E-magazine De Facto, 15 juli 2021

 

SAVE THE DATE: Inclusie Academie op 20 september 2021

  • Wil je weten waarom de Homo Universalis van Leonardo Da Vinci aan een ‘update’ toe is?
  • Wil je mee nadenken over hoe we inclusie bij personen met een beperking in onze samenleving kunnen versnellen?

De Inclusie Academie is een samenwerking tussen Hart voor Handicap – De Genereuzen, Konekt vzw en het Vlaams Welzijnsverbond. Via dit platform debatteren we, delen we inzichten, bevragen we kritische standpunten en prikkelen we vooral het denken over inclusie op interactieve wijze.
Noteer maandagavond 20 september 20u – 21u30 voor een eerste uitdagende online sessie van de Inclusie Academie!

Meer info volgt later

Aan de slag met KWIKO

Aan de slag met KWIKO

KWIKO is een instrument voor zelfevaluatie in de kinderopvang. Het instrument bestaat uit enerzijds een boek en anderzijds een digitaal instrument gebaseerd op Prose. Door de coronacrisis raakte dit zelfevaluatie-instrument echter op de achtergrond, dus werd het tijd om het terug van onder het stof te halen.

Op 6 mei organiseerden we een webinar met de bezieler van het instrument, Dr. André Vyt, die de recente vernieuwingen van het digitaal instrument uit de doeken deed. Met meer dan 80 deelnemers werd het een zeer boeiende leerervaring. Als opvolging van de webinar brachten we een dertigtal leden uit de kinderopvang samen in een geslaagde eerste intervisie. Om elkaar te blijven inspireren in het gebruik van KWIKO zetten we een ondersteuningstraject op. Tijdens diverse intervisiemomenten zullen de leden die werken met KWIKO samen op verschillende thema’s kunnen ingaan.

Meer informatie over het instrument vind je terug op

Advies over kwaliteit in zorg en ondersteuning

Met het oog op een nieuw kwaliteitsdecreet brengt de Vlaamse raad in het advies over kwaliteit in zorg en ondersteuning de bouwstenen aan voor een breed kwaliteitskader. Dat advies kwam tot stand in brede betrokkenheid van diverse stakeholders. Ook het Vlaams Welzijnsverbond werkte hieraan constructief mee.

In het advies wordt vertrokken van een breed begrip van kwaliteit (Maatschappelijk Verantwoorde Zorg en Ondersteuning). Er wordt een omslag gemaakt in het denken over kwaliteit waarbij initiatiefnemers in zorg en ondersteuning het vertrouwen krijgen om aan impactgerichte kwaliteitssystemen te werken. Zulke systemen kenmerken zich door een cyclisch leerproces waarbij van doelstellingen wordt vertrokken en deze systematisch worden geëvalueerd.

Ook de overheid moet een omslag maken. Zij dienen de ontwikkeling van deze impactgerichte kwaliteitssystemen te ondersteunen en zelf ook geïntegreerde gezondheids- en welzijnsdoelstellingen te formuleren volgens een cyclisch leerproces.

Lees meer

Campagne van Welzijnszorg - Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we tijdens de campagne van 2021 op in.

Lees meer

7de oproep energiebesparende maatregelen

Heeft uw organisatie een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) met financiële ondersteuning vanuit VIPA? Schrijf u dan in op deze 7de oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wil uitvoeren.

VIPA en het VEB bundelen al enige jaren hun krachten om voorzieningen in de welzijns- en zorgsector energie-efficiënter te maken. VIPA voorziet een gratis energiescan op maat, waarbij ervaren energiespecialisten bekijken hoe gebouwen energie-efficiënter kunnen worden. De energiescan is volledig gratis voor voorzieningen die alle maatregelen uitvoeren die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen.

Via het digitaal platform TERRA kunnen na uitvoering van de energiescan klimaatsubsidies aangevraagd worden voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar. Een 7de subsidieoproep voor de aanvraag van klimaatsubsidies werd nu gelanceerd en loopt tot 13 oktober 2021. Bij de verdeling van die subsidies zal het VIPA zoveel mogelijk focussen op CO2-vermindering.

Lees meer

Projectoproep voor laadinfrastructuur op privaat domein

De Vlaamse overheid doet een projectoproep voor (semi-)publieke laadinfrastructuur op privaat domein. Deze oproep kadert binnen het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. De Vlaamse overheid wil op deze manier de uitrol stimuleren van (semi-)publieke laadinfrastructuur van elektrische wagens.

Deze projectoproep focust op plaatsen buiten of binnen het openbare domein van een privaatrechtelijke rechtspersoon die een zakelijk recht heeft op zijn domein. Denk aan parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations e.d. Ook een welzijnsorganisatie kan hier dus gebruik van maken.

Een projectvoorstel kan ingediend worden tot uiterlijk 1 september 2021.

Lees meer

Enquête - Opleidingsaanbod Gezond Leven

Het Vlaams Instituut Gezond Leven VZW heeft als kerndoelstelling: een gezonder Vlaanderen. Ze willen iedereen op een toegankelijke manier ondersteunen om gezond(er) te leven, in een gezonde omgeving. Gezond Leven werkt momenteel een opleidingsaanbod uit naar welzijnsorganisaties. Zij kunnen immers een verschil maken in het bevorderen van gezondheid leefstijl en omgeving bij hun cliënten en het verkleinen van gezondheidsongelijkheid. Via deze vragenlijst wil Gezond Leven graag zicht krijgen op de interesses en voorkeuren van welzijnsorganisaties met betrekking tot de inhoud en vorm van het opleidingsaanbod. Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 10 minuten in beslag, en is zeer waardevolle input voor het ontwikkelen van een aanbod op maat van zorgorganisaties. U kan de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 3 september. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Link naar de vragenlijst