Bevraging voedselveiligheid

Printervriendelijke versiePDF version

De verwachtingen naar het omgaan met voeding van het FAVV zijn niet afgestemd op de manier van werken in de jeugdhulp. De instrumenten (autocontrolegidsen en quick start fiches) en inspecties leiden tot heel wat problemen in de sector. Voorzieningen kunnen, gezien hun pedagogisch beleid om jongeren bij de maaltijden te betrekken, niet voldoen aan de hoge eisen. Het kost voor organisaties heel wat tijd, moeite en geld om hun beleid hiertoe aan te passen. Een evolutie die pedagogisch bovendien niet wenselijk is. Momenteel is op vraag van de koepels een overleg gestart tussen met het FAVV en het agentschap jongerenwelzijn.
In 2013 vroegen we jullie de belangrijkste knelpunten aan te geven die jullie hierbij ervaren. U vindt de resultaten hiervan in de mindmap in bijlage.
In 2014 hebben we over de koepels heen het inspectiegedrag van het FAVV in onze sector in kaart gebracht. Uit overleg met leden blijkt immers dat de situatie niet alleen erg verschilt van regio tot regio, maar ook binnen eenzelfde regio. Ook dit resultaat vindt u in bijlage.

Downloads