Bevraging Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen

Printervriendelijke versiePDF version

Op 10 januari 2013 besliste het Sectoraal Directiecomité Bijzondere Jeugdbijstand  binnen het Vlaams Welzijnsverbond een commissie NBMV (Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen) op te richten.  Deze commissie kwam een eerste maal samen op 5 maart 2013.  Naast het specifieke categoriale aanbod voor NBMV in de sector worden ook NBMV begeleid door het ‘reguliere’ aanbod.  De commissie wilde in eerste instantie zicht krijgen op het aantal NBMV die begeleid worden en hoe deze verhoudingen liggen.  We bevraagden de sector hoeveel minderjarigen zij begeleidden op 14 maart 2013.

U vindt de resultaten van deze bevraging in bijlage.

Samengevat wil dit zeggen dat zowel in de sector BJB als bij de CKG iets minder dan 2% (tussen de 1,75% en 1,86%) van de residentiële begeleidingen toegewezen werden aan NBMV.  Een 3% à 3,5% van de BZW begeleidingen is gericht naar NBMV.  Bij pleegzorg gaat dit om 2,5% (het bereik van de bevraging is voor pleegzorg kleiner waardoor de kans op vertekening hier groter is).  In de 4 CIG die de bevraging beantwoordden verbleef op dat moment geen NBMV.

Als we deze cijfers extrapoleren naar Vlaanderen wil dit zeggen dat buiten het categoriale aanbod voor deze doelgroep een 50 à 60-tal NBMV opgevangen worden in verblijfsmodules en een 15-tal begeleid worden onder de vorm van BZW.
In het categoriale aanbod voor NBMV worden er 52 NBMV residentieel opgevangen en 24 in BZW begeleid.
 

Downloads