DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 20, nr. 162, 27 november 2018

Terugblik op onze belevingsdag ‘Met plezier gedaan!In de media: openhartige getuigenis over jeugdhulpKunstenaar voor één dagOproep: doe mee aan de Internationale Dag VrijwilligerswerkTrefdag voor multicultureel talentStel je kandidaat voor de megafoonSamen tegen armoede 2018: 1 op de 5 loopt school in de buitenbaanColofon

TERUGBLIK OP ONZE BELEVINGSDAG ‘MET PLEZIER GEDAAN!’

Op woensdag 14 november 2018 organiseerde de commissie Medewerkersbeleid van het Vlaams Welzijnsverbond de belevingsdag ‘Met plezier gedaan! Een dynamische visie op werkbaar werk in welzijnsorganisaties’. Het werd een sprankelend evenement!

Werk maken van ‘werkbaar werk’: in het tewerkstellingsbeleid neemt het concept een steeds centralere plaats in. Ook voor de welzijnsgerichte ondernemers is het een prioritaire opdracht. Tegelijk worden zij met steeds complexere zorg- en ondersteuningsvragen geconfronteerd. Zowel leidinggevenden als medewerkers moeten daardoor constant naar balans zoeken tussen voldoende aandacht voor de eigen noden, de eisen en verwachtingen van gebruikers en die van de organisatie.

Via onze studiedag wilden we enkele handvaten aanreiken die daarbij kunnen helpen. Het Provinciehuis in Leuven werd op woensdag 14 november een heus inspiratiehuis dankzij tal van boeiende workshops, een interactieve lezing van professor Elke Van Hoof en de wervelende voorstelling ‘ja of JA? – de strategie van het geluk’ van Imboorling. De hoopvolle centrale boodschap die door alle sessies heen naar voren kwam: we hebben meer in de hand dan we zelf denken!

Enkele impressies van onze studiedag.

 
 

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

IN DE MEDIA: OPENHARTIGE GETUIGENIS OVER JEUGDHULP

Op Sociaal.Net verscheen de openhartige getuigenis van Axelle over haar verleden én toekomst in de jeugdhulp: ‘Jeugdhulpverlener is geen gewone job, het is een roeping.’

Je kan het artikel lezen via deze link.

INFO: Lieve Claeys, 02 507 01 43

KUNSTENAAR VOOR ÉÉN DAG

Zoals elk jaar namen we ook deze keer deel aan YOUCA (Youth for Change and Action, vroeger Zuiddag).

Meer dan vijftienduizend leerlingen uit Vlaanderen en Brussel gingen op 18 oktober niet naar school, maar aan het werk. Het loon dat ze verdienden, 50 euro, ging naar een sterk jongerenproject in Ecuador van Plan International en twee jongerenprojecten in België.

We postten een vacature voor een ‘Kunstenaar voor één dag’ bij het Vlaams Welzijnsverbond en vonden een enthousiaste leerlinge met Nederlandse roots, Laura Teerenstra, die een knappe interpretatie gaf aan ons logo.

Laura Teerenstra maakte voor ons een zogenaamde ‘waawmuur’, een plek waar de medewerkers van het verbond positieve voorbeelden, een complimentje, inspirerende ideeën of bewonderingswaardige praktijken kunnen ophangen en delen met elkaar.

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

OPROEP: DOE MEE AAN DE INTERNATIONALE DAG VRIJWILLIGERSWERK

Elk jaar, op 5 december om exact te zijn, is het International Volunteer Day. Dan wordt vrijwilligerswerk over heel de wereld extra in de kijker geplaatst.
Met het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunen wij zulke acties en stimuleren we onze leden om mee te doen aan deze dag met ludieke acties en een klein gebaar van appreciatie.

 

Vrijwilligerswerk verdient onze waardering. Het draagt dagelijks bij tot een warme inclusieve samenleving. Het zorgt voor solidariteit en cohesie tussen mensen en groepen. Vrijwilligerswerk is ook verrijkend, zowel voor de gebruiker, de vrijwilliger, de medewerker, de organisatie, als voor de samenleving zelf. Zich inzetten als vrijwilliger werkt inspirerend, zorgt voor plezier, bezorgt de vrijwilligers voldoening en zingeving. Kortom, vrijwilligers zijn de bruggenbouwers van de samenleving en vrijwilligerswerk versterkt de vrijwilliger ook als mens. 

Het Vlaams Welzijnsverbond vindt vrijwilligers enorm belangrijk en probeert al jaren het beleid omtrent vrijwilligerswerk vanuit de welzijnssector alsook vrijwilligersverantwoordelijken binnen onze organisaties te ondersteunen en te adviseren. Vanuit het belang van vrijwilligerswerk binnen de organisaties die wij vertegenwoordigen, zetten we zeer graag in op deze dag. Het is een moment om onze vrijwilligers in de sectoren de erkenning te geven die ze verdienen en te bedanken voor hun ongelooflijk belangrijke inzet in de welzijnssector. Zij zijn een grote meerwaarde en dat moeten we koesteren.

Beschikbaar promotiemateriaal

Wil je als organisatie vrijwilligerswerk in de verf zetten, maar weet je niet precies hoe?

Surf dan zeker eens naar http://www.internationaledagvrijwilligerswerk.be/, de campagnesite van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Je vindt daar promomateriaal die je als organisatie eenvoudig kan downloaden en gebruiken.

Wat kan je zoal doen?

  • Verstuur een gepersonaliseerd (digitaal) kaartje van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk naar jouw vrijwilligers en laat op die manier weten hoezeer je hen apprecieert. Ook via de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel kan je gratis bedankkaartjes downloaden.
  • Maak gebruik van de Toolbox Bedanken, die werd ontwikkeld door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De toolbox verzamelt allerlei ideeën om vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.
  • Gebruik hashtag #IVD2018 op sociale mediakanalen als je een foto of boodschap m.b.t. de dag verspreidt.

Wij doen alvast mee. Jullie ook?

INFOIlse Luyten, tel. 02 507 01 39

TREFDAG VOOR MULTICULTUREEL TALENT

De krapte op de arbeidsmarkt neem alsmaar toe, terwijl er veel potentieel is bij werkzoekenden met een migratieachtergrond. Hoe kan je als organisatie multicultureel talent vinden en behouden? Dat kom je op 13 december te weten op de trefdag ‘Ieder Talent Telt’ van VIVO in Mechelen.

De trefdag richt zich naar arbeidsbemiddelaars, werkgevers uit de social profit en opleiders. Tijdens interactieve workshops krijgen zij tal van tips en tricks om als organisatie beter in te zetten op multicultureel talent.

Snel inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.

INFO: Alle info over de trefdag vind je via deze link.

STEL JE KANDIDAAT VOOR DE MEGAFOON

Voor de derde keer organiseert Oikonde Leuven De Megafoon. Met die prijs wil het projecten bekronen en belonen die – al dan niet geïntegreerd in een bestaande organisatie – op bijzondere wijze bijdragen tot een meer zorgzame samenleving.

Kandidaturen voor De Megafoon moeten uiterlijk op 28 januari 2019 zijn ingediend. De uitreiking zal gebeuren op 25 april 2019. Om in aanmerking te komen, moet je project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het (mede) worden gedragen door vrijwilligers, kwetsbare mensen helpen om een volwaardige plaats te krijgen in de samenleving en welzijn zien als een opdracht voor iedereen in de samenleving. Voor alle voorwaarden kan je op de site van Oikonde Leuven terecht.

De laureaat ontvangt een geldbedrag van € 15.000, een klein kunstwerk en media-aandacht. Daarnaast kunnen nog vier andere genomineerden elk aanspraak maken op een bedrag van € 2.500, een klein kunstwerk en media-aandacht.

INFO: Het kandidaatsdossier en meer informatie over De Megafoon is te vinden op www.oikondeleuven.be.

SAMEN TEGEN ARMOEDE 2018: 1 OP DE 5 LOOPT SCHOOL IN DE BUITENBAAN

Voor de leerlingen in meer dan 250 Vlaamse en Brusselse scholen begon de schooldag op maandag 26 november 2018 net iets anders dan normaal. Zij moesten een hindernis overwinnen om binnen te raken op school. De actie was het begin van de jaarlijkse campagne van Samen Tegen Armoede, die deze keer focust op de hindernissen die kinderen in armoede meemaken in hun schoolloopbaan.

Armoede treft in België maar liefst een op de vijf kinderen. Onderwijs kan een belangrijke hefboom zijn om armoede te bestrijden, maar uit onderzoek blijkt dat België zwak scoort op het criterium gelijkheid. Dat is de mate waarin leerlingen uit alle socio-economische milieus dezelfde mogelijkheden krijgen om tot een zo goed mogelijke prestatie te komen.

Samen Tegen Armoede vraagt daarom betaalbaar onderwijs, scholen die openstaan voor ouders en verenigingen uit de buurt, en investeringen in leerkrachten tijdens de opleiding en lang daarna. De komende weken zullen duizenden vrijwilligers overal in Vlaanderen en Brussel mensen informeren, bewust maken en acties organiseren.

INFO: Voor meer informatie over de campagne kan je terecht op http://www.samentegenarmoede.be.

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen via de website inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief. Zich uitschrijven kan ook te allen tijde door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be