Bevraging Binc

Printervriendelijke versiePDF version

Het SD BJB besliste in juni 2013 een bevraging te doen in verband met het gebruik en de verwachtingen ten aanzien van Binc.  De bevraging werd half juli 2013 naar de voorzieningen verzonden en konden tot eind augustus reageren. 

In bijlage vind je de resultaten van de bevraging, evenals de presentatie ervan.

Downloads