Overleg- en adviesorganen

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunt de voorzieningen bij de uitbouw van een vrijwilligersbeleid. De contactgroepen vrijwilligerswerk zijn ontstaan om uitwisseling tussen organisaties inzake vrijwilligerswerk te faciliteren. Deze contactgroepen functioneren onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De contactgroepen vrijwilligerswerk hebben tot opdracht het uitwisselen van informatie inzake beleidsontwikkelingen in het kader van vrijwilligerswerk; het organiseren van intervisie m.b.t. vrijwilligerswerk – en beleid in de verschillende organisaties; uitwisselen van info uit studiedagen, methodieken, tools en tips om bepaalde aspecten van het vrijwilligerswerk te faciliteren; enz.

De contactgroepen vrijwilligersbeleid vervullen deze opdrachten ten behoeve van alle sectoren van het Vlaams Welzijnsverbond.