DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 148, 30 april 2017

Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelatiesEthiek en zingeving april 2017Vrijwilliger Willy aan het woord binnen jeugdhulp Wegwijzer VAPH-ondersteuning: beschikbare ondersteuning voor personen met een handicap‘Ik ga ervoor 2017’ – campagne wordt gelanceerdWil je samen vooruit? Leer uit agressie-incidenten.Beurs SAK vzwGezocht: Werknemers met buitenlandse roots voor promotiefilmpjes sociale sectorSociaal.Net in aprilColofon

LICHAMELIJK HANDELEN IN ZORG- EN ONDERSTEUNINGSRELATIES

De Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond keurde op 22 november 2016 het achtste Advies van de Ethische Commissie over “Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties” goed. Dit advies vormt als het ware een tweeluik met Advies nr. 2 over “Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.” Dit advies uit 2004 ging vooral in op manieren om de professionele grenzen te bewaken. Advies nr. 8 wil reflecteren over de ethische mogelijkheden van lichamelijk handelen. Het vertrekt van de positieve insteek dat we allen ‘lichamelijk’ handelen en biedt een 10 punten-programma (tien aanzetten) om in voorzieningen een beleid hierrond uit te tekenen.

Op maandag 22 mei 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond in het TPC in Antwerpen een studiedag, waarop we in de voormiddag het Advies voorstellen. Er wordt over gereflecteerd en er is een toelichting bij de methodiek ‘Dilemma’s in kaart’ om te werken aan ethische bespreekbaarheid. In de namiddag wordt gewerkt rond casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. Een inspirerende toespraak en receptie sluiten de dag af.

De tekst van het advies staat op onze website en is voor alle geïnteresseerden te bekijken en te downloaden.

We hopen op deze manier een aanzet te geven om in de eigen hulpverlening en ondersteuning op een positieve manier om te gaan met lichamelijkheid. Uiteraard blijven we attent voor mogelijke grensoverschrijding, maar dit mag er ons niet van weerhouden om mensen die op onze ondersteuning aangewezen zijn, op een positieve manier te benaderen, ook lichamelijk.

Programma

10 uur:

Verwelkoming door dagvoorzitter Jan Renders, algemeen voorzitter Vlaams Welzijnsverbond

10.10 uur:

Overzicht werking Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond door Stefaan Baeten, oud-voorzitter Ethische Commissie en algemeen directeur Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

10.30 uur:

Voorstelling van Advies nr. 8 over “Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties” door Fons Geerts, stafmedewerker Ethiek en Zingeving Vlaams Welzijnsverbond

10.50 uur:

Video-impressie van een dansproject met personen met een beperking vanuit Platform K, Gent

11 uur:

Werken met de methodiek ‘Dilemma’s in kaart’ om ethische bespreekbaarheid in voorzieningen te stimuleren en methodisch te ondersteunen door Dominiek Lootens, Academisch onderdirecteur van UCSIA, Antwerpen

11.45 uur:

Reflectie op het advies door Andrea Radandt, psychotherapeute en supervisor. Ze volgde een opleiding in Nederland, maar heeft een eigen praktijk in Dortmund, waar ze onder meer werkt met daders en slachtoffers in een psychiatrische context

12.30 uur:

Middagpauze (Broodjes en soep)

14 uur:

Casusbespreking in drie sectorale workshops: jeugdzorg en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang. Gelieve bij de workshops uw sector aan te duiden.

 

We gaan graag aan de slag met casussen van de deelnemers: wie wil, mag een geanonimiseerde casus doormailen naar fons.geerts@vlaamswelzijnsverbond.be. Doe dit ten laatste op 5 mei en geef uw casus een fictieve naam.

 

15.30 uur:

Slotwoord over het belang van ethiek voor het welzijnswerk door Ignaas Devisch, professor medische filosofie en ethiek, UGent

16 uur:

Receptie

Inschrijven

Deelname kost 55 euro voor leden van het Vlaams Welzijnsverbond en 110 euro voor niet-leden. Inschrijven kan enkel online, klik hiervoor links op de knop "Inschrijven" (OPGELET: u moet ingelogd zijn om deze knop te kunnen zien). Na inschrijving ontrvangt uw organisatie automatisch een factuur.

Inschrijven kan u hier.

INFO: Fons Geerts, tel. 02 507 01 29

ETHIEK EN ZINGEVING APRIL 2017

Er staan de komende weken weer enkele studiedagen op het programma. Niet in het minst onze eigen dag over ‘Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties’.

Counseling bij prenatale testen: Ouders helpen beslissen

Prenatale testen zijn niet meer weg te denken bij zwangerschapsbegeleiding. Toekomstige ouders moeten beslissen of zij op het aanbod ingaan of niet. Het domein van prenatale screening en diagnose evolueert voortdurend. Dit plaatst ook hulpverleners voor een uitdaging. Ze hebben kennis nodig van de testen en moeten zich bekwamen in het counselen van de ouders naar een geïnformeerde keuze. Daarom organiseert Fara op 29 en 30 mei 2017 in Antwerpen een tweedaagse vorming voor professionals.

INFO: http://www.faranet.be/vorming/counseling-bij-prenatale-testen

Wilsbekwaamheid en bemoeizorg

Zorgverleners moeten de autonomie van mensen met psychiatrische problemen respecteren via geïnformeerde toestemming. Tegelijk moeten ze in het kader van de vermaatschappelijking en de psychiatrische thuiszorg aan deze mensen zorg bieden, ook als ze er niet om vragen. Dit heet bemoeizorg. Kunnen de zorgverleners dan toch zorg bieden zonder toestemming? Sleutel hierbij is wilsbekwaamheid. Vormingscentrum Guislain richt hierover op donderdag 1 juni 2017, van 9.30 tot 16.30 uur in Gent een vorming in met Axel Liégeois.

INFO: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20170601-38-folder-wilsbekwaamheid-en-bemoeizorg/

Infoavond rond donorconceptie: (wens)ouders getuigen

Op deze avond getuigen vier ouders over hoe zij hun kinderwens vervulden via anonieme of gekende sperma- of eiceldonatie. Zij laten ook de stem van hun opgroeiende kinderen klinken. Bijzondere aandacht gaat naar het aspect hulpverlening: wat deze (wens)ouders zinvol en deugddoend vinden en wat zij eventueel missen. Deze infoavond gaat door op woensdag 7 juni 2017, van 19.30 tot 21.30 uur in Jeugdherberg De Blauwput in Kessel-Lo. Het aantal plaatsen is beperkt.

INFO: http://www.faranet.be/infoavond-rond-donorconceptie-wensouders-getuigen

Ethiek op Sociaal.Net

Sinds januari verschenen volgende bijdragen op Sociaal.Net met een ethische invalshoek.

- Inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking. Een gids voor professionals en beleidsmakers, een boekbespreking door Marijke Janssenswillen http://sociaal.net/boek/inclusief-verhalend-werken-mensen-verstandelijke-beperking/

- Is verblijfsco-ouderschap de beste oplossing? Niet alles is te vatten in regels, een opiniebijdrage van Claire Wiewauters http://sociaal.net/opinie/is-verblijfsco-ouderschap-de-beste-oplossing/

- Iedereen racist. De multiculturele droom ontleed, een boekbespreking door Steven Eerdekens http://sociaal.net/boek/iedereen-racist/

- Biografie als hulpbron. Methodisch aan de slag met de levensloop en levensverhaal, een Analyse XL door Sammy Vienne http://sociaal.net/analyse-xl/biografie-als-hulpbron/

- Beroepsgeheim op de werkvloer. Acht tips maken het simpel, een opiniebijdrage van Joost Bonte http://sociaal.net/opinie/beroepsgeheim-acht-tips-maken-het-simpel/

- Worden sociaal werkers politieagenten? Beroepsgeheim staat onder druk, een opiniebijdrage van Jan Buelens en Lies Michielsen http://sociaal.net/opinie/worden-sociaal-werkers-politieagenten/

- Verontrust over verontrusting. Juridisering verlamt hulpverleners, een interview met Stef Anthoni en Kris Stas, door Ludo Serrien http://sociaal.net/interview/verontrust-over-verontrusting/

- Het klopt wel, maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in het nauw, een boekbespreking door Lode Goukens http://sociaal.net/boek/klopt-wel-deugt/

Wil je zelf iets publiceren op Sociaal.Net? Via deze link vind je de auteursrichtlijnen Of neem contact op met Fons Geerts , tel. 02 507 01 29.

 

VRIJWILLIGER WILLY AAN HET WOORD BINNEN JEUGDHULP

Na 40 jaar als begeleider te hebben gewerkt in de bijzondere jeugdzorg? viel het afscheid mij zwaarder dan ik had gedacht. Ik miste de werking met de kinderen. Ik ben dan ook graag ingegaan op de grote vraag van de vzw naar vrijwilligers binnen hun werking.

Diverse taken

Uit ervaring wist ik al dat de begeleiders hun handen vol hebben met hun dagelijkse taken zodat er maar weinig of geen tijd over blijft om de kinderen naar sport- of hobbyclubs, logopedie, school, revalidatie etc. te brengen. Vandaar dat ik o.a. mag instaan voor het vervoer van de kinderen.

Het is een plezier als ik de kinderen ga ophalen en ze mij uitbundig verwelkomen. Hun verhalen onderweg, hun glimlach en hun openheid zijn hartverwarmend. De dankbaarheid van het personeel is hierbij een bijkomende waardering .

Ook toen ik enkele oudere jongeren de eerste beginselen van het autorijden mocht bijbrengen werd ik geconfronteerd met aangename dankbetuigingen. Het waren bijwijlen spannende en soms hilarische momenten.

Via  sociale netwerken kwam ik in contact met vele oud-bewoners uit de instelling , voornamelijk uit de jaren ’60 en ’70 of vroeger. Ik kreeg er vele vragen over hun verleden in de instelling en de directie gaf mij de toestemming  om op zoek te gaan naar herinneringen.  Intussen  heb ik al veel mensen een plezier mogen doen met  foto’s  uit hun kindertijd in een leefgroep, antwoorden op onopgeloste vragen,  verloren gewaande familieleden enz.  Alweer was de ontroerende dankbaarheid van velen mijn deel en een stimulans om mij verder in te zetten als vrijwilliger in de hulpverlening . Het geeft mij een goed gevoel.

Willy, vrijwilliger Onze Kinderen (voorziening bijzondere jeugdzorg) te Rumbeke

INFO: Greta Bulckaert , 051 22 21 44

 

WEGWIJZER VAPH-ONDERSTEUNING: BESCHIKBARE ONDERSTEUNING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Het VAPH lanceerde de Wegwijzer VAPH-ondersteuning'. De wegwijzer is een digitale databank die een overzicht geeft van de beschikbare ondersteuning voor begeleiding en opvang. Vanaf nu kunnen personen met een handicap, en hun netwerk, op een vlotte manier op zoek gaan naar ondersteuning. 

Zijn personen met een handicap op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … in de buurt? 

Via de Wegwijzer VAPH-ondersteuning vindt u op een gebruiksvriendelijke manier:

  • Het beschikbare aanbod van vergunde zorgaanbieders voor meerderjarigen, via het persoonsvolgend budget. 
  • Het beschikbare aanbod via rechtstreeks toegankelijke hulp.
U kunt zoeken naar
  • Wie biedt welke ondersteuning aan?
  • Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep?

De Wegwijzer toont een overzicht per regio, doelgroep en per ondersteuningsvorm (begeleiding, opvang, verblijf). Bij de resultaten kunt u terugvinden of het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet. Voor meer informatie over het aanbod kan contact opgenomen worden met de zorgaanbieder.

Neem zeker een kijkje op de wegwijzer, via www.vaph.be/wegwijzer.

Over de wegwijzer

Het VAPH biedt via de wegwijzer een website waarin u gericht kunt zoeken naar de ondersteuning die u wilt, in uw gemeente of binnen uw regio. De adresgegevens van alle zorgaanbieders vindt u op www.vaph.be/adressen.

De wegwijzer VAPH-ondersteuning bevat informatie van vergunde en erkende zorgaanbieders die hun aanbod via de wegwijzer willen bekendmaken. Daarbij gaat het zowel om de ondersteuning die gefinancierd kan worden met het persoonsvolgend budget als om rechtstreeks toegankelijke hulp.

De wegwijzer biedt een antwoord op de vraag van gebruikers, gebruikersorganisaties en zorgaanbieders om het beschikbare aanbod voor personen met een handicap makkelijk te kunnen raadplegen. De wegwijzer VAPH-ondersteuning is een recent initiatief van het VAPH.

Meer informatie?

Voor meer info over het aanbod kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder. Voor informatie over de wegwijzer kunt u de PVF-infolijn contacteren.

INFO: Myriam Verbeken, Communicatieteam, tel. T 02 225 84 54

 

‘IK GA ERVOOR 2017’ – CAMPAGNE WORDT GELANCEERD

De gloednieuwe ‘Ik ga ervoor’-campagne is gelanceerd want we komen nog altijd handen te kort in de zorg- en welzijnssector. Daarom willen we jongeren helpen bij hun studiekeuze en geïnteresseerden via inleefmomenten laten kennismaken met onze sector.

PR en social media

In onze campagnefilmpjes en -posts brengen we getuigenissen van collega’s. Zij vertellen over de attenties en de waardering die ze krijgen van zorgvragers. De filmpjes en posts worden ingezet op Facebook, Instagram en YouTube. We roepen de kijker op om dit zelf te beleven tijdens een inleefmoment.

MNM en Radio 2

Net als vorig jaar gaan we met de VRT jongerenzender MNM terug ‘op kamp’. Chiro Zilverberg ‘kampeert’ in Dominiek Savio te Hooglede, een instelling die zich inzet voor mensen met een beperking. Zondagnamiddag zenden we van 4u tot 7u een inhoudelijk programma uit en maandagochtend gaan we live tijdens de spits met de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Allemaal van harte welkom!

Daarnaast pakt ‘Ik ga ervoor 2017’ uit met een unicum in de geschiedenis van MNM. In de nacht van donderdag op vrijdag 12 mei maken we de hele nacht live radio vanop een spoedafdeling

We willen niet alleen jongeren warm maken voor een job in de zorg- en welzijnssector. Ook zij-instromers proberen we over de streep te trekken. Dit doen we door vijf dagen lang te focussen op onze campagne bij De Madammen van Radio 2.

Doe ook mee!

Vergroot het online bereik van onze campagne door de filmpjes vanop onze facebookpagina te delen. Bijvoorbeeld op de Facebookpagina of het intranet van uw zorg- of welzijnsinstelling. De filmpjes zijn ook downloadbaar op de website.

Verspreid de boodschap in uw zorginstelling met onze affiches. Op onze website vindt u naast de algemene affiches ook varianten, die ruimte laten voor uw persoonlijke oproep. U kiest zelf wat u erop plaatst: het logo van uw instelling, een specifieke vacature,…

Maak nu uw (gepersonaliseerde) affiches

Alvast bedankt om mee te werken aan onze campagne. Want vele handen maken licht werk!

PS  Op 12 mei doen we opnieuw een Proud to Care actie. Neem die dag een selfie in uw werkomgeving en deel de foto op social media met #proudtocare. Meer info volgt later, maar schrijf het alvast in uw agenda en maak uw collega’s warm.

INFO: Lon Holtzer, VlaamsZorgambassadeur.

 

WIL JE SAMEN VOORUIT? LEER UIT AGRESSIE-INCIDENTEN.

De “Agressie? Speel erop in!”-campagne behandelt vier aspecten van het levend maken en houden van een agressiebeleid. Dit voorjaar richt Icoba de  spots op het thema: opvolgen van agressie-incidenten. Dat doet Icoba met de slogan “Samen vooruit. Leer eruit.”

Agressie richt schade aan en laat sporen na. Volg de nasleep van een incident goed op en trek lessen voor de toekomst. Hoe kunnen gelijkaardige incidenten vermeden of teruggeschroefd worden? En hoe bed je deze afspraken structureel in in je agressiebeleid? Daarvoor zijn afspraken nodig over:

  • wie volgt de agressie-incidenten op - wie zijn sleutelfiguren? Hoe geraken de sleutelfiguren op de hoogte van een incident?
  • wat volgen deze sleutelfiguren precies op , waartoe en hoe?
  • en wat koppelen ze terug naar de medewerkers?

Icoba maakt dit thema zichtbaar met een poster, sticker, brochure en gadget. De toolbox is aangevuld met praktische doe- en praatactiviteiten. Net als bij de vorige thema’s kan je intekenen op een reeks van tweewekelijkse elektronische weetjes en tips.  Je kan ook gratis inschrijven op de trefdag voor sleutelfiguren of op de jaaropleiding tot agressiecoach  in samenwerking met Impuls vzw.

In mei 2017 krijgen alle organisaties uit de Vlaamse opvoedings- en huisvestingssector en de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector een sensibilisatiepakket. Ze kunnen het materiaal kosteloos bijbestellen. Organisaties uit andere sectoren kunnen het materiaal tegen betaling van port- en productiekosten verkrijgen. Al het materiaal is ook gratis te downloaden op http://www.agressiespeeleropin.be.

Save the date!

Kom op 14 december 2017 naar ‘Agressie? Speel erop in! – Dé Finale’ in de Brabanthal te Leuven.

Het wordt een bruisende mix van studiedag en beurs om de campagne in al haar facetten af te sluiten. We besteden ook bijzondere aandacht aan  vrijheidsbeperkende maatregelen.

 

 

 

 

 

 

BEURS SAK vzw
Maak kennis met onze leveranciers!

Leveranciers die hun producten en diensten voorstellen, infosessies, persoonlijke contacten, een bruisende sfeer, netwerken met collega’s, een hapje en een drankje…

Voor iedereen

Een bruisende beursdag voor alle betrokkenen bij de aankoop van goederen en diensten: directie, hoofd bewonerszorg, verpleegkundigen, technische dienst, keukenverantwoordelijke, IT-er… we verwelkomen u graag!

Praktisch

De BEURS SAK vzw gaat door op donderdag 15 juni 2017 van 9u30 tot 17u in

 

Gent ICC - international convention center
Van Rysselberghedreef 2 bus 1 - Citadelpark
B - 9000 Gent

Ingang via Artevelde

INFO: www.beurssak2017.be, waar u ook kan inschrijven.

GEZOCHT: WERKNEMERS MET BUITENLANDSE ROOTS VOOR PROMOTIEFILMPJES SOCIALE SECTOR

Ben je zelf of is één van je ouders in het buitenland geboren? En werk(te) je in de sociale sector of volg(de) je er een opleiding toe? Schitterend, we zoeken jou!

Je mag vrijuit vertellen over je job of je ervaring in een promotiefilmpje. Dat filmpje zullen we gebruiken om werkzoekenden met migratieachtergrond te motiveren om hun talenten in deze sector in te zetten.

Contacteer Saar Casteels, 02 227 22 58. Ze geeft je meer info over het ESF-project Ieder talent telt, een samenwerking tussen VIVO, Verso, VDAB, het Minderhedenforum en de Vlaamse zorgambassadeur.

INFO: Johan De Crom, Medewerker Communicatie en Netwerking HRwijs (Verso) - 0494 19 11 65

 

SOCIAAL.NET IN APRIL

Recent verschenen een aantal bijdragen op Sociaal.Net, die ook voor onze leden interessant kunnen zijn. Een greep uit het aanbod:

“Inclusie is niet alles of niets. Accepteer het anders-zijn”, van Leen De Neve, Filip Morisse, pleit voor een andere kijk op inclusie. Zeker voor mensen met een verstandelijke beperking die ook kampen met psychische en gedragsproblemen.
Lees deze en andere bijdragen bij Analyse XL.

“Signs of Safety is meer dan een jeugdhulpmethodiek”, interview van Peter Goris met jeugdhulpverleners Janne Hoeyberghs en Katrijn Ceustermans van Ter Loke.
Lees deze en andere bijdragen bij Interview.

“Persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg. Opportuniteit of bedreiging?” is een opiniebijdrage van Clara Van den Broeck van Zorgnet-Icuro.
Lees deze en andere bijdragen bij Opinie.

“De JIM aanpak. Het alternatief voor uithuisplaatsing van jongeren” is een boekbespreking door Anneleen Santens.
Lees deze en andere besprekingen bij Boek.

Wil je zelf ook een bijdrage schrijven? Kijk eens naar de auteursrichtlijnen en stuur je voorstel via mail door naar Fons Geerts.

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be