DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 152, 31 oktober 2017

Oproep: doe mee aan de Internationale dag vrijwilligerswerkSoep op de stoep op donderdag 14 december 2017!!!Inleefweek armoedeEthiek en zingeving oktober 2017Wat maakt sociaal ondernemen uniek?Agressie? Speel erop in! – Dé finaleSociaal Werk conferentieColofon

OPROEP: DOE MEE AAN DE INTERNATIONALE DAG VRIJWILLIGERSWERK

Elk jaar, op 5 december om exact te zijn, is het International Volunteer Day. Dan wordt vrijwilligerswerk over heel de wereld extra in de kijker geplaatst.
Met het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunen wij zulke acties en stimuleren we onze leden om mee te doen aan deze dag met ludieke acties en een klein gebaar van appreciatie.

Vrijwilligerswerk, een grote meerwaarde

Vrijwilligerswerk verdient onze waardering. Het draagt dagelijks bij tot een warme inclusieve samenleving. Het zorgt voor solidariteit en cohesie tussen mensen en groepen. Vrijwilligerswerk is ook verrijkend, zowel voor de gebruiker, de vrijwilliger, de medewerker, de organisatie, als voor de samenleving zelf. Zich inzetten als vrijwilliger werkt inspirerend, zorgt voor plezier, bezorgt de vrijwilligers voldoening en zingeving. Kortom, vrijwilligers zijn de bruggenbouwers van de samenleving en vrijwilligerswerk versterkt de vrijwilliger ook als mens. 

Het Vlaams Welzijnsverbond vindt vrijwilligers enorm belangrijk en tracht reeds jaren het beleid omtrent vrijwilligerswerk vanuit de welzijnssector alsook vrijwilligersverantwoordelijken binnen onze organisaties te ondersteunen en te adviseren. Vanuit het belang van vrijwilligerswerk binnen de organisaties die wij vertegenwoordigen, zetten we zeer graag in op deze dag. Het is een moment om onze vrijwilligers in de sectoren de erkenning te geven die ze verdienen en te bedanken voor hun ongelooflijk belangrijke inzet in de welzijnssector. Zij zijn een grote meerwaarde binnen onze sectoren en dat moeten we koesteren.

Promotiemateriaal beschikbaar

Wil je als organisatie vrijwilligerswerk in de verf te zetten, maar je weet niet precies hoe?

Surf dan zeker eens naar http://www.internationaledagvrijwilligerswerk.be/, de campagnesite van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Je vindt daar promomateriaal die je als organisatie eenvoudig kunt downloaden en inzetten als ludieke actie.

Wat kan je zoal doen?

  • Schrijf een gepersonaliseerd (digitaal) kaartje naar jouw vrijwilligers en laat op deze manier weten hoe zeer je hen apprecieert;
  • Ga als organisatie (vrijwilligerscoördinator/medewerker/gebruiker) op de foto met een selfieposter om vrijwilligers te bedanken of laat vrijwilligers zelf tonen waarom zij voor vrijwilligerswerk kiezen;

Plaats deze foto’s (mits goedkeuring) op de eigen website of je kan het versturen naar vrijwilligerswerk@vsvw.be. Zo komen de foto’s op de website en de Facebookpagina van de Internationale Dag Vrijwilligerswerk terecht;

  • Gebruik hashtag #IVD2017 en #doetgoed op sociale mediakanalen als je een foto of boodschap m.b.t. deze dag verspreidt.

Wij doen alvast mee. Jullie ook?

INFO: Ilse Luyten, tel. 02 507 01 39

SOEP OP DE STOEP OP DONDERDAG 14 DECEMBER 2017!!!

Opnieuw steken de medewerkers van het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, i.s.m., opnieuw de handen uit de mouwen. Naar jaarlijkse gewoonte verkopen we soep ten voordele van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel.

Vlaams Welzijnsverbond, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Zorgnet-Icuro in samenwerking met Prorest catering, ondersteunen de actie ‘Soep op de stoep’.

Op donderdag 14 december 2017 verkopen wij soep ten voordele van de armoedebestrijding, de kernopdracht van Welzijnszorg vzw.

Kom zeker langs tussen 11.30u. en 13.30u. voor een kom warme soep

in de Guimardstraat 1 en in de Handelsstraat 82 te 1040 Brussel.

INFO: An Vanderhaegen, 02 507 01 36

INLEEFWEEK ARMOEDE

Begin deze maand werd de Inleefweek Armoede gelanceerd door Welzijnszorg. Bijna een maand later, kunnen we zeggen dat er al veel Inleefweken Armoede gepasseerd zijn. De Inleefweken Armoede werden verspreid over heel Vlaanderen en leverden tof (beeld)materiaal op. Zoals de Inleefweek Armoede van Welzijnszorg Kempen. Dit willen wij jullie niet besparen!

Ook de OCMW voorzitters van de Kempen gingen samen met hun gezinnen de uitdaging aan om één week, zeven dagen, te leven met een beperkt budget. Dit budget is €60/volwassene en €20/kind. Van 14/10 tot 20/10 werden de voorzitters van de 13 Kempense gemeenten ondergedompeld in het leven zoals dat van iemand in armoede. Voor hen zit het er ondertussen op, maar dit heeft zeker een indruk nagelaten. Het verliep niet allemaal van een leien dakje. Deze Inleefweek Armoede heeft ook OCMW voorzitter Wim Caeyers geraakt:

“Armoede is een zaak van iedereen. Door mijn deelname vragen we vanuit het OCMW aandacht voor armoede in onze gemeente.”

De Inleefweek Armoede wil de ogen van de deelnemers openen, want leven in armoede is niet gemakkelijk. Tijdens het slotmoment kunnen ze hun ervaringen uitwisselen en kaderen en worden vragen beantwoord door ervarings-deskundigen in armoede en sociale uitsluiting.Voor de kinderen is er een apart programma voorzien waarna ze hun bevindingen met de ouders mogen delen.

Uiteraard kunnen de deelnemers na één week niet volledig beseffen wat een leven in armoede is en op langere termijn doet met iemand, maar ze krijgen wellicht meer begrip voor wat mensen in armoede dagdagelijks meemaken. En het is precies dat wat voor de OCMW voorzitters van cruciaal belang is.

Vorige donderdag 26/10 kwamen de gezinnen om 17uur in Geel weer samen om hun ervaringen van de voorbije week met elkaar te delen. Aansluitend daarop hebben de OCMW voorzitters bekeken hoe ze vanuit deze ervaring de gesprekken zullen aangaan in hun gemeente om de toekomst van het lokaal sociaal beleid aan te pakken.

Wat precies de impact wordt van de voorbije inleefervaring zal de toekomst uitwijzen, maar deze week laat in ieder geval sporen na met een positieve boodschap.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

  • Welzijnszorg Kempen – Eric Nysmans – 014/ 56.27.56
    Antwerpseweg 1A bus1; 2440 Geel

Welzijnszorg vzw – Fons Corten – 0478/58.27.38

De OCMW voorzitters zijn niet de enige die al een Inleefweek Armoede organiseerden. Hieronder nog andere voorbeelden van Inleefweken Armoede met (beeld)materiaal:

Lijkt het jou ook wat om eens een Inleefweek Armoede te organiseren of er aan deel te nemen? Dit kan nog steeds. Laat het ons weten via: https://www.welzijnszorg.be/inleefweek.

Voor meer informatie, interviews, … neemt u contact op met:

Verantwoordelijke Inleefweek Armoede: Inge Koekelkoren, 0496 33 30 34

ETHIEK EN ZINGEVING OKTOBER 2017

Deze maand vragen we uw aandacht voor een interview op Sociaal.Net en een aantal studiemomenten, die aansluiten bij ethische thema’s.

Grensoverschrijdend gedrag

Onder de titel “We hebben een hoopvol verhaal”, verscheen op Sociaal.Net een interview met Peter Adriaenssens over misbruik in de hulpverlening. Hierin wordt onder meer verwezen naar het ethisch advies dat we hierover uitwerken.

We kondigen meteen ook enkele studiemomenten over seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag aan:

- op 25 november 2017 is er in Gent een vorming van Uit De Marge die zich richt op vrijwilligers

- op 7 december 2017 is er in Brussel een vorming van Uit De Marge voor jeugdwerkers

- op 7 en 8 december 2017 is er een workshop van de Interactie-Academie in Antwerpen met als titel: “Seksueel misbruik tussen jongeren: op zoek naar herstel van verbindingen.”

Euthanasie

Binnenkort zijn er drie studiemomenten over euthanasie:

- op 10 november 2017 is er in Turnhout een studiedag over “Euthanasie bij psychisch lijden”.

- op 15 november 2017 is er om 19 uur in Antwerpen een lezing van Willem Lemmens met als titel: “Het Belgische experiment inzake euthanasie. Een ethische en kritische evaluatie.”

- op 1 december 2017 is er in Kortenberg in de namiddag een symposium over “Zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden”, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

Beroepsgeheim

Op 16 november 2017 zijn er maar even drie studiedagen over beroepsgeheim:

- in Gent is er een introductiecursus over “beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners”, ingericht door het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

- Escala richt in Leuven een dag in over “Privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens”. Deze dag wordt herhaald op 5 december in Gent.

- tZitemzo (de vroegere Kinderrechtswinkel) richt in Brugge een studiedag in over “Ambtsgeheim en beroepsgeheim ten aanzien van minderjarigen”.

Nog enkele andere thema’s

Tussen de liefde en de leegte” is de titel van een studiedag van het PC Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas op 1 december 2017, die inzoomt op het thema afstand-nabijheid in de zorg.

Op 4 december 2017 richt Odisee in Brussel een vorming in over “Religie, kracht of struikelblok in de hulpverlening en de zorg?

Het medisch-ethisch avondcolloquium van Emmaüs heeft als thema “Macht en onmacht” en gaat door op 6 december 2017 van 20 tot 22 uur in Duffel.

Vormingscentrum Guislain richt op 7 december 2017 van 13.30 tot 16.30 uur in Gent een vorming in over “Islamitische visies op mensen met een handicap”.

Op 7 december 2017is er de jaarlijkse studiedag van het OPZ Geel, met dit jaar als thema: “Balanceren tussen autonomie en verbondenheid.”

En op 11 december 2017 richt Uitgeverij Vanden Broele in Brugge een namiddag in over “fixatiearm beleid”.

Wie dit najaar nog wat vorming wil meepikken rond een ethisch thema, heeft keuze genoeg. Warm aanbevolen!

INFO: Fons Geerts, tel. 02 507 01 29

WAT MAAKT SOCIAAL ONDERNEMEN UNIEK?

Wat hebben een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een sociaal verhuurkantoor, een sociale werkplaats of een dienst voor kinderopvang met elkaar gemeen? En wat onderscheidt hen van commerciële ondernemingen? Zij zijn allen sociale ondernemingen en hanteren een aantal specifieke principes bij hun bedrijfsvoering.

Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de social profit waarvan Vlaams Welzijnsverbond een partner is, liet in haar meest recente tijdschrift drie ondernemers aan het woord die uitleggen wat voor hen sociaal ondernemen is. Zo pleit Koen Deweer, directeur van het vernieuwende Konekt, voor meer samenwerking als lijm om een inclusieve samenleving te bouwen. Inge Vervotte van zorgnetwerk Emmaüs getuigt over de kracht van intersectorale bruggen bouwen. Karolien Hulsbosch van maatwerkbedrijf Zonnehoeve vertelt dan weer over de bijkomende uitdagingen waar ondernemers in de social profit mee te maken krijgen.

U kunt de interviews lezen op deze website. Wilt u graag voortaan elke twee maanden op de hoogte blijven van het laatste socialprofitnieuws?
Abonneer u dan op de VersoDirect via www.verso-net.be.

AGRESSIE? SPEEL EROP IN! – DÉ FINALE
Met aandacht voor vrijheidsbeperkende maatregelen.

Donderdag 14 december 2017,  9.00u – 16.30u

In 2015 startte de Icoba-campagne ‘Agressie? Speel erop in!’. Vier thema’s werden expliciet belicht: agressie bespreken, er gepast op reageren, brokken – materieel  of relationeel – herstellen en incidenten opvolgen om er uit te leren.

In 2014 organiseerde het Vlaams Platform VrijheidsBeperkende Maatregelen (VBM) in samenwerking met Steunpunt Expertise Netwerken (SEN vzw) de inspiratiedag ‘Van ja maar … naar nee tenzij …’.

Sindsdien hebben beiden een intensief traject afgelegd en tools ontwikkeld. Ook het werkveld, de UCLL en Idewe stonden niet stil.

Op donderdag 14 december 2017 zie je in de Brabanthal Leuven wat twee jaar campagne oplevert. Kom kijken, luisteren en vooral zelf ervaren. Maak kennis met de agressiescan, het agressiespel, de sorrybox 2.0., de Ivan-tool en de tool VBM: Bouwen aan afbouw.

Verwacht je aan een bruisende mix van studiedag en beurs. Volg demo’s, mini-trainingen en presentaties rond het bespreken, beheersen, herstellen en opvolgen van agressie-incidenten. Alternatieven voor vrijheidsbeperking komen aan bod evenals ethische reflecties en getuigenissen.

Maak kennis met een aantal opleiders en specifieke opleidingen. Ervaar de impact van vrijheidsbeperking in het belevingsparcours. Ontdek alternatieve hulpmiddelen en stel je praktische vragen aan de technische stand.

Netwerk, leer en inspireer elkaar via gespreks-, getuigenis- en inspiratietafels. Of snuister in de boekenstand. 

Inschrijven kan vanaf eind oktober op http://www.agressiespeeleropin.be

SOCIAAL WERK CONFERENTIE

Op 24 mei 2018 vindt de sociaalwerkconferentie plaats in The Egg in Brussel. Een niet te missen event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die vanuit het werkveld bij sociaal werk betrokken is. 
Op de sociaalwerkconferentie willen we komen tot een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbenadering vormt het uitgangspunt. 
Samen met 1.000 sociaal werkers denken we na over de sterktes en uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, vermarkting en vermaatschappelijking
Op het programma staan lezingen, debatten, workshops en een klein feestje

Wil jij erbij zijn? Noteer dan alvast 24 mei in je agenda! 
Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte.

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be