E-magazine De Facto, 25 februari 2021

 

Start vaccinatiecampagne in sector personen met een handicap

Het Vlaams Welzijnsverbond is blij met de vaccinatiecampagne die vorige week gestart is in residentiële voorzieningen voor personen met een handicap. Nu nog hopen op een snelle collectieve oplossing voor cliënten en medewerkers van dagcentra, mobiele en ambulante ondersteuning en zelfstandig wonen.

Lees meer

Zorgbabbels: online talkshows over graag werken in de zorg

Elke dag van de (feest)Week van de Zorg – van 15 tot 19 maart - kan je tussen 9 en 11 uur genieten van een online talkshow van en over de sector. Luistertips voor kaderleden en zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers en alle mensen met interesse in zorg en welzijn.

De vijf Zorgbabbels zijn te volgen via livestream. Veel schoon en boeiend volk paseert de revue met onder andere onze voorzitter Chantal Van Audenhove, ministers, Wouter Beke en Hilde Crevits, Dirk De Wachter en ook niemand minder dan HMK Mathilde. Vrijwilligers en mantelzorgers, innovatie, mentale veerkracht of diversiteit. Het komt allemaal aan bod.

Lees meer

De Vijver: ondersteuning van mensen met een handicap in coronatijden

Onze #heldenvanwelzijn​ staan er voor mensen met een handicap, ook in coronatijden. Wij gingen een kijkje nemen bij De Vijver in Antwerpen hoe zij mensen maximaal ondersteunen in veilige omstandigheden. En dat doen ze op heel veel verschillende manieren met een heuse radiobus waarmee ze ook culinair de boer opgaan, of met supertoffe activiteiten, helemaal coronaproof, in en om AC De Hoeve.

Bekijk de video

De overgang naar facturering van woon- en leefkosten

Sinds 1 januari 2021 moeten alle voorzieningen die mensen met een handicap ondersteunen, de reële woon- en leefkosten aanrekenen in plaats van een algemene bijdrage. Bij Zonnelied deden ze dat in alle transparantie en met respect voor de (financiële) situatie van gebruikers en hun familie.

Bekijk de video

Hoe ondersteun je kwetsbare kinderen in coronatijden?

Kinderen in moeilijke gezinssituaties dreigen in coronatijd onder de radar te verdwijnen. Buitenschoolse activiteiten worden beperkt, de sociale controle op school valt grotendeels weg en kinderen zijn vaak enkel op het gezin aangewezen waar ze risico lopen op geweld of misbruik. De #heldenvanwelzijn​ van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling stellen alles in het werk om de kinderen en de gezinnen waar ze leven, toch te bereiken en te ondersteunen. Face to face zo lang het kan, digitaal als het moet.

Heb je vragen over of ben je slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld? Chat dan via www.nupraatikerover.be (minderjarigen) of bel naar 1712 (minderjarigen en meerderjarigen).

Lees meer

Drie nieuwe Groeilabz-bootcamps over financieel management en strategie en leiderschap

Drie gloednieuwe bootcamps in het kader van Groeillabz die jouw organisatie op weg zetten richting modern leiderschap en management.

Twee draaien rond financieel management (basis en voor gevorderden). Hoe kan je de financiële performantie van jouw organisatie monitoren? Hoe krijg je daar een helder zicht op? Heb je al wat meer ervaring, dan kun je in de bootcamp voor gevorderden kennis en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden en je financiële inzicht verder vergroten. 

Lees meer

Werk aan inclusieve werkomgeving met Hands-on-Inclusion

Ben jij ook overtuigd van de meerwaarde van een inclusieve werkomgeving, maar je kan nog ondersteuning gebruiken bij de realisatie ervan in je eigen organisatie? Dan verwijzen we graag door naar het Verso-project Hands-on-Inclusion.  Je kan deelnemen aan praktijkgerichte bootcamps, individuele begeleiding op maat, vacaturescreening, ….
Dit aanbod is een perfecte hefboom om de visietekst “Diversiteit: een realiteit: hoe ermee omgaan de uitdaging! te helpen concretiseren in de welzijnsorganisaties”.

Lees meer

HRwijs en VIVO lanceren vormingsaanbod 2021 voor de social profit

Hoe specifieker en gerichter een opleiding is, des te krachtiger de boodschap overkomt. Daarom treden HRwijs en VIVO dit voorjaar naar buiten met een gezamenlijk en complementair opleidingsprogramma: HRwijs voor werkgevers, VIVO voor werknemers.

Lees meer

www.conflicthelden.be: digitale tool om jongeren te ondersteunen bij conflict

Kom jij in aanraking met jongeren (13 – 18j) die ruzie maken, anderen pesten, verbaal of fysiek agressief worden ... en in een conflictzone terechtkomen? Dan kan de nieuwe online tool Conflicthelden jou als professional en de jongeren waar je mee werkt ondersteunen. Neem een kijkje via https://www.conflicthelden.be/begeleiders. Interesse in een vorming over hoe je als professional de tool kunt gebruiken voor en met jongeren?

Voor meer info of vragen kun je terecht bij stijn.custers@ucll.be

Lees meer