Bevraging radicalisering

Printervriendelijke versiePDF version

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk in januari 2015 ivm met de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en de gijzeling in de Joodse supermarkt komt de positie van de jeugdhulp ter sprake in het maatschappelijk debat dat nu ontstaan is over de radicalisering van jongeren. Er werd hierover in het Vlaams Parlement gedebatteerd. Jeugdhulp en onderwijs komen daarbij in de kijker.
We wilden zicht krijgen op wat jeugdhulp hier vandaag al in opneemt en mogelijks in de toekomst in kan opnemen.

Daarom stelden we een korte spoedbevraging op en vroegen de voorzieningen binnen de 3 dagen kort op volgende vragen te reageren:

1. Besteedt uw organisatie hier nu al aandacht aan? Zo ja, wat ondernam u?

2. Heeft u hier recent specifieke acties rond ontwikkeld? (pedagogisch kader, methodieken, vorming medewerkers, … ?)

3. Bent u van plan hierover in de nabije toekomst specifieke acties of een innovatieproject rond op te starten?

In bijlage vind je de resultaten van deze bevraging

Downloads