E-magazine De Facto, 1 juni 2021

 

Mensen met een handicap tellen voor deze regering niet mee

De Vlaamse Regering kondigde in september 2020 aan dat in 2021 € 230 miljoen in de wachtlijsten voor mensen met een handicap wordt geïnvesteerd. Daarnaast zou men een investeringsplan voor de toekomst uitwerken. Negen middenveldorganisaties (Vlaams Welzijnsverbond, Absoluut, SOM, Fovig, VFG, Gezin en Handicap, KVG, Onafhankelijk Leven, Trefpunt Verstandelijke Handicap) die mensen met een handicap vertegenwoordigen zijn zwaar misnoegd dat er vandaag nog steeds geen toekomstplan is en dat de al beloofde budgetten niet worden vrijgemaakt. Voor de organisaties is het duidelijk dat mensen met een handicap niet meetellen voor deze regering.

Lees meer

Slotevent Go Digit op 29 juni 2021

Momenteel lopen 5 krachtige digitale trajecten bij onze leden, goed voor 10 druk bijgewoonde sessies, waarbij we zien dat heel wat van onze voorzieningen klaar staan om de digitale omslag te maken.
Deze trajecten kaderen in een breder digitaal traject dat we binnen het Vlaams Welzijnsverbond hebben gelopen, allemaal gekaderd in de Go Digit oproep vanuit de Koning Boudewijnstichting.
Op 29 juni laten we diverse deelnemers aan Go Digit aan het woord over hun ervaringen. We kijken waar we nu staan en proberen ook naar de digitale toekomst van al onze leden te kijken.
De details van het programma worden momenteel uitgewerkt, maar we geven de kans om nu al in te schrijven.

Schrijf je hier in

Aboneer je nu op Kindertijd, het gloednieuwe magazine voor professionals uit de kinderopvang

Het Vlaams Welzijnsverbond is trots om mee aan de wieg te staan van Kindertijd, een gloednieuw magazine voor professionals in de sector kinderopvang, uitgegeven door VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen). Kindertijd wordt de opvolger van Kiddo, het Vlaams-Nederlandse magazine dat in juni voor de laatste keer in Vlaanderen verspreid wordt. Vanaf nu kun je ja abonneren op Kindertijd, dat In het najaar voor het eerst verschijnt. Het wordt een blad voor en door begeleiders van jonge kinderen. In de voorschoolse en buitenschoolse opvang, maar ook in de instap- en kleuterklassen of in de Huizen van het Jonge Kind.
Kindertijd zal  focussen op het Vlaamse beleid rond kinderopvang, evoluties in de sector en vragen die leven binnen het brede en diverse veld van de Vlaamse kinderopvang.

Lees meer

Nieuwe projectoproep Natuur in je buurt

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe ronde voor de projectoproep Natuur in je buurt. De oproep mikt op projecten die tegelijkertijd een bijdrage leveren aan meer robuuste natuur en de verhoging van onze biodiversiteit, maar ook maatschappelijke uitdagingen beantwoorden.

De indientermijn loopt tot 31 juli 2021. Nadien beraadt een jury zich over de projectvoorstellen. Naar goede gewoonte worden de geselecteerde projecten in de loop van december bekendgemaakt.

Lees meer

Schakel een versnelling hoger voor goed bestuur

Waar vind ik een nieuwe bestuurder? En hoe maak ik dan een profiel op voor een nieuwe bestuurder? Hoe stel ik een huishoudelijk reglement op voor mijn raad van bestuur? En wat zijn nu juist de rollen en taken van een raad van bestuur? Wie zijn mijn stakeholders? En hoe betrek ik ze dan in mijn besluitvormingsproces? Kan ik mijn bestuurders vergoeden? En wat zijn dan de gangbare renumeraties?

Zit jij ook met deze of andere vragen en wens je het bestuur in jouw organisatie een niveau hoger te tillen? Dan is dit online event (met speeddating met experts en dienstverleners) iets voor jou.

Hier vind je alle info

Adviesraad helpt je jouw innovatieve project vorm te geven.

Adviesraad helpt je jouw innovatieve project vorm te geven.

Heb jij of jouw sociale onderneming een vernieuwend businessidee met toekomstpotentieel en een sociale of maatschappelijke insteek? Klop dan aan bij de Adviesraad en vertaal jouw idee naar een levensvatbaar businessplan.

Lees meer