DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 20, nr. 161, 25 oktober 2018

Save the date Ledenforum 28 januari 2019Terugblik op de Dag van de KinderbegeleiderUitwisselingsmoment sociale criteria in overheidsopdrachtenInspiratiedag Dag van de ZorgIs de Social Profit klaar voor de toekomst?Studiedag over existentiële vragen en zingeving in de hulpverlening Eerste Vlaams autisme congresColofon

 

SAVE THE DATE LEDENFORUM 28 JANUARI 2019

 

TERUGBLIK OP DE DAG VAN DE KINDERBEGELEIDER

Elke dag opnieuw zetten kinderbegeleiders zich in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of als onthaalouder in om van de kinderopvang een fijne en warme plek te maken voor elk kind. Op 12 oktober 2018, de Dag van de Kinderbegeleider, werden de kinderbegeleiders zelf centraal gezet en zowel door hun voorzieningen als door ouders bedankt voor hun inzet.

Ook het Vlaams Welzijnsverbond toonde graag zijn appreciatie voor hen. Samen met de partnerorganisaties namen we op 12 oktober 2018 deel aan de actie ‘Helpende handen’. We gingen langs in drie kinderopvanglocaties en staken daar de handen uit de mouwen.

In Oudergem bezochten we kinderdagverblijf ’t Sloeberke en sloten we aan bij de leefgroep van de baby’s. We gingen mee op de mat zitten om met hen te spelen en liedjes te zingen. Onze aanwezigheid bleek erg welkom. De kinderbegeleiders vertelden ons dat het eetmoment vaak eerder hectisch is. De baby’s eten geven met voldoende individuele aandacht en intussen spelen met kinderen op de speelmat: daarvoor komen ze eigenlijk handen tekort. Een mooi voorbeeld van hoe belangrijk het is om voldoende kinderbegeleiders te kunnen inzetten om de kwaliteit in de opvang te optimaliseren.

 

Bij kinderdagverblijf Wolkewietje in Berlaer maakten we kennis met de visie van ‘Reggio Emilia’: de talenten van elk kind staan daarin centraal. Zij spelen maximaal in op de interesses en behoeften van de kinderen. Hun verbeeldingskracht en creativiteit worden bijvoorbeeld geprikkeld in de natuurlijke beleeftuin. Ook de binneninrichting stimuleert, maar zorgt tegelijk voor rust. Wij schoven mee aan tafel in het atelier, waar de kinderen kunstwerkjes maken.

 

Ook in het Elandje, een kinderdagverblijf van vzw Emanuela, staken we een handje toe. Opvallend aan dit grote kinderdagverblijf is de tuin die te midden van de verschillende leefgroepen ligt. Het is er fijn buiten spelen. De centrale visie van het Elandje is ‘elk kind telt’ en dat merk je! Ieder kind krijgt de nodige individuele aandacht en er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de eigen interesses van de kinderen. 

Wij ontmoetten op 12 oktober 2018 alleen maar heel enthousiaste kinderbegeleiders. Dat beetje extra aandacht dat ze krijgen op de Dag van de Kinderbegeleider is dan ook meer dan verdiend!

 

INFO:    Barbara Devos, 02/507 01 42 - Ellen Maris, 02/507 01 40

 

De actie ‘Dag van de Kinderbegeleider 2018’ was een samenwerking tussen Kind en Gezin, VVSG-Steunpunt Kinderopvang, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Federatie kinderopvang, VCOK, Limburgs Steunpunt Kinderopvang, KiKO, Felies, 3W Plus en IGO.

 

 
UITWISSELINGSMOMENT SOCIALE CRITERIA IN OVERHEIDSOPDRACHTEN

De Provincie Vlaams-Brabant organiseert samen met onder meer Verso twee studiedagen over het opnemen van sociale criteria in overheidsopdrachten. Deze vinden plaats op 12 en 19 november 2018.

Sociale criteria zijn die criteria die in overheidsopdrachten worden ingebracht om een waardering aan sociale meerwaarden te geven of om actief aan te sturen op de creatie van sociale meerwaarden, zoals tewerkstelling van kansengroepen. Daar bestaan een aantal juridische mogelijkheden voor die op de twee uitwisselingsmomenten via concrete cases (bestekken) worden toegelicht door juridische experten. Je mag je ook verwachten aan de nodige tips en tricks waarmee je meteen aan de slag kan.

Hoewel in de aankondiging een expliciete verwijzing wordt gemaakt naar sociale economie, is het doelpubliek heel breed, namelijk iedereen die is betrokken bij de opmaak van bestekken (binnen lokale besturen en) binnen ondernemingen die zijn gebonden aan de wet op overheidsopdrachten.

INFO: Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op deze link. Er zijn twee namiddagen voorzien: op 12/11 in Leuven en op 19/11 in Halle, telkens van 12.30 u. tot 16.30 u. De toegang is gratis. Voor verdere vragen kan je terecht bij Mark Vanhumbeeck.

 

INSPIRATIEDAG DAG VAN DE ZORG

Op 17 maart 2019 is het opnieuw Dag van de Zorg. De achtste editie kreeg als jaarthema ‘Het Brein’. Inschrijven kan nog tot 21 december 2018. Ben je er nog niet helemaal uit en wil je graag eerst kennismaken met de Dag van de Zorg, dan kan je een kijkje gaan nemen op de inspiratiedag op 13 november 2018 in Gent.

Op de inspiratiedag krijg je heel wat praktische tips en ideeën aangereikt dankzij boeiende getuigenissen van deelnemers, ervaringsdeskundigen en gastprekers over onder meer PR, communicatie en eventmanagement.

INFO: Meer informatie over de Dag van de Zorg – meer dan 150 voorzieningen schreven zich al in – en de inspiratiedag vind je hier.

 

IS DE SOCIAL PROFIT KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

We horen geregeld dat onze maatschappij in sneltempo aan het veranderen is. De bevolking vergrijst, de economie digitaliseert en globaliseert, de solidariteit komt onder druk te staan … Wat betekenen al die veranderingen voor het werk van de sociale ondernemingen? Dat is de centrale vraag waar Verso op z’n conferentie ‘Is de social profit future-proof?’ op 21 november 2018 verder op zal ingaan.

Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de social profit, nodigt op 21 november ondernemers, bestuurders en beleidsmakers uit om deel te nemen aan een breed scala aan workshops en plenaire sessies. Welke puzzelstukjes moeten de sociale ondernemingen in elkaar passen om hun maatschappelijke doelstellingen te blijven waarmaken? Je komt het te weten op deze conferentie in de KVS in Brussel.

INFO: Voor meer informatie en inschrijvingen kan je hier terecht.

 

STUDIEDAG OVER EXISTENTIËLE VRAGEN EN ZINGEVING IN DE HULPVERLENING

Het Vlaams Welzijnsverbond ging dit jaar een samenwerking aan met Fara vzw rond het thema zingeving en spiritualiteit in het tweejarig project zin-zoekers in de hulpverlening. Twee lerende netwerken werden opgericht: één in Gent en één in Diest. Fara ontmoette ook een aantal experten, deed praktijkonderzoek en ging ook in haar interne werking verder met dit thema aan de slag.

Fara vzw nodigt je daarom van harte uit op haar tweejaarlijkse studiedag ‘Welkom in Moederland?’ op 30 november 2018 in het provinciehuis in Leuven. De studiedag is het resultaat van praktijkonderzoek naar de plaats van existentiële vragen en zingeving in de hulpverlening.

De dag biedt een mix van (internationale) academische experts, concrete handvaten voor hulpverleners en boeiende  verhalen. Het breed opgezette programma is bedoeld voor sociaal werkers, vroedvrouwen, psychologen, artsen, lesgevers, pastores of spiritueel begeleiders, en iedereen met interesse voor het thema.

INFO: Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier. Fara vzw luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Meer info over het aanbod voor professionals van Fara, vind je hier.

 

EERSTE VLAAMS AUTISME CONGRES

Bijna 25 jaar geleden erkende het Vlaams parlement autisme als handicap. Het autismevriendelijk maken van onze samenleving blijft weliswaar een werk in uitvoering. Daar wil de Liga Autisme Vlaanderen met haar eerste Vlaams Autisme Congres op 13 december 2018 een steentje toe bijdragen.

Onlangs werd het Vlaams Actieplan Autisme van kracht, een stap in de goede richting om over beleidsdomeinen heen te sleutelen aan een samenleving waaraan mensen met autisme volwaardig kunnen deelnemen. Met haar congres zet ook de Liga Autisme Vlaanderen zich daarvoor in. De levensloop vormt de rode draad doorheen de conferentie van 13 december 2018 in Brussel. Sprekers zullen aantonen waar een goed onderbouwde aanpak het verschil kan maken voor mensen met autisme.

INFO: Voor meer informatie en inschrijvingen klik je hier.

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen via de website inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief. Zich uitschrijven kan ook ten allen tijde door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be