Microsoft

Printervriendelijke versiePDF version

Alle voorzieningen aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond kunnen genieten van de voordelen van een overeenkomst met Microsoft Business inzake een gezamenlijke huurovereenkomst voor Desktop Standaard en Desktop Professional software.