E-magazine De Facto, 5 april 2019

 

Digitale wegwijzer voor personen met een handicap

Sinds 2017 ontvangen personen met een handicap een persoonsvolgend budget, zodat ze hun eigen ondersteuning kunnen organiseren. In de praktijk blijkt het weliswaar niet zo eenvoudig voor zorgvragers om in het grote aanbod die ondersteuning te vinden die het best bij hen past. Daarom ontwikkelt de vzw PVBwijzer op vraag van de Vlaamse regering een digitaal zoekplatform. Het platform wordt mee ondersteund door het Vlaams Welzijnsverbond.

Lees hier meer.

Bouwen aan cultuursensitieve zorg: een inspirerende tool

Onze samenleving is superdivers. Dat zorgt ook voor uitdagingen voor de welzijnssectoren, want mensen met een migratieachtergrond hebben vaak specifieke noden. Het belang van cultuursensitieve zorg neemt toe. VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelden daarom samen met werkgeversorganisaties en experten een nieuwe praktische tool die welzijnsorganisaties op weg kan helpen naar cultuursensitieve zorg.

Lees hier meer.

Tentoonstelling over zorg en samenleving in heden en verleden

Op 23 april 2019 opent in de Begijnhofkerk van Sint-Truiden de tentoonstelling ‘Vele handen. Zorg en samenleving in heden en verleden’. Vermaatschappelijking is een belangrijk thema in het huidige Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid. De vraag wie voor zorg moet instaan, was ook in het verleden al voer voor discussie. De tentoonstelling maakt deel uit van een breder historisch-wetenschappelijk onderzoek van KADOC, de Vlaamse overheid en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees hier meer.

Vind de juiste kandidaten voor je vacatures

Arbeidsmarktdeskundigen zijn het erover eens: de arbeidsmarkt staat in brand en competentiegericht matchen van vacatures met werkzoekenden kan een oplossing zijn. Wat kunnen Verso/HRwijs en VDAB op dat vlak voor jou betekenen? Welke tewerkstellingsmaatregelen kunnen helpen? Is werkplekleren een oplossing? Je ontdekt het op hun infosessies op 25 april 2019 in Roeselare, op 21 mei 2019 in Genk en op 17 juni 2019 in Mechelen.

Lees hier meer.

Studiedag over verborgen dak- en thuisloosheid

Dakloosheid is niet alleen een stedelijk fenomeen. Een op de dertien OCMW-cliënten in landelijke gemeenten blijkt dak- of thuisloos te zijn. Vaak blijft het probleem weliswaar onder de radar. Om de problematiek te kunnen aanpakken, is samenwerking nodig. Samenwerking tussen welzijnsactoren en lokale besturen. Hoe dat kan, vormt de rode draad doorheen de studiedag die VVSG in samenwerking met Caritas Vlaanderen organiseert op 26 april 2019 in Gent.

Lees hier meer.

Conferentie over het Vlaams middenveld vandaag

Op 6 mei 2019 presenteert CSI Flanders in het Vlaams parlement de resultaten van een grootschalige bevraging bij middenveldorganisaties die op Vlaams niveau actief zijn. Hoe ervaren zij hun politieke, maatschappelijke en interne uitdagingen? Zijn er verschuivingen in de verhouding tussen middenveld en overheid? Het antwoord op deze en andere vragen alsook de bevindingen uit reflectiegroepen met Vlaamse beleidsmakers en middenvelders komen op de conferentie aan bod.

Lees hier meer.