DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 150, 30 juni 2017

Alle onthaalouders gekwalificeerd tegen 2024& projectwerkingSave the date: Studiedag GDPR op 26 oktober 2017 in BrusselDe inschrijvingen voor Dag van de Zorg zijn nu geopend! Neem ook met jouw organisatie deel!De welzijn en gezondheidssector strijdt mee tegen voedselverlies!eCQareEthiek en zingeving juni 2017 Aan de slag met vluchtelingenNieuwe website EASPDGRATIS HR-vormingsaanbod voor de social profit sector in najaar 2017Lancering Sopfi kostprijstool in kader van persoonsvolgende financieringSD Worx houdt geslaagde studienamiddag rond Schaalvergroting in de welzijnssectorColofon

ALLE ONTHAALOUDERS GEKWALIFICEERD TEGEN 2024

Tegen 1 april 2024 wordt verwacht dat alle onthaalouders de kwalificatie ‘begeleider in de kinderopvang’ hebben behaald. Tot op vandaag zien wij weinig onthaalouders starten aan de opleiding, omwille van een aantal drempels waar werkende onthaalouders op botsen.

Daarom heeft het Vlaams Welzijnsverbond samen met VVSG, landelijke kinderopvang, kinderopvang Felies, socialistische mutualiteit en de CVO’s een aanbod uitgewerkt op maat van de werkende onthaalouder.  Per CVO zijn we gaan kijken welk aanbod zij dit najaar kunnen aanbieden op maat van de onthaalouder.  Door de niet  gekwalificeerde onthaalouders te bundelen, is het voor een CVO mogelijk om een module op maat in te richten.

In september starten er 15 CVO’s over de verschillende provincies met een instapmodule ‘begeleider in de kinderopvang’.  Deze module is zeer laagdrempelig en wordt ingericht op een avond of op zaterdagvoormiddag.  Er is ook de mogelijkheid tot afstandsonderwijs.

De drempels hopen we op korte termijn te kunnen wegwerken.  Hiervoor zijn we in overleg met bevoegde partners.

Met dit initiatief hopen we dat er zoveel mogelijk onthaalouders starten aan het kwalificatietraject zodat ze op een haalbare manier de kwalificatie kunnen afronden tegen ten laatste 2024.

Meer informatie:

INFO: Ellen Maris, tel. 02 507 01 40

SAVE THE DATE: STUDIEDAG GDPR OP 26 OKTOBER 2017 IN BRUSSEL

Op 25 mei 2018 is het zover, dan treedt de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (GDPR) in werking.

Het Vlaams Welzijnsverbond organiseert daarom op donderdag 26 oktober een studiedag rond dit thema. Op deze dag zullen we een algemene toelichting krijgen van Willem Debeuckelaere – voorzitter van de Privacy-Commissie, over deze verordening.

Verder proberen we op enkele vragen die momenteel leven bij de voorzieningen een duidelijk antwoord te geven: Welke stappen dienen wij als organisatie te nemen om klaar te zijn tegen 25 mei 2018? Wat is een veiligheidsconsulent en een Data Protection Officer en wie kan dit in de organisatie opnemen? Kunnen we met de nieuwe verordening nog gebruik maken van clouddiensten? …

Hou deze datum alvast vrij in uw agenda.

INFO: Kristof Diddens, tel. 02 507 01 37

DE INSCHRIJVINGEN VOOR DAG VAN DE ZORG ZIJN NU GEOPEND! NEEM OOK MET JOUW ORGANISATIE DEEL!

De voorbije jaren is Dag van de Zorg uitgegroeid tot het grootste eendaagse event voor de zorgsector. Na het grote succes en de massale mediabelangstelling van de voorbije editie zijn we trots uw organisatie uit te nodigen voor de 7de editie van Dag van de Zorg op zondag 18 maart 2018.

Samen Zorgkrachtig op Dag van de Zorg 2018!

Door de positieve reacties van onze deelnemers wordt het thema van vorig jaar behouden. Zet ook dit jaar mee uw schouders onder het thema ‘Samen Zorgkrachtig’ want de kracht van samen zorg dragen voor elkaar staat opnieuw centraal. Meer dan ooit zetten we SAMEN met alle deelnemers een week lang de zorg- en welzijnssector in de kijker tijdens de Week van de Zorg. Meer weten? Ontdek het hier.

Schrijf in vòòr 31 juli en ontvang 15% vroegboekkorting!

Dag van de zorg is een hoogdag, een feestdag waar uw organisatie niet op mag ontbreken.

De inschrijvingen zijn vandaag geopend. Kijk vlug even naar ons aanbod op onze website. Schrijf nu in en ontvang
15% vroegboekkorting tot 31 juli 2017.

Inspiratie nodig voor uw Dag van de Zorg?

Hebt u nog geen idee wat uw organisatie kan doen op Dag van de Zorg? Laat u inspireren door deze leuke filmpjes!

INFO: Karlien Beaumont, tel. 09 224 06 84

 

DE WELZIJN EN GEZONDHEIDSSECTOR STRIJDT MEE TEGEN VOEDSELVERLIES!

Hebben jullie het gevoel dat er vaak veel voedseloverschotten terugkeren naar de keuken? Vragen jullie zich af hoeveel voedselverlies uw organisatie kost? U speelt met de idee om iets te doen om minder afval te hebben?

Dan zijn jullie niet alleen. Veel organisaties stellen zich deze vragen, het beleidsdomein Welzijn, Volkgezondheid en Gezin ook en wil samen met alle welzijn- en gezondheidssectoren strijden tegen voedselverlies!

Wil je meer weten over het thema voedselverlies? Ben je benieuwd naar getuigenissen van andere organisaties? Wil je voedselverlies vermijden?

Neem dan een kijkje op de volgende website: https://www.departementwvg.be/voedselverlies. Je vindt er o.a. getuigenissen, ‘tips & tricks’, … en meer informatie over de nulmeting die eind november wordt georganiseerd!
Is dit een thema dat je aanspreekt? Schrijf je dan zeker in voor de infosessie die het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert op vrijdag 29 september.

INFO: Nicky Prenen

 

ECQARE

Administratieve vereenvoudiging is al heel lang een deel van de denkstrategie van Jeugdzorg Emmaus Antwerpen: Hoe minder tijd we steken in administratie, hoe meer tijd we hebben voor onze cliënten.

We zijn, via een openbare aanbesteding,  op zoek gegaan naar één integraal systeem, waarin administratieve processen worden herleid tot een minimum - geautomatiseerd waar kan - specifiek op maat van de Vlaamse jeugdzorg. Eind 2016 werd deze aanbesteding gegund. De Antwerpse firma Licquid heeft ondertussen het softwarepakket “eQCare ontwikkeld, waarin ze tegemoetkomt aan onze vraag naar een integraal softwarepakket, specifiek voor onze sector.

Graag hadden we jullie uitgenodigd voor een demovoorstelling van dit pakket op vrijdag 22 september om 14u in zaal De Noker, Edgard Tinellaan 1C in 2800 Mechelen. We willen jullie op deze demonstratie kort laten kennismaken met de toepassing, en laten zien hoe een zorgtraject van aanmelding tot afronding ondersteund kan worden door eCQare. Inschrijven kan je via de link ecqare.licquid.com

Uit welke bouwstenen bestaat dit programma?

Het programma is te uitgebreid om hier een volledige opsomming van alle functionaliteiten te geven. Wat we wel doen is even kort de belangrijkste aanstippen.

Cliëntgegevens Centraal in het programma staat het administratief paspoort van de cliënt. Gaande van individuele gegevens tot en met het bredere netwerk kunnen we snel en eenvoudig alle nodige informatie terugvinden en gebruiken. Er wordt in deze functie gebruik gemaakt van een aantal op voorhand ingevulde databanken. Het is bij het selecteren van de juiste tandarts niet nodig de adresgegevens telkens opnieuw  toe te voegen.

eCQare vertrekt vanuit de functies Opnamebeheer en Schakelingen. Afhankelijk van welke zorgmodules actief zijn, ondersteunt eCQare de specifieke zorgprocessen: of het nu gaat over dagdagelijkse rapportage, het opvolgen van ernstige gebeurtenissen, medicatie, contextcontacten en veel meer; eCQare biedt de mogelijkheden dit overzichtelijk op te volgen. De toepassing geeft een snel overzicht van de lopende indicatiestellingen, jeugdhulpverleningsbeslissingen,  maatregelen en nodige verslaggeving. eCQare ondersteunt het opvolgen van de planning; belangrijke data, zoals het aflopen van de verwelkomingsperiode in de leefgroep, of de uiterste datum van het afhandelen van een checklist … kunnen aan ieder dossier worden toegevoegd. In de toekomst wordt een automatische  koppeling met BINC en Insisto uitgewerkt.

Aanwezigheden worden opgevolgd en gerapporteerd. Zowel voor dagdagelijkse briefing als voor kwartaalcijfers of een jaarverslag is informatie gemakkelijk beschikbaar. Ook bij de planning in de toekomst en alles wat hiermee te maken biedt eCQare de nodige ondersteuning. Benutting van de kamers, planning van de maaltijden, enz…

Het opvolgen van ernstige gebeurtenissen zoals agressie, ontvluchting, grensoverschrijdend gedrag, druggebruik… kunnen snel  en eenvoudig opgevolgd worden, rekening houdend met interne, lokale en nationale procedures.

In de module financieel worden leefgelden, zakgelden, studiogelden, CBAW-gelden, flexvergoedingen berekend, opgevolgd en gerapporteerd worden, rekening houdend met boekhoudkundige processen.

Facilitair kunnen huur- en studiocontracten, sleutel en badgebeheer, fietsbeheer, … gemakkelijk opgevolgd worden. Deze functie is zo opgebouwd dat iedere voorziening of afdeling zelf kan bekijken wat juist opgevolgd wordt.

eCQare vervangt alle logboeken die gebruikt worden binnen de verschillende afdelingen. Alle observaties en acties kunnen gemakkelijk gerapporteerd en opgevraagd worden, indien nodig onmiddellijk geagendeerd op teamvergadering of dossieroverleg. De doelen van de jongere kunnen gemaakt en beheerd worden. Contextcontacten worden aan verschillende acties geklikt. Informatie wordt - of ze nu komt uit een teamvergadering, een gesprek met de ouders en/of een moment met de individueel begeleider - telkens automatisch aan het juiste dossier toegevoegd.

Specifiek voor de OOOC’s bevat eCQare de Module diagnostiek. Conform het protocol handelingsgerichte diagnostiek ondersteunt eCQare gans het proces van perspectieven en  contextfactoren bepalen, problemen beschrijven, hypotheses stellen, een plan maken om uiteindelijk conclusies te trekken.

De toepassing zorgt ervoor dat ook de inhoudelijke uitvloei van gegevens grotendeels wordt geautomatiseerd. We weten dat veel informatie in onze handelingsplannen en evolutieverslagen geautomatiseerd ingevuld kan worden. Zo kan, op maat van een organisatie en een afdeling, het schrijven binnen de verslaggeving worden beperkt.

Ook cijfermatige uitvloei - of het nu gaat over cijfers voor BINC, het jaarrapport of ter ondersteuning van een bepaalde begeleiding - kunnen snel en eenvoudig uit het systeem getrokken worden.

Wij zijn alvast zeer enthousiast over het feit dat er nu eindelijk een softwarepakket afgestemd op de jeugdzorg bestaat, gemaakt op maat van de begeleider en hopen U op de demovoorstelling te ontmoeten.

INFO en VRAGEN: Tim Coryn of Kathleen Smet

 

ETHIEK EN ZINGEVING JUNI 2017

Deze maand vragen we uw aandacht voor vrijheidsbeperkende maatregelen en signaleren we enkele studiedagen of vormingen die met ethiek en zingeving te maken hebben.

Vrijheidsbeperking

In 2001 deed LUCAS in opdracht van het Centrum voor Ethiek en Zingeving in het welzijnswerk en het Vlaams Welzijnsverbond een onderzoek naar vrijheidsbeperkende maatregelen in de gehandicapten- en bijzondere jeugdzorg. Toen werd vastgesteld dat er vrij veel gebruik gemaakt werd van heel diverse vrijheidsbeperkende maatregelen. Zonder dat er veel visie achter zat en met weinig afspraken en procedures. Stefaan Baeten schreef toen een aantal aanbevelingen, die overigens te vinden zijn op onze website.

Samen met Brenda Froyen stond Stefaan tot voor kort op het podium met de theatervoorstelling ‘Kortsluiting in mijn hoofd’, naar het gelijknamige boek van Brenda, waarin ze haar ervaringen in de psychiatrie beschrijft. Fons Geerts had voor Sociaal.Net een dubbelgesprek met deze pleitbezorgers van een menselijke zorg zonder dwang.

Het interview is te vinden via deze link.

 

Narratieve benadering (25/8/2017)

Mensen vertellen en leven in verhalen. Op deze manier construeren ze samen een werkelijkheid. Kinderen, jongeren, volwassenen raken vaak gevangen in probleemverhalen. Ze zoeken oorzaken bij zichzelf, bij de anderen of in hun relaties. Narratieve methodieken helpen om in deze verhalen intenties, wensen, waarden en commitments van cliënten te ontdekken. Daarbij raken mensen terug verbonden met het leven dat ze bij voorkeur willen leiden. De Interactie-Academie organiseert op 25 augustus 2017 een inspiratiedag over narratieve benadering in de praktijk en start dit najaar met een basiscursus “Narratieve inspiraties in de hulpverlening.” De basiscursus gaat door op 12 en 29 september en 13 en 27 oktober 2017 in Antwerpen.

INFO: http://portal.interactie-academie.be/opleidingen/narratieve-benadering-de-praktijk

 

De laatste pijn voorbij (26/9/2017)

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseert op dinsdag 26 september 2017 van 13 tot 18.30 uur in Gent een congres over pijn: fysieke pijn, de pijn van het afscheid en de vragen naar zin, de pijn van familie en naasten, de pijn van een samenleving die zich vaak onwennig voelt in de bejegening van ongeneeslijk zieken... Goed omgaan met de pijn van zowel de zieke als zijn naasten vormt een blijvende uitdaging in de palliatieve zorg. Om hulpverleners uit diverse disciplines bij deze complexe opdracht te ondersteunen, brengt het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg hierover de laatste stand van zaken en nieuwe inzichten. Sprekers zijn onder meer Ignaas Devisch, Johan Menten en Pierre Mertens.

INFO: http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/Aankondigingen/folder_congres_2017_finaal.pdf

 

Netwerkdag Tienerzwangerschap/Jong Ouderschap (12/10/2017)

Fara organiseert op 12 oktober 2017 in Brussel de tweede Netwerkdag Tienerzwangerschap/Jong Ouderschap. Deze dag wil hulpverleners uit heel Vlaanderen samenbrengen, die door hun werk in aanraking komen met jongeren die zwanger zijn (geweest) of op jonge leeftijd mama of papa werden. De focus ligt op inhoudelijke uitwisseling, netwerking en reflectie.

INFO: http://www.faranet.be/werkgroepen/netwerkdagen-tienerzwangerschap/jong-ouderschap

 

Palliatieve zorg (18/10/217)

Vzw Stijn organiseert op 18 oktober 2017, van 9 tot 12.30 uur, in Dienstencentrum St.-Oda

In Overpelt een vorming over palliatieve zorg. Aan de hand van concreet materiaal geven medewerkers van St.-Oda tips om pijn onder controle te krijgen en voor comfortzorg. Er is ook aandacht voor de emotionele pijn van begeleiders die geconfronteerd worden met zorggebruikers die achteruitgaan en sterven, en bij de rol van het team hierin. Verder is er aandacht voor het rouwen zelf en het belang van zelfzorg als begeleider. De lesgevers vertrekken voornamelijk vanuit eigen ervaring met personen met een ernstig tot diep mentale beperking.

INFO: http://www.stijn.be/paginas/vorming/STI_STI0090.pdf

 

AAN DE SLAG MET VLUCHTELINGEN IN DE SOCIAL PROFIT

“Aan de slag met vluchtelingen in de social profit” is de titel van de informatieve brochure die HRwijs ontwikkelde in samenwerking met VIVO en Vlaams Welzijnsverbond binnen het kader van de werkgroep ‘instroom van vluchtelingen in de social profit’.

Voor wie gelooft in de meerwaarde van tewerkstelling van vluchtelingen, maar met praktische en organisatorische vragen zit, kan de infobrochure erop naslaan. Ze legt de verschillende statuten uit waarin een vluchteling in ons land kan verkeren en welke administratie precies nodig is om hem aan te werven. Ook maak je kennis met een aantal gunstige tewerkstellingsformules en langs inspirerende succesverhalen zie je de meerwaarde van een divers medewerkersbeleid.

De brochure is op papier aan te vragen bij Verso-HRwijs, Fatma Qorlazja, HR-adviseur, tel. 0473 82 52 32, e-mail: fatma.qorlazja@verso-net.be.
De digitale versie is te vinden op de website van HRwijs.

INFO: Fatma Qorlazja, tel. 0473 82 52 32

NIEUWE WEBSITE EASPD

EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) lanceerde op 28 juni 2017 een website voor de social profit om betere en goedkopere leningen aan te gaan.
De website kan u vinden via www.socialinvestment.eu.

Meer info kan u terugvinden op http://easpd.eu/en/content/easpd-launches-new-website-help-social-sector-get-better-loans

GRATIS HR-VORMINGSAANBOD VOOR DE SOCIAL PROFIT SECTOR IN NAJAAR 2017

Met trots lanceren we opnieuw een GRATIS HR-vormingsaanbod voor de social profit.
Je kan nu inschrijven voor gratis opleidingen over actuele HR-thema’s, georganiseerd door Vivo in samenwerking met de werkgeversfederatie Verso en de vormingsfondsen.

Ontdek het HR-vormingsaanbod hier

Wat?

In het najaar 2017 staan er dertien opleidingen op het programma, georganiseerd over heel Vlaanderen. Daarnaast organiseren we één interactieve sessie waarbij de nadruk ligt op ervaringsuitwisseling en leren van elkaar. De thema’s op een rijtje:

 • Aan de slag met de antidiscriminatiewetgeving.
 • Starten met een diversiteitsbeleid ? Hoe?
 • Selectiegesprek - het gedragsgericht interview
 • Coachend leidinggeven- Met oog voor werkbaarheid en diversiteit.
 • Interactieve sessie VTO-beleid
 • Onthaalbeleid
 • Mentorenopleiding
 • Personeelsgesprekken voeren
 • Strategisch opleiden: van visie naar opleidingsplan
 • Levensfase- en generatiebewust personeelsbeleid: een inleiding
 • Starten met competentiemanagement
 • Functie- en competentieprofielen opmaken
 • Werving en selectie
 • Hoe voorkomen dat stress tot burn out leidt in uw organisatie
Voor wie?

Iedereen uit de social profit sector kan deze vormingen volgen.
Geen drempelvrees nodig. We houden de inhoud bewust laagdrempelig en hebben aandacht voor nieuwe medewerkers en (kleine) organisaties die nog niet ver staan in hun HR- en competentiebeleid.

Geïnteresseerd?

Je vindt alle praktische informatie en het inschrijvingsformulier terug via de website.
Inschrijven kan tot vrijdag 7 juli 2017.

Met vragen kan je terecht bij Esther Ongenaed, 02 227 59 88 of Joke Sweygers,02 250 37 89

 

 

LANCERING SOPFI KOSTPRIJSTOOL IN KADER VAN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Met de introductie van de persoonsvolgende financiering hebben personen met een handicap voortaan eigen beslissingsrecht over hun persoonsvolgend budget. Vergunde zorgaanbieders worden niet langer direct gefinancierd, maar verkrijgen middelen via hun cliënten. Deze nieuwe manier van subsidies toekennen vereist sociaal ondernemerschap en de inzet van de juiste tools voor de sector.

Vergunde zorgaanbieders hebben nood aan adequate budgettering en een betrouwbare financiële planning en rapportering. Ze moeten slimme strategische keuzes kunnen maken, cliënten overtuigen door met hen inhoudelijk en financieel te onderhandelen, diensten definiëren en prijzen bepalen.

Om vergunde zorgaanbieders hierin te ondersteunen lanceerde Moore Stephens Belgium – in samenwerking met SOM de federatie van sociale ondernemingen en het Vlaams Welzijnsverbond – in juni de softwaretool Sopfi (Sociaal ondernemen – Persoonsvolgende  financiering – Financieel inzicht). Dit is een berekenings- en simulatie-instrument rond persoonsvolgende financiering. Sopfi ondersteunt vergunde zorgaanbieders bij hun financiële planning- en controlecyclus, optimaliseert het dienstenaanbod en biedt een overzichtelijke basis voor intakegesprekken en contractbesprekingen met cliënten.

Tijdens zes road shows gespreid over Vlaanderen werd Sopfi voorgesteld aan de sector. Wij mochten hier bijna 300 deelnemers verwelkomen. Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op http://sopfi.vlaanderen of contact opnemen met Emiel De Smedt, Bedrijfsrevisor en Partner Social Profit op 0476/37 24 37 of via emiel.desmedt@moorestephens.be of met Rianne Welvaarts, Senior Manager Social Profit op 0495/77 33 22 of via rianne.welvaarts@moorestephens.be.

INFO: Steven De Looze, 02/507 01 22

SD WORX HOUDT GESLAAGDE STUDIENAMIDDAG ROND SCHAALVERGROTING IN DE WELZIJNSSECTOR

Schaalvergroting doet zich in heel wat sectoren voor, ook in de welzijnssector. Steeds meer organisaties zoeken naar verschillende vormen van samenwerking, hetzij binnen de eigen sector, hetzij intersectoraal. Enerzijds wordt dit van overheidswege gestimuleerd en soms zelfs opgelegd, anderzijds zijn er financieel-economische en organisatorische redenen om dit te doen.

Een actueel thema, kortom, en dus organiseerde SD Worx op vrijdag 23 juni een studienamiddag rond Schaalvergroting in de welzijnssector. Dat het thema leeft, was duidelijk te merken aan de grote opkomst: meer dan 165 bestuursleden uit de brede welzijnssector schreven zich in voor dit colloquium.

Overheid bekijkt reglementering

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen opende het colloquium en benadrukte dat het zoeken naar samenwerkingsvormen en schaalvergroting altijd moet leiden tot efficiëntiewinsten en betere dienstverlening. Vandeurzen riep de organisaties op om hierrond zelf initiatieven te nemen. Hij liet daarnaast verstaan dat de overheid bekijkt om indien nodig de reglementering ter zake mee aan te passen.

SD Worx organiseerde deze studienamiddag omdat er sinds meerdere jaren een grote affiniteit is met de welzijnssector. De HR-dienstverlener zit sterk verankerd in de brede social profit sector en berekent maandelijks de lonen van meer dan 170.000 medewerkers in die sector. Daarnaast heeft SD Worx ook heel wat ervaring in samenwerkingsverbanden en schaalvergroting. Die kennis delen met de decisionmakers uit de sector was het doel van de namiddag.

Co-sourcing

Senior Legal Manager bij SD Worx Jan Vanthournout ging dieper in op de verschillende modellen van samenwerking die binnen de welzijnssector bestaan en wat de juridische consequenties daarvan precies zijn. Samenwerkingsmodellen hebben een stevig juridisch kader nodig en slagen of falen door de menselijke factoren. Als de medewerkers niet achter de nieuwe organisatie staan, is de kans klein dat dit ook goed zal lopen.

Jan Laurijssen, Senior Managing Consultant bij SD Worx, toonde aan dat schaalvergrotingsoperaties ook kunnen leiden tot het optimaliseren van de organisatiestructuur. Focus op de vele kansen die deze verandering op termijn kan opleveren.

 

Tot slot gaf Ellen Froeyman, Juridisch Adviseur Senior bij SD Worx, deskundige uitleg bij nieuwe concepten als de werkgeversgroepering en co-sourcing. Dit onderlinge uitwisselen van medewerkers tussen organisaties, riep heel wat interesse op. Het concept van de werkgeversgroepering biedt een bijzonder innovatief juridisch kader. Het is een antwoord op de zoektocht binnen de welzijnssector om medewerkers samen in te zetten.

Één plus één is drie

Na de theoretische toelichting was het aan Paul Ongenaert om vanuit de praktijk zijn licht over het fenomeen van schaalvergroting te laten schijnen. Als directeur van de Taborgroep is hij hiervoor zeer goed geplaatst. De groep vormt een uniek trans-sectoraal netwerk van zestig autonome organisaties en ondersteunt de partnerorganisaties binnen het netwerk op het vlak van communicatie, financiën, aankoop, ICT, infrastructuur en personeel & organisatie. Zijn motto: samenwerken moet leiden tot resultaten die geen van de organisaties afzonderlijk tot stand kan brengen. Voor Ongenaert ligt de logica van competitiviteit vandaag in het verbinden.

De nieuwe directeur van Verso, Ann Gaublomme, sloot de namiddag af en riep de organisaties binnen de social profit op om blijvend in te zetten op deugdelijk bestuur. Ze benadrukte dat de werkgevers in de social profit een beleid vragen dat strategische hervormingen aanmoedigt en ondersteunt.

INFO over de inhoud van het colloquium: Filip Van Laecke.

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be