Bevraging leefgroepgrootte

Printervriendelijke versiePDF version

 

Op 31 januari 2008 organiseerden de 3 koepels een bevraging om zicht te krijgen op de reële grootte van de leefgroepen van dat moment in de residentiële voorzieningen BJB. In bijlage vindt u de resultaten van vorige bevraging.

We herhalen deze bevraging jaarlijks om de evolutie na te gaan.  Dit jaar bevragen we het aantal kinderen/jongeren die op 5 maart in uw voorziening overnachten

Om een zuiver beeld te verkrijgen, bevragen we de leefgroepgrootte van residentiële voorzieningen cat. 1, 2 en 3. We verwerken het daarna apart.

Mogen wij vragen deze vraagstelling te bekijken per leefgroep binnen uw vzw en uw antwoorden ook zo onder te verdelen?

Graag onderstaand formulier voor 10 maart ingevuld terug te mailen aan eddy.vandenhove@vlaamswelzijnsverbond.be .

Downloads