DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 20, nr. 154, 26 januari 2018

Burendag kinderopvangAan de slag met de medewerkerskengetallen – meten is weten…Mark Vanhumbeeck, nieuwe stafmedewerker welzijnsgericht ondernemenFocus op inclusieVIVO: Non-discriminatiecode social profitNieuwjaarswens aan de Vlaamse regeringStrijden tegen voedselverlies!Nieuwe campagne “Ik ga ervoor” op komst. Ook jij kan je steentje bijdragen!Koffiestop Broederlijk DelenGoesting in kwaliteitsindicatoren. Wanneer zijn we content?Partner van de Studiedag voor Social Profit en Zorg 2018 ?Vrijwilligers in de kijker: doe mee aan de week van de vrijwilliger van 3 tot 11 maart 2018Sociaalwerkconferentie 2018Colofon

BURENDAG KINDEROPVANG

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft samen met andere koepels en Kind en Gezin een mooie samenwerking opgezet met vzw Dag van de Zorg.

In aanloop naar de opendeur Dag van de Zorg organiseren wij een Burendag Kinderopvang op donderdag 15 maart 2018, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij kinderopvang.

Dag van de Zorg organiseert in 2018 een volledige Week van de Zorg van 12 t.e.m. 18 maart 2018. Op donderdag staat de kinderopvang in de kijker: met veel airplay in pers en media, op radio en televisie, in dag- en weekbladen. Met Jan Hautekiet live bij een kinderopvang, met minister Jo Vandeurzen op bezoek, … Er staat van alles te gebeuren.

Elke organisator kinderopvang krijgt de oproep zijn deuren open te zetten op donderdag 15 maart en een aantal stakeholders uit te nodigen. Die kunnen heel divers zijn: ouders, broers en zussen, familie, grootouders, buren, scholen, bedrijven, lokaal bestuur, lokaal overleg, huis van het kind, welzijnsinitiatieven, welzijnsvoorzieningen in de buurt,…

Er is heel veel mogelijk en wat er die dag gaat gebeuren, bepalen de organisatoren zelf. Dat kan iets kleins zijn. Of iets groots. Dat kan een ganse dag zijn of een kort moment. Een paar voorbeelden: een rondleiding, een wafelenbak, een proefsessie fruitpap, een voorleesmoment, een talentendag, …

We willen met zoveel mogelijk deelnemers onze boodschap naar buiten brengen: kinderopvang is meer dan opvang alleen. We willen in de media ons inclusieverhaal kwijt. Maar ook spreken over netwerken, over onze sociale functie, over ouderparticipatie,…

Alle deelnemers worden opgenomen op de Burendag Kinderopvang-pagina op de website van Dag van de Zorg. Zo kunnen potentiële bezoekers op voorhand al eens kijken wat er op die dag overal gebeurt.

INFO: Ann Van den brande, 02 507 01 21

AAN DE SLAG MET DE MEDEWERKERSKENGETALLEN – METEN IS WETEN…

Het Vlaams Welzijnsverbond voert al 10 jaar een studie uit over de medewerkers in de Vlaamse welzijnssector. Dit levert interessant materiaal op voor ons als werkgeversorganisatie, maar ook onze leden kunnen hier heel wat uit leren. Wij vroegen daarom aan enkele voorzieningen op welke manier de resultaten van de bevraging medewerkerskengetallen gebruikt worden in de eigen organisatie. Deze keer publiceren we een getuigenis vanuit DVC Heilig Hart.

Als lid van de commissie werkgeverschap van het Vlaams Welzijnsverbond was onze voorziening één van de pioniers in het werken met medewerkerskengetallen en de daaraan gekoppelde benchmark met andere welzijnsvoorzieningen. Van oudsher waren we, ook in de HR, bezig met cijfers en kengetallen. Wij twijfelden dan ook niet om deel te nemen aan de bevraging van het Vlaams Welzijnsverbond. Voor ons was het immers een ideale gelegenheid om onze eigen cijfers te toetsen aan andere soortgelijke voorzieningen.

We beseffen dat cijfers slechts één invalshoek zijn om naar HR te kijken. Er zijn ook veel andere manieren om info te krijgen over medewerkersbeleid. Kwaliteit bieden voor onze zorgvragers, medewerkers met goesting aan de slag houden, inzetten op preventie, talenten tot ontwikkeling laten komen, enzoverder. Het zijn maar enkele van die zaken waar wij als directie voor staan en die niet zo gemakkelijk in cijfers te vertalen zijn.

Naar aanleiding van een recente grote verhuisoperatie organiseerden we ook luistersessies bij de medewerkers om te peilen naar wat deze veranderingen bij hen teweeg brachten. Ook hier verzamelden we kwalitatieve gegevens die ons iets bijbrengen over de kwaliteit én de werkpunten van ons medewerkersbeleid.

Maar terug nu naar de kengetallen. Toen de cijfers de eerste jaren binnenliepen schrokken wij van ons hoog verzuimcijfer. Vooral het ziekteverzuim was, in vergelijking met andere voorzieningen, hoog. Samen met medewerkers uit verschillende geledingen van onze voorziening hebben wij werk gemaakt van een visie op ‘verzuim’ waarbij preventie én bespreekbaarheid op de eerste plaats kwamen. We waren dan ook bijzonder blij dat we de daaropvolgende jaren een opmerkelijke daling vaststelden in het ziekteverzuim. Een duidelijk teken dat het beleid werkt. Zien dat de gemiddelde leeftijd stijgt en toch een stabilisering krijgen van het ziekteverzuim, is voor ons goed nieuws.

Als instelling staan wij op nummer 1 binnen de voorzieningen voor personen met een handicap voor wat betreft de gemiddelde dienstanciënniteit. 42,70% van onze medewerkers werkt méér dan 20 jaar bij ons en de gemiddelde dienstanciënniteit is 17,5 jaar. Medewerkers blijven dus lang bij ons werken. Dat bevestigt ons gevoel dat medewerkers hier graag werken. Ook voor de werknemersdelegatie is dit een interessant gegeven.

Dat de medewerkerskengetallen bij ons gebruikt worden, bewijst ook onze jarenlange inzet op employer branding. We beseffen, misschien nog meer dan andere voorzieningen in onze sector, dat de vergrijzing binnenkort voor een grote uitstroom zal zorgen. Employer branding is al jarenlang een aandachtspunt. Zo zetten we sterk in op stages en hebben we een goede band met vele scholen uit de regio. Voor de derde keer nemen we ook deel aan ‘de dag van de zorg’ met als één van de doelstellingen ons te profileren op de arbeidsmarkt.

Een uittreksel uit de kengetallen wordt ook ieder jaar gepresenteerd op de Raad van Bestuur. Op die manier nemen wij onze bestuurders mee in ons verhaal. We verwerken daarnaast een aantal van deze kengetallen in ons overzicht van kritische succesfactoren dat we bezorgen aan onze bestuurders en dat we tevens voorleggen aan onze gebruikersraad.

Medewerkerskengetallen zijn niet weg te denken in een modern personeelsbeleid dat gebaseerd is op reële cijfers. Heel veel dank aan de medewerkers van het Vlaams Welzijnsverbond om ieder jaar opnieuw de cijfers voor ons te verwerken en in een mooie, overzichtelijke presentatie terug te koppelen. Wij zijn fan en zullen dan ook graag blijven meewerken!

Cecile Vandewalle, Personeelsdirecteur, DVC Heilig Hart – Deinze

Geïnteresseerde voorzieningen kunnen nu ook inschrijven voor de volgende editie van de bevraging, waarin we een analyse maken van het jaar 2017.

INFO: Steven De Looze, 02 507 01 22

MARK VANHUMBEECK, NIEUWE STAFMEDEWERKER WELZIJNSGERICHT ONDERNEMEN

Als kersvers stafmedewerker welzijnsgericht ondernemen ben ik vanaf 15 januari binnen het intersectoraal team van het Vlaams Welzijnsverbond verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de transitie naar welzijnsgericht ondernemen. Met de huidige beleidsevoluties in de verschillende sectoren is dat zonder twijfel een stevige uitdaging, die ik met beide handen zal vastnemen.

Professioneel heb ik (na een opleiding toegepaste economische wetenschappen) mijn loopbaan vooral uitgetekend binnen sociale economie. Ik ben begonnen bij de koepel van de beschutte werkplaatsen als stafmedewerker financieel beleid (waar ik ondermeer instond voor de jaarlijkse socio-economische studie van de sector) om daarna op het kabinet van de minister van sociale economie mee te helpen aan het uittekenen van het toekomstig regelgevend kader van deze sector.

Bij mijn laatste tewerkstelling als directeur van netwerkorganisatie in-C vzw heb ik gefocust op het aanbieden van ondersteuning aan sociale economie ondernemingen (beschutte en sociale werkplaatsen, lokale diensten economie, coöperaties en starterslabo’s) op verschillende manieren (studiedagen, vormingen, intervisie, leernetwerken,…) en rond een breed spectrum aan thema’s (HR, financieel, communicatie, innovatie, ...). Allerlei aspecten van ondernemerschap dus die we verder wilden binnenbrengen in de sociale economie. Het heeft me heel wat kennis en een breed netwerk van ondersteuners bijgebracht. Vooral heeft het mij de kracht laten zien van heel wat sociale ondernemers die vanuit een maatschappelijke nood een enorme drive ontwikkelen om ondanks vele drempels toch te blijven volharden in hun missie.

Ik hoop en verwacht dat al deze ervaringen mij kunnen helpen in de taak die mij wacht binnen het Vlaams Welzijnsverbond want ik merk dat ook hier de drive sterk aanwezig is om ook in de toekomst de maatschappelijke uitdagingen als welzijnsgerichte ondernemingen aan te pakken.

INFO: Mark Vanhumbeeck, 02/507 01 29

FOCUS OP INCLUSIE

Op 27 februari 2018 organiseert HR-Wijs (Verso) het evenement ‘Focus op inclusie’, in het vergader- en congrescentrum De Lindepoort, Begijnenstraat 18, 2800 Mechelen.

Het event heeft tot doel op zoek te gaan naar de rijkdom van verschillen in de medewerkersgroep en hoe die te verzilveren. Een sociaal ondernemer wil namelijk resultaat en bereikt dat voor en door mensen. Hij wil talent in huis, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of seksuele voorkeur. Een sociaal ondernemer ziet de kracht van zijn medewerkers en speelt de troef van hun verscheidenheid. Maar hoe trek je iedereen in bad? Hoe houd je rekening met verschillen?

Er zijn sessies gepland over respect voor verschillen in competenties en leervermogen en over ‘verschillen zonder geschillen’. Een andere sessie richt zich op werving, selectie en onthaal: hoe zorg je ervoor dat iedereen van bij aanvang evenveel kansen behoudt op een job en op een behoorlijke integratie in het team?

HRwijs (Verso) nodigt alle sociale ondernemingen uit om hun ervaringen rond het werken met een diverse medewerkersploeg te delen.

INFO: HRwijs

VIVO: NON-DISCRIMINATIECODE SOCIAL PROFIT

VIVO ontwikkelde samen met de sociale partners van de social-profitsector een non-discriminatiecode. Want onze sector gelooft stellig in de voordelen van diversiteit en een diversiteitsbeleid. De non-discriminatiecode is hiertoe een stevig fundament.

Dit instrument vertaalt het diversiteitsbeleid van de organisatie naar concrete handvatten voor de medewerkers. Naast het algemeen non-discriminatiebeginsel bevat de code ook basisprincipes voor een niet-discriminerend personeelsbeleid en grondregels voor verdere opvolging en handhaving van het beleid.

INFO: VIVO

NIEUWJAARSWENS AAN DE VLAAMSE REGERING
Ann Gaublomme, directeur van de werkgeversfederatie voor sociale ondernemingen (Verso), heeft een nieuwjaarswens voor de Vlaamse regering. 

 

Ann Gaublomme is sinds 2016 directeur van Verso, de werkgeversfederatie voor social profit ondernemingen. Daarvoor was ze 7 jaar directeur in een voorziening voor mensen met een meervoudige handicap. Ze werkte ook twee jaar voor minister van Welzijn Jo Van Deurzen (CD&V) als raadgever ‘beleid personen met een handicap’.

Dinsdag 02 jan 11:00

Onlangs ontmoette ik een energieke dame. Ze wilde een eigen onderneming opstarten en had daarbij de steun van enkele andere ondernemende mensen. Ze dacht eraan 1 en later 2 medewerkers tewerk te kunnen stellen. Ze zocht huisvesting, verdiepte zich in de wetgeving, ging te rade bij experten en ervaringsdeskundigen. Haar businessplan was gedurfd maar solide. Toen ze op zoek ging naar steunmaatregelen voor starters, voor innovatieve ideeën, voor strategisch advies,…. kwam ze echter van een koude kermis thuis. Wie kiest voor de vzw als ondernemingsvorm wordt niet erkend als ondernemer. Nochtans is de ‘vereniging zonder winstoogmerk’ voor deze ouders, die zelf een opvang- en begeleidingshuis voor hun kinderen met een handicap willen starten, de juiste rechtsvorm.

"Wie kiest voor de vzw als ondernemingsvorm wordt niet erkend als ondernemer."

In Vlaanderen zijn er tientallen dergelijke ondernemers, actief op diverse terreinen. Zij nemen initiatief om een antwoord te bieden aan een reële nood in de samenleving. Ze dragen daarbij de financiële risico’s zelf. Ze dragen bij tot economische groei, creëren jobs. Ze zorgen voor economische welvaart, omdat ze maatschappelijke én financiële meerwaarde creëren. Om van de kosten die deze ondernemers bovendien aan de samenleving besparen, nog maar te zwijgen.  

Winst voor alle burgers

Laat dat mijn wens zijn voor de Vlaamse Regering: ‘ondernemer zijn’ of ‘ondernemingszin’ is geen kenmerk van een rechtsvorm, maar zie het als een eigenschap van mensen, die hun talent inzetten voor een commercieel of maatschappelijk doel. In het eerste geval wordt financiële meerwaarde gecreëerd, waar werknemers, eventuele aandeelhouders en de overheid via het innen van belastingen beter van worden. In het tweede geval wordt naast financiële meerwaarde (ook hier worden mensen tewerk gesteld en RSZ bijdragen geïnd) een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd. Hier is de winst voor alle burgers door in te zetten op gezondheid, welzijn of sociale cohesie. 

Ik wens de Vlaamse Regering in 2018 de wijsheid om ook ondernemingszin te ondersteunen in functie van maatschappelijke doeleinden (bv. het terug dringen van wachtlijsten in meerdere welzijnssectoren), om starters een duwtje in de rug te geven, om innovatieve ideeën te stimuleren. Het huidig begrotingsoverschot hiervoor inzetten, kan zo dubbel renderen: het zal economische groei stimuleren en welvaart bevorderen, net zoals het regeerakkoord stipuleerde. Sociale ondernemers, ondernemers met een primair maatschappelijk doel, zijn voor beide aspecten een uitgelezen partner. 

_____
Deze tekst werd overgenomen van VRT NWS
VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/31/opinie-ann-gaublomme-nieuwjaarswens-vlaamse-regering/

STRIJDEN TEGEN VOEDSELVERLIES!

Eind november namen een 70-tal organisaties uit de welzijn- en gezondheidssector deel aan een nulmeting. Uit de eerste volledige resultaten van een 16-tal organisaties zien we een verlies van ongeveer 7,5 ton. De strijd tegen voedselverlies is dus meer dan ooit actueel.

Vlaams Welzijnsverbond en de Vlaamse overheid blijven hier dan ook samen met jullie aan werken, ook in 2018!

Wat mogen jullie verwachten!

Meten is natuurlijk een eerste stap. Wie dit nog niet gedaan heeft kan zich steeds engageren en inschrijven voor het portaal voedselverlies. Vervolgens krijg je een account waar je metingen kan registeren, maar ook allerlei informatie en handvaten kan terugvinden.

Voor wie wel al gemeten heeft bestaan de volgende stappen uit het analyseren van de resultaten en het nadenken en opzetten van acties om voedselverlies tegen te gaan.

De Vlaamse Overheid wil jullie daar bij helpen. Jullie mogen in 2018 alvast een aantal zaken verwachten:

 • Hou alvast dinsdag 20 maart vrij! Er wordt dan een dag georganiseerd waar organisaties over voedselverlies kunnen leren van elkaar.
  Aanvullend vinden ’s avonds de FoodWaste-awards plaats. Voor het eerst is er ook een categorie exclusief voor welzijn- en gezondheidsorganisaties. Wie graag wil deelnemen, zal in januari zijn kandidatuur moeten indienen.
 • Verder willen we jullie nog een aantal handvaten aanreiken die kunnen helpen bij het maken van analyses en het opzetten van acties. Belangrijk daarbij is om jullie te registeren/engageren via onze website.
 • In het najaar van 2018 mogen jullie een 2de dag verwachten waar we jullie verder helpen mee te strijden tegen Voedselverlies.
 • Tot slot voorzien de Vlaamse Overheid in het laatste kwartaal van het jaar weer een periode van nieuwe (nul)metingen om nieuw geëngageerde organisaties op weg te zetten en om reeds gestarte organisaties een ijkpunt te bezorgen om zo het resultaat van ondernomen acties te zien.

Dit zijn slechts een aantal krijtlijnen die steeds meer vorm zullen krijgen. In de loop van 2018 mogen jullie verdere info verwachten.

INFO: Nicky Prenen, 02 553 07 47? www.departementwvg.be

NIEUWE CAMPAGNE “IK GA ERVOOR” OP KOMST. OOK JIJ KAN JE STEENTJE BIJDRAGEN!

Binnenkort start de zorgambassadeur, Lon Holtzer haar nieuwe campagne van "Ik ga ervoor".

Het doel? Zo veel mogelijk jongeren en zij-instromers motiveren voor een job als verpleegkundige of een andere job in de zorg en welzijn. Want er zijn dringend meer mensen nodig met hoofd, handen en hart.

Om die boodschap uit te dragen, bouwen ze een breed netwerk uit.

Wil jij deel uitmaken van dat netwerk, dan kan je op de website ”Ik ga ervoor”  je e-mailadres achter laten. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de campagne via mail en social media. Je krijgt de kans om campagnemateriaal te bestellen en te verspreiden en/of om je verhalen of getuigenissen over je job in de zorg- en welzijnssector te vertellen.

Ken je mensen die mee de campagne willen ondersteunen? Stuur hen dit bericht door en vraag ook hen om zich in te schrijven op de mailinglijst. Hoe meer mensen meewerken aan de campagne, hoe meer kandidaat-zorgverleners we kunnen bereiken.

INFO: http://www.ikgaervoor.be/

KOFFIESTOP BROEDERLIJK DELEN

Met een kopje koffie de boeren in Oeganda steunen. Dat is het doel van de twaalfde Koffiestop-campagne van Broederlijk Delen. Het principe is even simpel als aanstekelijk: schenk een kopje koffie in ruil voor een vrije bijdrage voor Broederlijk Delen. Een klein gebaar voor een betere wereld, én een gezellig koffiemoment in één klap.

Koffiestopdag staat dit jaar gepland op vrijdag 23 februari. Komt deze dag niet goed uit? Geen probleem, je kan altijd zelf een moment kiezen.

Registreer uw actie nu en ontvang een gratis Koffiestop-pakket. U vindt er handig materiaal in terug zoals een aankondigingsaffiche, stickers en een collectedoos.

Meer informatie over de Koffiestop vindt u op www.koffiestop.be.

Meer informatie over de campagne vindt u op www.broederlijkdelen.be/campagne.

Hierboven vindt u een foto van de campagnefiguur dit jaar, Grace uit Oeganda, met haar gezin.

INFO: Heleen Osaer, 02 213 04 51

GOESTING IN KWALITEITSINDICATOREN. WANNEER ZIJN WE CONTENT?

De studiedag “Goesting in kwaliteitsindicatoren. Wanneer zijn we content?” die plaats vond op 8 december 2017 was in een mum van tijd volzet. Dat hoeft niet te verwonderen. De term indicator roept bij velen nogal wat weerstand op.  Ook voor de commissie Kwaliteit van het Vlaams Welzijnsverbond was het een moeizame zoektocht naar de zin van indicatoren. Ook de commissie worstelde met de hamvraag of kwaliteit van de hulpverlening überhaupt te meten valt.

En toch… We zijn allemaal op zoek naar kwaliteit. Wanneer we een product of dienst aankopen, vinden we bepaalde zaken belangrijk. Hiervoor hanteren we een aantal criteria, zaken die we belangrijk vinden. In een welzijnsorganisatie is dit niet anders. Eén van de manieren om na te gaan of de ondersteuning of begeleiding goed verloopt, is via kwaliteitsindicatoren.

Een zoektocht

Waar de commissie Kwaliteit in het Vlaams Welzijnsverbond in de beginjaren van de implementatie van het kwaliteitsdecreet eerder afwijzend stond t.o.v. kwaliteitsindicatoren, legden we in 2013 een genuanceerder standpunt voor aan de RVB . We stelden daarbij dat het bepalen van indicatoren in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de welzijnsorganisatie zelf. Het is aan de organisaties zelf om op zoek te gaan naar elementen die de effectiviteit van de hulp- en dienstverlening aantonen.

De ontwikkelingen rond de visie op zorg in de diverse sectoren, de vraag van de diverse belanghebbenden (zowel gebruikers, potentiële gebruikers, de brede samenleving) naar meer transparantie over de geleverde kwaliteit, de confrontatie van enerzijds de vraag naar deregulering enerzijds en de kaders die zorginspectie hanteert bij toezicht,…, spoorden de commissieleden ertoe aan om het kwaliteitsdebat opnieuw ten gronde te voeren. We nodigden experten rond indicatoren uit, we gingen gluren bij de buren en kregen inzicht in het VIP²verhaal ouderenzorg (het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals).

Verbondsvisie op kwaliteitsindicatoren

Dat leertraject resulteerde in volgende visie van het Vlaams Welzijnsverbond op een kwaliteitsindicator: “Een goede indicator moet altijd geëvalueerd worden binnen een visie (op kwaliteit) en missie en een aantal aspecten of het hele proces van de zelfevaluatie ondersteunen. Een indicator is een grootheid (een parameter) die iets zegt over een deel van een, meestal complexere, realiteit. Een indicator heeft een signaalwaarde, kan al dan niet uitgedrukt worden in cijfers en bevindt zich op een continuüm tussen “zeer objectief en eerder subjectief”. Wie geïnteresseerd is om een woordje uitleg te krijgen bij deze visie, op zoek is naar een beknopt stappenplan om met indicatoren aan de slag te gaan of inzicht wil hebben in mogelijke valkuilen bij het werken met kwaliteitsindicatoren, vindt inspiratie in de nota “Zin in indicatoren”.

Reflectie van diverse stakeholders

We legden de nota “Zin in kwaliteitsindicatoren” voor aan diverse stakeholders. We nodigen u uit om ook deze boeiende commentaren te lezen. Zo daagt o.m. het Vlaams Patiëntenplatform de welzijnsorganisaties uit om “indicatoren publiek beschikbaar te maken naar de brede samenleving toe”, nodigt mevrouw Moykens, administrateur-generaal WVG ons uit te participeren aan ‘kwaliteitstafels’ waarop alle stakeholders uitgenodigd zullen worden, en wekt het enthousiasme bij de medewerkersploeg Emmaüs aanstekelijk om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met indicatoren.

INFO: Linda Beirens, Tel: 02 507 01 31 - 0491 56 89 76

PARTNER VAN DE STUDIEDAG VOOR SOCIAL PROFIT EN ZORG 2018 ?

Acerta organiseert op 1 maart haar 8ste event voor de Social Profit en dit in een nieuw kleedje: ‘Studiedag voor Social Profit en Zorg’.
Graag hadden wij op jullie steun gerekend om aan deze dag de nodige weerklank te geven. Vandaar dat wij jullie als “partner” bij het project zouden willen betrekken.

Studiedag van de Social Profit en Zorg
 • Thema: Social Profit en Zorg Vernetwerkt (slim verbinden)
 • Hoofdthema’s: Vernetwerking op niveau van Strategie, Systemen, People & HR.
 • Doelgroepen: Directie, bestuurders en personeelsverantwoordelijken van alle organisaties uit de social profit sector & zorg 
 • Programma: van 10.00 tot 17.00 u: voormiddag: plenaire sessie +  reeks van workshops. Namiddag: reeks van workshops met een ludieke afsluiter
 • Locatie: Acerta Leuven.
 • Aantal deelnemers: +/- 120  

Hierbij alvast de visual bij the save the date.

Samenwerking

Jullie bijdrage: verspreiden van  de e-uitnodiging van ons event  via jullie communicatiekanalen (website, e-news, postmailing, social media…) Vragen we hier ook om na het event het artikel eveneens te willen verspreiden

Onze bijdrage:

 • Je verschijnt met jouw logo in al onze communicatie (advertentie, uitnodiging, website, ter plaatse).
 • Ook verwelkomen wij graag 2 personen van je organisatie gratis op deze dag (alleen voor de moeder organisatie)

Mogen wij je daarom vragen jouw logo aan te leveren (graag in eps- of jpeg- bestand) en ons de coördinaten van jullie contactpersoon door te geven. 

INFO: Ingrid Mineur, 016/24 99 52,  gsm 0475/67 08 85

VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER: DOE MEE AAN DE WEEK VAN DE VRIJWILLIGER VAN 3 TOT 11 MAART 2018

Op initiatief van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, wordt er elk voorjaar een vrijwilligersweek georganiseerd. In 2018 staat het thema diversiteit in de kijker van 3 tot 11 maart 2018.
Met het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunen wij zulke acties en stimuleren we onze leden om mee te doen aan deze week met ludieke acties en een klein gebaar van appreciatie.

Vrijwilligers verdienen waardering

Verschillende ledenorganisaties geven hun gebruikers dat extraatje door de inzet van vrijwilligers, mensen die zich onbezoldigd en uit vrije wil inzetten voor de organisatie én gebruiker. Ze maken een uitstap mogelijk, ze zorgen voor vervoer, ze doen klusjes, enz. Daarnaast zijn er ook heel wat bestuurders die zich vrijwillig inzetten voor een organisatie. Zij timmeren mee aan de weg van een organisatie. Vaak betekenen vrijwilligers, hoe klein of groot hun vrijwillige inzet is, een concrete meerwaarde voor de organisatie.

Om al die mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er elk voorjaar dé Week van de Vrijwilliger, een initiatief van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Tussen 3 en 11 maart 2018 zetten we hen graag eens in de schijnwerpers en laten we samen zien dat we die vrijwillige inzet niet vanzelfsprekend vinden. Het is een moment om de vele vrijwilligers een oprechte erkenning te geven die ze verdienen.

Het Vlaams Welzijnsverbond onderschrijft deze actie en moedigt organisaties aan om hieraan deel te nemen. Vrijwilligerswerk is één van de thema’s waar we ons reeds jaren voor inzetten. Wij moedigen een gedegen vrijwilligersbeleid binnen onze ledenorganisaties aan en willen vrijwilligersverantwoordelijken en directieleden binnen onze organisaties ondersteunen en adviseren in de ontwikkeling hiervan. Het waarderen van vrijwilligers is een belangrijk onderdeel van een vrijwilligersvriendelijk klimaat binnen de organisatie.

Elk jaar brengt de vrijwilligersweek één bepaald thema onder de aandacht. Vorig jaar ging het over vrijwilligers als meerwaarde voor de buurt. Dit jaar kiest het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk  voor het thema diversiteit in vrijwilligerswerk. Op 6 maart zal er hierover ook een studiedag plaatsvinden.

Promotiemateriaal handig verzameld op één website

Wil je als organisatie vrijwilligerswerk in de verf te zetten, maar je weet niet precies hoe?

Surf dan zeker eens naar de campagnesite van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Je vindt daar een overzicht van promomateriaal en allerlei tips en tools om de vrijwilligers in de eigen organisatie een attentie te geven. Laat je inspireren door allerlei voorbeelden zoals postkaartjes, cadeaus en gadgets, een campagne op sociale media, een filmpje, enz.

Oproep foto- en filmmateriaal

Het Vlaams Welzijnsverbond probeert een collectie foto’s en filmmateriaal te verzamelen van ledenorganisaties om op de website van het Vlaams Welzijnsverbond te kunnen gebruiken.

Hebben jullie fotomateriaal of videomateriaal over vrijwilligerswerk die wij mogen gebruiken op onze website? Laat het ons zeker weten.

INFO: Ilse Luyten, tel. 02 507 01 39

SOCIAALWERKCONFERENTIE 2018

Sociaal.Net is fan van het sociaal werk in Vlaanderen en daarbuiten. We zijn dan ook trotse partner van de Sociaalwerkconferentie 2018.

Op 24 mei 2018 zullen zo’n 1.000 sociaal werkers nadenken en debatteren over de uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, vermarkting, vermaatschappelijking en veiligheid. Die dag ontwikkelen zij een toekomstvisie voor het sociaal werk. Wij zijn nu al enthousiast.

In voorbereiding publiceert Sociaal.Net een rits bijdragen over sociaal werk en interviews met sociaal werkers. Al deze bijdragen geven input aan jouw en ons denken. Je vindt ze hier bij elkaar in ons eerste dossier.

De sociaalwerkconferentie is een initiatief van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de drie Vlaamse Masteropleidingen Sociaal Werk en de Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk. Sociaal.Net en Weliswaar zijn mediapartner.

#sociaalwerk2018
www.sociaalwerk2018.be

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 8 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen via de website inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be