E-magazine De Facto, 21 januari 2021

 

Maak geen onderscheid bij vaccinatie tussen gebruikers, vrijwilligers en medewerkers in voorzieningen voor mensen met een handicap

De personen met een handicap, hun familie en de medewerkers die hen ondersteunen in residentiële voorzieningen, kunnen op hun beurt uitkijken naar een versnelde uitrol van de vaccinatiecampagne.

Lees meer

Op zoek naar ondersteuning voor jouw vernieuwend project? Infosessie op 8 februari 2021

Broed jij op een origineel, vernieuwend idee in jouw organisatie, maar krijg je graag nog feedbck en advies op technisch, juridisch of financieel vlak. De kerserse Adviesraad Sociaal Ondernemen van Verso staat klaar om jou met raad en daad bij te staan. Zij helpen je om je idee scherp te stellen en levensvatbaar te maken. Om te weten te komen wat die Adviesraad allemaal voor jou kan betekenen, ben je welkom op een online infosessie op 8 februari.

Lees meer

Laat spelende kinderen meer risico’s nemen

Als je kinderen ziet spelen, houd je soms je hart vast. Maar risicovol spelen zorgt net voor groei, zeggen onderzoekers Helena Sienaert en Barbara Vandorpe. Hoe kan je kinderen tegelijk beschermen en uitdagingen laten aangaan? Inspirerend materiaal voor onze #heldenvanwelzijn in de kinderopvang.

Lees meer

Awel steekt jongeren ook muzikaal een hart onder de riem met 'Niet Alleen'

Awel stond er ook in de coronamaanden voor kinderen en jongeren die zich alleen voelen, met vragen zitten over deze ongeziene crisis of gewoon niet zo goed in zijn vel zitten. Influencers Amir Motaffaf (4eVeR, Familie,…) en Armin Mola (Hoodie, Vloglab,…) doken de studio in en zetten de boodschap op muziek.

Lees meer

De zorgsamen - de resultaten van de power to care - enquête

Van 8 tot 15 december 2020 namen 3.140 zorg-en hulpverleners deel aan de enquête ‘POWER TO CARE’ van Sciensano. De enquête toetst naar het welzijn en de nood aan ondersteuning van deze groep, die door de COVID-19-crisis onder een toenemende druk staat. De POWER TO CARE-enquête is de nationale opvolger van de ZorgSamen-barometer waarvan in Vlaanderen reeds vier edities plaatsvonden.

Lees meer

Focus-sessie: Micro-degree 'innovator in zorg & welzijn'

Heel wat partners uit zorg en welzijn, waaronder het Vlaams Welzijnsverbond, hebben samen met kennisinstellingen de krachten gebundeld om een opleiding (micro-degree) "Innovator in zorg en welzijn"  te organiseren. Heel wat van onze voorzieningen dachten ook actief mee na over de inhoud via een gerichte bevraging. De opleiding wil vaardigheden bijbrengen om innovatieve oplossingen te vinden, uit te proberen en toe te passen in zorg en welzijn. 

De klemtoon ligt op:
- De ontwikkeling of verbetering van het gezondheids -en welzijnsbeleid, systemen, producten en technologieën, net als diensten en methodes om de gezondheid en het welzijn van personen te verbeteren;
- Een betere ervaring een hogere levenskwaliteit bij de gebruiker.
- Ondersteuning van professionals zodat ze hun werk op een goede, duurzame manier kunnen uitvoeren.

Tijdens een focussessie wordt dieper ingegaan op de bevraging die aan de opleiding voorafging, worden de opleidingsonderdelen voorgesteld en bediscussieerd en wordt samen gezocht naar een optimaal leerklimaat.
Dit online event is een initiatief van In4Care in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond, Associatie KU Leuven en Zorgnet-Icuro en vindt plaats op 16 februari van 13 tot 15 uur.

Lees meer