Dag van de Kinderbegeleider - 12 oktober 2018

Printervriendelijke versiePDF version

Op 12 oktober 2018 vieren we de dag van de kinderbegeleider en dat willen we graag in de verf zetten. De actie ‘Dag van de Kinderbegeleider 2018’ is een samenwerking tussen Kind en Gezin, VVSG-Steunpunt Kinderopvang, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Federatie kinderopvang, VCOK, Limburgs Steunpunt Kinderopvang, KiKO, Felies, 3W Plus en IGO.

De complimentenkaarten
Dagelijks zetten kinderbegeleiders in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of als onthaalouder zich in om van de kinderopvang een fijne en warme plek te maken waar elk kind zich goed voelt. Elke dag weer geven kinderbegeleiders in de kinderopvang complimenten aan de kinderen. Die complimenten doen kinderen groeien, in hun ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen. Op 12 oktober 2018, Dag van de Kinderbegeleider, doen we het even andersom. Dan krijgen de kinderbegeleiders de complimenten. Alle kinderopvangvoorzieningen roepen massaal (groot)ouders en kinderen op om hun compliment te noteren op één van de 4 'complimentenkaartjes' en zo de kinderbegeleiders te verrassen op 12 oktober. Op sociale media laten we die dag alle kinderbegeleiders in Vlaanderen uitblinken via #dagvandekinderbegeleider. 

Helpende handen
Op 12 oktober willen we vanuit het Vlaams Welzijnsverbond onze appreciatie voor de kinderbegeleiders kracht bij zetten door letterlijk een handje te komen helpen. Ook medewerkers van K&G willen dit doen. Vind je het als directie of verantwoordelijke een fijn idee dat medewerkers uit het Verbond of uit K&G een halve of een volle dag komen helpen in de leefgroepen van je kinderopvangvoorziening? Bedenk dan enkele concrete taken (vb. fruitpappen geven, was plooien, een leuke activiteit met de kinderen, ...), want we willen een meerwaarde bieden en niet in de weg lopen. Stuur je concrete ideeën (welke taken, volle of halve dag) door naar barbara.devos@vlaamswelzijnsverbond.be vóór maandag 24 september. Wij geven je voorziening ook door aan K&G, zodat ook hun medewerkers de handen uit de mouwen kunnen komen steken. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde voorzieningen, is het mogelijk dat we niet bij alle voorzieningen langs kunnen komen met onze helpende handen. We selecteren dan met een onschuldige hand de voorziengen die ons mogen verwachten.

Ondersteunend materiaal
Samen met de partners hebben we wat materiaal uitgewerkt, dat je hier in bijlage vindt. Het eerste document is een kleine inspiratiemap om de actie met de complimentenkaarten verder uit te werken. Neem zeker een kijkje en laat je inspireren om van deze dag een echt feest te maken! Document 2 is een kort aankondigingsbericht dat je kan gebruik op je website, in je nieuwsbrief of in andere communicatiekanalen die je inzet om je actie bekend te maken. In document 3 hebben we een voorbeeld uitgewerkt van een brief die je aan ouders kan richten om hen warm te maken voor de complimentenkaarten. 
Document 4 bevat enkele banners voor je digitale correspondentie. In een word-document vind je zowel de vier kaartjes die je in een eigen banner kan plakken, als vier voorbeeldbanners waar je enkel nog je eigen gegevens moet invullen voordat je het kopieert in je standaardhandtekening voor je mailverkeer. Op die manier maak je de Dag van de Kinderbegeleider bekend bij iedereen die je in deze periode (vb. vanaf nu!) een mailtje stuurt. In documenten 5 tot en met 8 vind je een voorbeeld van de afzonderlijke kaartjes en document 9 is een voorbeeld affiche die je zelf kan afdrukken en in je opvang hangen om ouders en bezoekers in te lichten. 

Communicatie
We willen deze actie ruim bekend maken, gebruik dus al je kanalen om de acties die je onderneemt te verspreiden. Met het aangeboden materiaal kan je zeker al aan de slag en je vindt hierbij een voorbeeld van een lokaal persbericht dat je kan uitsturen naar je perscontacten. Samen met de partners werken we ook een persbericht en een persactie uit op Vlaams niveau. Dit zal je zeker nog zien verschijnen in je mailbox. 
Gebruik zeker de #dagvandekinderbegeleider en deel alle berichten op je facebook, zodat de kinderbegeleider in Vlaanderen ook op sociale media in de bloemetjes gezet worden. 

  
 

Downloads