Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties

Wanneer:

ma 22.05.2017 - 10:00

Locatie:

Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen

Contactpersoon:

Fons GEERTS
02 507 01 29
fons.geerts@vlaamswelzijnsverbond.be
Printervriendelijke versiePDF version

Lichamelijkheid in zorg- en ondersteuningsrelaties

De Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond keurde op 22 november 2016 het achtste Advies van de Ethische Commissie over “Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties” goed. Dit advies vormt als het ware een tweeluik met Advies nr. 2 over “Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.” Dit advies uit 2004 ging vooral in op manieren om de professionele grenzen te bewaken. Advies nr. 8 wil reflecteren over de ethische mogelijkheden van lichamelijk handelen. Het vertrekt van de positieve insteek dat we allen ‘lichamelijk’ handelen en biedt een 10 punten-programma (tien aanzetten) om in voorzieningen een beleid hierrond uit te tekenen.

Op maandag 22 mei 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond in het TPC in Antwerpen een studiedag, waarop we in de voormiddag het Advies voorstellen. Er wordt over gereflecteerd en er is een toelichting bij de methodiek ‘Dilemma’s in kaart’ om te werken aan ethische bespreekbaarheid. In de namiddag wordt gewerkt rond casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. Een inspirerende toespraak en receptie sluiten de dag af.

De tekst van het advies staat op onze website en is voor alle geïnteresseerden te bekijken en te downloaden.

We hopen op deze manier een aanzet te geven om in de eigen hulpverlening en ondersteuning op een positieve manier om te gaan met lichamelijkheid. Uiteraard blijven we attent voor mogelijke grensoverschrijding, maar dit mag er ons niet van weerhouden om mensen die op onze ondersteuning aangewezen zijn, op een positieve manier te benaderen, ook lichamelijk.

Programma

 

10 uur:

Verwelkoming door dagvoorzitter Jan Renders, algemeen voorzitter Vlaams Welzijnsverbond

10.10 uur:

Overzicht werking Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond door Stefaan Baeten, oud-voorzitter Ethische Commissie en algemeen directeur Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

10.30 uur:

Voorstelling van Advies nr. 8 over “Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties” door Fons Geerts, stafmedewerker Ethiek en Zingeving Vlaams Welzijnsverbond

10.50 uur:

Video-impressie van een dansproject met personen met een beperking vanuit Platform K, Gent

11 uur:

Werken met de methodiek ‘Dilemma’s in kaart’ om ethische bespreekbaarheid in voorzieningen te stimuleren en methodisch te ondersteunen door Dominiek Lootens, Academisch onderdirecteur van UCSIA, Antwerpen

11.45 uur:

Reflectie op het advies door Andrea Radandt, psychotherapeute en supervisor. Ze volgde een opleiding in Nederland, maar heeft een eigen praktijk in Dortmund, waar ze onder meer werkt met daders en slachtoffers in een psychiatrische context

12.30 uur:

Middagpauze (Broodjes en soep)

14 uur:

Casusbespreking in drie sectorale workshops: jeugdzorg en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang. Gelieve bij de workshops uw sector aan te duiden.

 

We gaan graag aan de slag met casussen van de deelnemers: wie wil, mag een geanonimiseerde casus doormailen naar fons.geerts@vlaamswelzijnsverbond.be. Doe dit ten laatste op 5 mei en geef uw casus een fictieve naam.

 

15.30 uur:

Slotwoord over het belang van ethiek voor het welzijnswerk door Ignaas Devisch, professor medische filosofie en ethiek, UGent

16 uur:

Receptie

 

 

Inschrijven

Deelname kost 55 euro voor leden van het Vlaams Welzijnsverbond en 110 euro voor niet-leden. Inschrijven kan enkel online, klik hiervoor links op de knop "Inschrijven" (OPGELET: u moet ingelogd zijn om deze knop te kunnen zien). Na inschrijving ontrvangt uw organisatie automatisch een factuur.

Meer informatie

top

2017-05-22 Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties - sector JG

top

2017-05-22 Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties - sector KO

top

2017-05-22 Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties - sector OPH