Oproep deelname onderzoek verkleinen leefgroep

Printervriendelijke versiePDF version

 

In het kader van de werkgroep Leefgroepgrootte vindt u bijgevoegd een onderzoeksopzet van studenten van de universiteit van Gent.

 

De werkgroep werd in september 2007 in het leven geroepen op vraag van enkele residentiële voorzieningen BJB die bezorgd zijn om de complexiteit van de problematieken binnen de huidige leefgroepsamenstelling. In deze werkgroep staat volgende vraag centraal: “wat is de invloed van de leefgroepgrootte op de kwaliteit van de zorg aan kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand”. Naast geïnteresseerden uit het werkveld, de OSBJ en het kinderrechtencommissariaat, participeren de drie koepels BJB aan deze werkgroep.

 
De werkgroep leefgroepgrootte stelde onderzoeksvragen aan de KULeuven en de UGent. Het onderzoek vanuit de Universiteit van Gent wordt opgenomen door studenten orthopedagogiek, onder leiding van prof. Brouckaert en verloopt in 2 delen, vanaf september 2008 t/m september 2009.

 
Om dit onderzoek te kunnen uitwerken zijn we op zoek naar 8 leefgroepen in 4 voorzieningen cat. 1.

Doelstelling: het meten van het effect van het verkleinen van leefgroepen op de stress- en tevredenheidsbeleving van de leefgroepbegeleiders op het werk én van de kinderen van de leefgroep.

 

We zoeken voorzieningen die zich hiervoor willen engageren. In bijlage leest u meer over het onderzoeksopzet, over de fasering, over de instrumenten die zullen gehanteerd worden.

Het onderzoek start in september met een eerste premeting.

 

Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het onderzoek:

-         min. 11 kinderen/jongeren in oorspronkelijke leefgroep

-         leeftijd: 5 tot 16 jaar (verticale leefgroep)

-         cat. 1

-         3m feitelijke afbouw leefgroep

 

In bijlage vindt u meer informatie over het onderzoek

 

Wens je deel te nemen aan dit onderzoek? Je kan dit melden aan:

Eddy Van den hove: eddy.vandenhove@vlaamswelzijnsverbond.be 

 

Alvast bedankt voor uw overweging!

 

Downloads