E-magazine De Facto, 25 november 2020

 

Intersectoraal voorakkoord VIA 6: Perspectief voor betere verloning en meer handen op de werkvloer

Het Vlaams Welzijnsverbond beoordeelt het VIA 6 voorakkoord positief en ziet er belangrijk perspectief in om medewerkers in de gehandicaptensector, jeugdhulp, kinderopvang en ambulante revalidatie op een volwaardige manier te verlonen. Er worden ook substantiële middelen vrijgemaakt om enerzijds de capaciteit uit te breiden en anderzijds de werkdruk in het bestaande aanbod te verminderen. Concreet komt er 575 miljoen bij voor alle Vlaamse zorg- en welzijnssectoren samen.

Lees meer

Fred & Frieda brengt vrijwilligers en kwetsbare mensen samen

Fred & Frieda is een gloednieuw online platform in de strijd tegen vereenzaming. Kwetsbare mensen, zoals ouderen of mensen met een beperking, maar ook andere mensen die kampen met vereenzaming zijn zeker welkom. Het platform brengt mensen in contact met geïnteresseerde vrijwilligers die bereid zijn om contact op te nemen, telefonisch of, indien het volgens de coronaregels kan, via een bezoekje op afstand. Op basis van woonplaats en interesses worden mensen dan aan elkaar gekoppeld.

Mensen uit de doelgroep kunnen zich niet rechtstreeks registreren op Fred & Frieda. Dat kan wel via een organisatie of een voorziening waar ze cliënt of gebruiker zijn. Voorzieningen kunnen zich registreren. Heb je al een account via Help de helpers? Dan kun je die ook gebruiken voor Fred & Frieda.

Lees meer

Psychosociale ondersteuning voor onze #heldenvanwelzijn

Iedereen staat de voorbije maanden en weken extra onder druk. Door deze coronacrisis wordt u als zorg- en welzijnswerkers extra uitgedaagd. Waar op sociaal gebied heel wat -noodzakelijke- beperkingen en maatregelen worden opgelegd, neemt de werkdruk enorm toe en moet er continu en snel geschakeld worden. De Taskforce Covid-19 Zorg blijft actief inzetten op psychosociale ondersteuning van zorg- en welzijnswerkers, bewoners van residentiële voorzieningen en hun omgeving.

De voorbije maanden zijn een aantal instrumenten en een ondersteunend aanbod uitgewerkt, zoals een webpagina met goede praktijken over het behoud van sociaal contact, het aanbod van een extern luisterend oor, een proactief aanbod voor nabestaanden, het platform De Zorgsamen.be, …

Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met Annick Deblauwe (annick.deblauwe@vlaanderen.be).

Lees meer

5 december: Internationale Dag van de Vrijwilliger

IVD? Dat is de afkorting van ‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen, natuurlijk.

Lees meer

Nieuw: Intervisie Digitaal Vrijwilligen

Wissel je graag ideeën uit met andere coördinatoren? Neem dan deel aan onze online intervisie over Digitaal Vrijwilligen op 10 december van 10 u. tot 12 u.

Lees meer

JAC ondersteunt jongeren in coronatijden

Met de campagne 'Op eigen benen' richten de JAC's zich op de doelgroep 17- tot 25-jarigen, een groep die het in coronatijden moeilijk heeft. Jongeren leren in die fase van hun leven op eigen benen staan. Op zich is dat al een spannende periode met extra uitdagingen. Door de coronacrisis zijn heel veel kanalen voor communicatie en hulpverlening voor hen afgesneden of op zijn minst moeilijker bereikbaar.Voor kwetsbare jongeren weegt dat nog veel zwaarder door. Daarom kan zo'n campagne helpen om jongeren te motiveren om hulp te zoeken als ze het moeilijk hebben of als ze met vragen zitten. Ze staan er niet alleen voor. De JAC's zijn er om hen te informeren, te ondersteunen en door te verwijzen naar jeugdhulp of andere voorzieningen als daar behoefte aan is. 

Lees meer

Nodenbevraging voor nieuwe opleiding ‘Innovator in zorg en welzijn'.

Levenslang leren, ontwikkelen en nieuwe horizonten verkennen zijn dé sleutels voor een toekomstbestendig en ondernemend Vlaanderen.

Daarom gaan vijf hoger onderwijsinstellingen van de associatie KU Leuven en enkele faculteiten van de KU-Leuven i.s.m. In4care, Zorgnet-icuro en het Welzijnsverbond (met de steun van ESF) de uitdaging aan om twee nieuwe korte, modulaire diplomagerichte opleidingsprogramma’s (micro-degrees) uit te werken. Het zijn micro-degrees op het kruispunt van zorg & innovatie, voor zowel leidinggevenden als medewerkers:  ‘Innovator in zorg en welzijn’.

Om het programma te kunnen samenstellen op maat van jouw wensen en noden, is ook jouw mening van belang. Daarom zou het fijn zijn moest u onze korte vragenlijst willen beantwoorden. Het zal niet meer dan 3 minuten van uw tijd in beslag nemen

Lees meer

Kwetsbare kinderen blijven onzichtbaar - Breng ze onder de aandacht

Vrijdag was het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op deze symbolische dag vragen we samen met Kinderrechtencoalitie Vlaanderen aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties.

 

Lees meer