practices opgestart in de voorzieningen. Deze houden gedurende twee jaar draaiboeken bij waarin ze allerhande informatie bijhouden met betrekking tot de uitwerking van hun project. Hieruit zullen later handvaten worden opgemaakt om mee te geven naar andere organisaties die ook rond de thematiek aan de slag willen gaan. Tijdens deze twee jaar vinden interactiedagen, werkbezoeken en tussentijdse projecten plaats. Daarnaast zijn er de werkbezoeken waar de vijf projectvoorzieningen een beroep kunnen doen op Cachet en zijn jongeren om hen te ondersteunen doorheen hun project. De nadruk ligt op gebruikersparticipatie, de jongeren van Cachet fungeren als een klankbordgroep.

De laatste fase bestaat uit de nazorg en overdracht van de resultaten. Na de implementatie worden de projecten afgerond op een groot slotevenement, waar ook overdracht van de opgedane kennis centraal zal staan. We streven naar het uitdijen van de goede praktijken in het ruimere werkveld.

INFO: Mieke Segers, Stafmedewerker Jeugdhulp, Tel: 02 5 07 01 44 Mobiel: 0473 74 78 61

 

NEEM DEEL AAN HET ZORGVERHAAL VAN HET JAAR EN MAAK KANS OP 10.000 EURO

Goed nieuws! 201 voorzieningen en organisaties uit zorg en welzijn schreven zich al in voor de 7e editie van Dag van de Zorg. Maar we steken graag nog een tandje bij en hopen dat nog meer organisaties er zullen bij zijn op 18 maart 2018. Inschrijven kan trouwens nog tot 15 december. Wacht niet langer en schrijf jouw organisatie vandaag nog in

12 December 2017

Voor de derde keer op rij organiseren Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de Zorg in samenwerking met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid van de KU Leuven het ‘Zorgverhaal van het jaar’

Jury- én publieksprijs

De winnaar van het 'Zorgverhaal van het jaar' wordt op 13 maart 2018 bekend gemaakt tijdens het Innovatiefestival van Dag van de Zorg en ontvangt een geldprijs van €10.000 om het project verder uit te bouwen. Daarnaast is er de publieksprijs: vanaf januari kan jullie achterban ook voor jullie zorgverhaal stemmen. Wie de publiekstrofee en €2.500 mee naar huis neemt, ontdek je ook op 13 maart.

Bekijk reportage van winnaars Zorgverhaal van het jaar

Heb je nog geen idee welk mooi verhaal je kan indienen voor het ‘Zorgverhaal van het jaar’? Laat je inspireren en bekijk hier de winnaar en 2 genomineerden van vorig jaar.

Benieuwd naar de success-story van Onafhankelijk Leven (winnaar in 2016) en wat de organisatie deed met de geldprijs? Ontdek het in dit filmpje.

Laat deze mooie kans niet liggen!

Elke organisatie die deelneemt aan Dag van de Zorg 2018 kan exclusief aan deze award deelnemen. Een mooie opportuniteit voor jouw organisatie! Ben je nog niet ingeschreven voor Dag van de Zorg en wil je kans maken op deze award? Schrijf je dan hier in voor Dag van de Zorg.

De deadline voor het indienen van het ‘Zorgverhaal van het jaar’ is 21 december 2017. Je maakt kans op een geldprijs van 10.000 euro en/of 2.500 euro! Meer info en inschrijvingen vind je op  www.rodekruis.be/zorgverhaal

Nog niet overtuigd?

Bekijk zeker de oproep van An Luyten (Manager Pers en Media Rode Kruis-Vlaanderen).

Hopelijk tot binnenkort!
Het Dag van de Zorgteam

Meer info? Dag van de Zorg vzw, Lievestraat 6, 9000 Gent; Tel.. 09-224 06 84 - Fax 09-363 02 45

OPVOLGING PROJECT ‘IEDER TALENT TELT’

Op 14 oktober vond in Aalst het allereerste social-profitsalon plaats van Ieder talent telt (in de social profit)’. Dat is een project van VIVO en partners, waaronder het Vlaams Welzijnsverbond en gefinancierd door ESF-Vlaanderen.

Op het social-profitsalon kon multicultureel talent in gesprek gaan met opleidingsinstellingen en werkgevers uit de social profit om info te krijgen over de jobs in de sector. Lokale organisaties presenteerden zich op een stand. Hiermee willen ze kansen bieden en werk maken van de interne diversiteit.

Liefst 125 werkzoekenden met migratieachtergrond bezochten het social-profitsalon in Aalst.  En met succes! Want er werden meer dan 108 trajecten geregistreerd, gaande van afspraken bij opleidingsverstrekkers en organisaties tot inleefmomenten, vrijwilligerswerk en spontane sollicitaties.

Het volgend social-profitsalon gaat door op 19 december 2017 in Vilvoorde. Alle info vind je op de website of de facebookpagina.

Sta jij als werkgever ook graag op een volgend social-profitsalon? Laat het ons weten!

Partners

 

ETHIEK EN ZINGEVING DECEMBER 2017

Deze maand vragen we uw aandacht voor de start van een lerend netwerk rond zingeving en spirituele vragen in de hulpverlening en enkele vormingsactiviteiten.

Zin-zoekers in de hulpverlening

Het project ‘Zin-zoekers in de hulpverlening’ is een initiatief van Fara vzw, in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond, en loopt in 2017-2019. Binnenkort start een lerend netwerk.

Bedoeling is om de existentiële en spirituele dimensie in de hulpverlening te onderzoeken. Daartoe start binnenkort een lerend netwerk, waarin gewerkt wordt rond vragen als: Waar en op welke manier toont zich de dimensie van zin- en betekenisgeving in de hulpverlening? Wat kan de meerwaarde zijn om in de hulpverlening in te spelen op deze dimensie? Hoe kunnen wij als hulpverlener onze cliënten helpen in het omgaan met zin- en betekenisgeving?

Er zijn zes bijeenkomsten van telkens 3 uur, ongeveer om de 2 maanden. We plannen een groep in Diest en een in Gent. In Gent starten we op 18 januari, in Diest op 22 februari 2018. De laatste bijeenkomst gaat door begin 2019. Elke bijeenkomst is er een inhoudelijke insteek door een gastspreker en ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. De data en de onderwerpen zijn bekend en kan u terugvinden via deze link.

We richten ons in de eerste plaats op hulpverleners, teamcoördinatoren, werkbegeleiders en middenkader uit welzijnsvoorzieningen. We vragen geen specifieke voorkennis, wel de bereidheid om betekenis- en zingeving kritisch constructief te onderzoeken vanuit de positie als hulpverlener. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden voor dit lerend netwerk bij katrien.ruytjens@gmail.com of sindy.helsen@fara.be. Deelname kost 120 euro voor het volledige traject.

Activiteiten

- Op 11 en 25 januari 2018 richt  de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen in Mechelen een cursus in met Marc Desmet over “Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg.”

http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/zomerflash/flyer_spz_1718.pdf

 

- Op 15 en 16 januari 2018 richt Autisme Centraal in Gent een cursus “Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij autisme en (rand)normale begaafdheid” in.

http://www.autismecentraal.com/public/workshops.asp?div=B&lang=NL&pid=117&id=460&spec=all

 

- Op 25 januari en 8 februari 2018 is er in Gent een opleiding “Ethisch verantwoord hulpverlenen en beroepsgeheim”, ingericht door Informant, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

http://jo-in.be/vorming-en-opleiding/2018%2C-gent/361/ethisch-verantwoord-hulpverlenen-en-beroepsgeheim

 

INFO: Fons Geerts, tel. 02 507 01 29

 

HET DNA VAN DE SOCIALE ONDERNEMING

Op woensdag 15 november stelde Verso de nieuwe publicatie 'De sociale onderneming: een conceptueel kompas voor'. Met deze publicatie wil Verso de sociale onderneming op de kaart zetten als ondernemingsmodel dat het best uitgerust is om maatschappelijke dienstverlening te organiseren. Vandaag en morgen!

Bekijk ook het het fotoverslag van deze avond en de presentatie van keynote speaker Marc Jegers (VUB).

De publicatie vertaalt internationale kaders en concepten naar onze Vlaamse context en gaat dieper in op de uitdagingen waar managers in sociale ondernemingen mee te maken krijgen. Wat hebben een woonzorgcentrum, een sociaal verhuurkantoor, een kringwinkel of een dienst voor kinderopvang met elkaar gemeen? Wat is nu precies een sociale onderneming? In deze publicatie licht Verso alle kenmerken van deze derde weg, tussen overheid en for-profit, toe.

Verso besluit dat we vandaag meer dan ooit de troeven van sociale ondernemingen in de verf moeten zetten. De combinatie van ondernemen en innoveren zonder winstbejag blijft immers de sleutel voor een toegankelijk en kwalitatief aanbod voor elke Vlaming.

Wenst u graag deze publicatie digitaal te ontvangen, laat dan hier uw gegevens achter.

Partijvoorzitters en experts aan het woord

Verso vroeg ook aan vijf Vlaamse partijvoorzitters en vijf opiniemakers wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst van de sociale ondernemingen.

"Voor welke uitdagingen staan sociale ondernemingen?"

 

1 OP 7 HAALT DE MEET NIET
IEDEREEN EEN LEEFBAAR INKOMEN GARANDEREN IS BETAALBAAR

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet.
Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand.

Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ wil Samen Tegen Armoede werk maken van een leefbaar inkomen voor iedereen. Door mensen een veel te laag inkomen te geven of hen tot veel te hoge vaste kosten te dwingen, stijgt de armoede.

Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst te plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten, kunnen we niet. Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze samenleving wel. We moeten allemaal de meet kunnen halen.

“Er is één ding waar ik ontzettend bang voor ben en dat is terug honger moeten lijden. Ik zal nooit besparen op voedsel. Ik kijk wel uit wat ik koop, maar honger wil ik niet meer hebben.”
Caro, 52 jaar

In België moeten 1 op 7 mensen rondkomen met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Deze groep mensen is heterogeen samengesteld, maar toch zijn er een aantal factoren die het risico op armoede vergroten. We denken daarbij aan alleenstaande ouders, werklozen, huurders, kortgeschoolden en mensen van buiten de EU.

België is een welvarend land met een goed uitgebouwde sociale zekerheid. Er bestaan verschillende mechanismen om mensen te beschermen tegen inkomensarmoede. Toch blijkt dat praktisch geen enkele uitkering in België de Europese armoedegrens overschrijdt. Het moeten leven van een uitkering is dus bij wijze van spreken een ticket naar een leven in armoede.

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg: “Dit moet beter kunnen. Al jaren zijn beleidsmakers het er over eens dat het toekennen van uitkeringen onder de armoedegrens niet menswaardig is. Vele regeringsbeloftes ten spijt hebben we nog niet veel vooruitgang geboekt. Een nieuw dieptepunt werd bereikt wanneer Staatssecretaris Demir, met nog 2,5 jaar te gaan, de handdoek al in de ring wil gooien. Onder het mom van ‘geen blaasjes wijsmaken’ worden mensen in armoede nog maar eens ontgoocheld.”

Betaalbaar

Het leefloon, de facto het minimuminkomen in ons land, ligt ver onder de armoedegrens. Met een bedrag van € 893 voor een alleenstaande en € 1.190 voor een gezinshoofd komt het leefloon zelf niet in de buurt van de armoedegrens (respectievelijk € 1.115 en € 1.673).

Volgens eigen berekeningen is er jaarlijks 700 miljoen euro nodig om de leeflonen op te trekken. Het planbureau heeft het over 1 miljard euro om alle laagste uitkeringen (leefloon, invaliditeit en inkomensgarantie voor uitkeringen) op te trekken. Wanneer ook de werkloosheidsuitkeringen en laagste lonen opgetrokken worden, is er een kostprijs van 2 miljard euro.

Marc Justaert: “Dit zijn uiteraard hoge bedragen, maar  het gaat uiteindelijk om een politieke keuze. Vergeet niet dat we wel bijna 4 miljard over hebben om het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens in stand te houden. En of de rekening zal kloppen voor de verlaging van de vennootschapsbelasting van 5 miljard is men het ook nog niet zeker.”

Het optrekken van de uitkeringen zal ook een terugverdieneffect met zich meebrengen, gezinnen zullen meer kunnen participeren in de samenleving. Met deze campagne wil Samen Tegen Armoede dus nogmaals aandringen om de uitkeringen nu effectief op te trekken.

De komende weken zullen duizenden vrijwilligers overal in Vlaanderen en Brussel mensen informeren, bewust maken en acties organiseren zodat iedereen iedere maand de meet haalt.

Meer informatie over de campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ kan je vinden

op www.samentegenarmoede.be of bij
Annabel Cardoen -  annabel.cardoen@welzijnszorg.be– 0497 13 55 87

Samen Tegen Armoede is het campagnewerk van Welzijnszorg, de grootste armoedebestrijdingsorganisatie van Vlaanderen en Brussel. 1.700.000 leven in armoede. Dat is 1 Belg op 7. Maar dat zijn er ook 6 op 7 die het verschil kunnen maken. Vanaf 28 november bestrijden we armoede met vereende krachten tijdens de adventsperiode. Met structurele oplossingen, in samenwerking met meer dan 100 lokale projecten en duizenden vrijwilligers.

 

SUBSIDIES VOOR HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Vlaams minister Jo Vandeurzen lanceerde op dinsdag 5 december 2017 het project ‘Gezond op de werkvloer’.
Het project past binnen het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ van de Vlaamse overheid. Ondernemingen kunnen beroep doen op coaches die hen begeleiden bij het opstarten van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer, complementair aan initiatieven die al gebeuren in het kader van de welzijnswetgeving. Het gaat om gezondheidsbevorderende initiatieven binnen de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, verdovende middelen en mentaal welbevinden.

Terugbetaling

Ondernemingen kunnen voor de coaching een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Via www.gezondopdewerkvloer.be kunnen geïnteresseerde ondernemingen hiervoor een aanvraag indienen. Ondernemingen betalen dan nog slechts 500 euro voor een begeleidingstraject van 20 uren. De Vlaamse overheid betaalt de overige kosten voor een bedrag van 1000 euro.

Sociale media

U kunt uiteraard ook eigen evenementen, acties, quotes en foto’s die gelinkt zijn aan deze campagne delen via uw Facebookpagina, LinkedIn-pagina of Twitteraccount. Gebruik hierbij steeds de hashtag #gezondopdewerkvloer. U wordt ook uitgenodigd om het Twitteraccount van het Vlaams Instituut Gezond Leven (@GezondLevenVL) te vermelden in uw tweets.

  • Suggestietekst Facebook
    Gezond op de werkvloer? Strak plan. Boek nu je coach en zet samen in 20 uur een preventief gezondheidsbeleid op dat je medewerkers kan overtuigen om gezonder door het leven te gaan. Uw winst als ondernemer? Meer betrokken, enthousiastere medewerkers en een aantrekkelijke, verantwoordelijke onderneming. Kijk snel op www.gezondopdewerkvloer.be hoe jouw onderneming een gezonde impuls kan krijgen en vul vandaag nog de subsidieaanvraag in.
  • Suggestietekst Twitter
    Gezond op de werkvloer? Strak plan! Ga voor een preventief gezondheidsbeleid met @GezondLevenVL. Resultaat? Betrokken en enthousiaste medewerkers en een aantrekkelijke, verantwoordelijke onderneming. #gezondopdewerkvloer

Campagnemateriaal

In de bijlagen vindt u ook afbeeldingen in verschillende formaten die u in uw communicatie kunt gebruiken.

Meer info: Karlien Devloo (bij afwezigheid: Lisa Gebbett), projectcoördinator Bedrijfscoaching gezondheidsbeleid: bedrijfscoaching@gezondleven.be of 02 421 09 62.

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be