DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 146, 27 februari 2017

Vacature Stafmedewerker beleidsondersteuning & projectwerkingAansprakelijkheid in de kinderopvangZo een leuke vrijwilligers en we zien ze allemaal graag! Wat hebben wij geluk in UNIE-K!Week van de vrijwilliger: van 4 tot en met 12 maart 2017Ethiek en zingeving Dag van de zorg op zondag 19 maart 2017Duodag van GTB, in samenwerking met VDAB, VOKA, Verso, Unizo en FeGOB op 30 maart 2017Studiedag groen & gezondheid, 21 maart, Hasselt.Colofon

 

VACATURE STAFMEDEWERKER BELEIDSONDERSTEUNING & PROJECTWERKING

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgevers- en ledenorganisatie meer dan 750 initiatiefnemers in Vlaanderen en Brussel uit o.a. de Jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap, kinderopvang en vrijwilligerswerk.  Wij bieden advies en bieden gespecialiseerde dienstverlening aan onze leden en behartigen hun belangen bij de overheid. Werken aan het welzijn van mensen is de kerndoelstelling.

Wij zijn op zoek naar een stafmedewerker beleidsondersteuning en projectwerking die gepassioneerd is door het welzijnsbeleid.

Functie
 • Je volgt het welzijnsbeleid op de voet op
 • Je doet beleidsvoorbereidend en beleidsadviserend werk voor de directie en de raad van bestuur
 • Je trekt mee de kar van een aantal specifieke dossiers waaronder het vrijwilligerswerk, Vlaamse Sociale Bescherming, …
 • Je kunt visie ontwikkelen en deze vertalen in strategieën en acties
 • Je participeert namens het Vlaams Welzijnsverbond  in diverse overlegorganen en adviesstructuren.
 • Je informeert, adviseert en motiveert de leden van het Vlaams Welzijnsverbond over zorginhoudelijke thema’s en projecten.  
 • Je onderhoudt mee de contacten met de betrokken administraties.
Profiel
 • Je kent de welzijnssectoren
 • Je hebt een masteropleiding genoten of gelijk door ervaring
 • Je kan je vlot inwerken in dossiers
 • Je kan zelfstandig werken en tevens vlot in team samenwerken
 • Je bent heel communicatief (zowel verbaal als schriftelijk)
Wij bieden

Het Vlaams Welzijnsverbond biedt je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van een enthousiaste medewerkersploeg. We bieden je een contract van onbepaalde duur en een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen. Er is de mogelijkheid tot telewerk. Het Vlaams Welzijnsverbond ligt op wandelafstand van het Centraal-station.

Interesse en solliciteren

Ben jij de stafmedewerker die wij zoeken? Stuur dan vóór 10 maart 2017 je cv en motivatiebrief naar vacature@vlaamswelzijnsverbond.be t.a.v. de heer Hendrik Delaruelle, algemeen directeur.
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je terecht op het gsm-nr van de algemeen directeur 0474 84 01 87.

Het Vlaams Welzijnsverbond voert een gelijkekansenbeleid.
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit,…

INFO: Hendrik Delaruelle, 0474 84 01 87

AANSPRAKELIJKHEID IN DE KINDEROPVANG

Op vraag van de organisatoren gezinsopvang organiseerde het Vlaams Welzijnsverbond in februari 2 vormingsdagen over aansprakelijkheid in de kinderopvang. Deze vorming was specifiek voor de kinderbegeleiders in de gezinsopvang.  We bereikten hiermee 220 onthaalouders. 

De vorming werd gebracht door Vanessa Verdeyen, docent zorgrecht en sociaal recht.

Naast de vormen van aansprakelijkheid: ’burgerrechtelijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke aansprakelijkheid’ werd er ook ingegaan op het beroepsgeheim, de discretieplicht en de deontologische codes.

Een heet hangijzer was de aansprakelijkheid bij verpleegkundige handelingen. In het kader van inclusieve kinderopvang vangen onthaalouders ook kinderen met specifieke zorgbehoeften op bv. kinderen met diabetes, kinderen met sondevoeding,…

De onthaalouders uitten hierover een grote bezorgdheid. Door inclusieve kinderopvang aan te bieden, geven zij kinderen alle kansen.  Ze nemen hiervoor een grote verantwoordelijkheid, scholen zich bij over de specifieke handelingen maar worden op vandaag niet geruggesteund door de regelgeving. Ze hopen dan ook van harte op een wijziging in de regelgeving door het inschrijven van een bekwame helper voor de zorg en ondersteuning van kinderen.

Het Vlaams Welzijnsverbond werkte de nota ‘aanpak van gezondheidszorgen binnen de sectoren personen met een handicap, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang’ uit  en is hierover in overleg met kabinet De Block en kabinet Vandeurzen. Wij hopen op een snelle oplossing.

INFO: Ellen Maris, 02 507 01 40

ZO EEN LEUKE VRIJWILLIGERS EN WE ZIEN ZE ALLEMAAL GRAAG! WAT HEBBEN WIJ GELUK IN UNIE-K!

UNIE-K vzw verenigt 3 voorzieningen in West-Vlaanderen die samen ondersteuning bieden aan zo’n 320  volwassenen met een beperking. Ongeveer 530 medewerkers en meer dan 160 vrijwilligers zetten zich in om de kwaliteit van leven van de cliënten te verhogen. Binnen UNIE-K organiseren wij steeds een unieke dag voor onze vele vrijwilligers!

Bedankingsdag

2016 is een feestjaar voor de vzw: voor De Waaiberg (Gits) is het de 35ste verjaardag, Ons Erf in Brugge mag 30 kaarsjes uitblazen, terwijl ’t Venster (Izegem) haar porseleinen jubileum viert. Een ideale gelegenheid om ook onze onbezoldigde medewerkers eens extra in de bloemetjes te zetten. Op 17 mei 2016 brachten we alle vrijwilligers van de drie voorzieningen samen voor een  bedankingsdag. Dit was voor hen meteen ook dé gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen.

Speeddaten

Bij het voorbereiden van de verwendag voor vrijwilligers ‘stoeften’ medewerkers van de voorzieningen over hun ‘unieke’ vrijwilligers. Het leek een rijk gevarieerd en kleurrijk bloemenveld aan talenten en eigenschappen. Als vanzelf kwam het idee van speeddaten,  waarbij vrijwilligers konden kennismaken met elkaar aan de hand van talenten die medewerkers hen toeschreven.

Elke vrijwilliger kreeg een persoonlijk talent toegewezen, iets wat hem of haar typeert.  Dit talent gaf de aanzet om in gesprek te gaan met elkaar. Op die manier leerden ze elkaar en elkaars kwaliteiten kennen. Tijdens de speeddate wisselden de vrijwilligers deze talenten, in de vorm van kleine kaartjes, uit met elkaar. Deze verzamelden ze  in hun eigen talentenboek. 
Deze talenten zijn de basis van ons vrijwilligerswerk. Het is fundamenteel om hiermee aan de slag te gaan.  De vrijwilligers bepalen dan ook mee wat het vrijwilligerswerk inhoudt. Van Reiki massage, over een keramiekatelier, tot de oprichting van een wandelclub en zoveel meer. Iedere vrijwilliger draagt zijn puzzelstukje bij aan het grote, UNIE-Ke geheel.

Wat zouden we doen zonder jullie?

Vrijwilligers zijn het neusje van de zalm, de originele topping op de taart, het geheime ingrediënt in een top-chef-gerecht: zij zorgen voor dat ietsje meer in het leven van de cliënt. Die beeldspraak zorgde voor de nodige honger en dorst na het speeddaten.
Na de middag gingen de vrijwilligers op stap. Na een bezoek aan het Brugse Historium – met uiteraard een drankje in het Duvelorium – werden ze in groepjes door de stad gegidst. Straffe anekdotes deden menig vrijwilliger de wenkbrauwen fronsen!

’s Avonds maakte een Breugelmaaltijd voor alle vrijwilligers de historische namiddag compleet.  Een geslaagde dag, een dikke merci aan alle vrijwilligers (Mo vint, gieder zie goed!), en… over vijf jaar hebben we weer ‘nen jubilée’!

INFO: Vanessa Dermaut, 051 31 84 72

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER: VAN 4 TOT EN MET 12 MAART 2017

Ook dit jaar willen we onze vrijwilligers even bedanken voor hun soms mateloze inzet. Van 4 tot en met 12 maart kunnen jullie hen even in de bloemen zetten. Hieronder vind je de brief van Eva Hambach als bedanking aan alle vrijwilligers.

Vrijwilligers versterken je buurt

Wie een willekeurige wijk, buurt, straat in een Vlaams dorp, gemeente of stad binnen stapt, fietst of rijdt, merkt wellicht het aantal bomen (of het gebrek eraan), de woningen, flatgebouwen, straten, een niet hersteld wegdek, verlichtingspalen,... op. Kunstwerken ook, pleintjes, een weglopende kat, de geuren van een warme bakker of een döner kebab kraam.

Het belangrijkste wordt echter vakkundig aan ons oog onttrokken, namelijk die jonge en minder jonge mannen en vrouwen in al hun diversiteit, die van die buurt jouw een buurt maken. D

ie ervoor zorgen dat een gemeenschap aan elkaar hangt, blijft hangen of die tijd en energie investeren om het sociaal netwerk aan elkaar te haken om het geheel te verbeteren en voor iedereen aangenamer te maken.

Moest je al die draden die mensen verbinden of laten samenwerken zichtbaar maken, zou je versteld staan van hoe een vrijwilligersnetwerk eruit ziet: complex, tal van kruisverbindingen, dikke knooppunten, stevige draden, fijne touwtjes,... Een labyrint van vrijwilligers die als hyperactieve mieren met elkaar en door elkaar wriemelen, elkaar versterkend in hun missie: de buurt versterken en verbeteren.

Die talrijke onzichtbare handen en grote harten - zo kenmerkend voor vrijwilligers - zie je niet, actief als ze zijn in de luwte. Binnen de parochiale werking om eenzaamheid te bestrijden. Binnen een moskee om bloem en rijst te verzamelen voor zij die honger lijden. In een gemeenschapscentrum om cultuur dichterbij iedereen te brengen. Het jongerencentrum om de jeugd kansen te bieden plezier te beleven (onder elkaar en met elkaar) of hun talenten te ontdekken. Op initiatief van de gemeente groenten en fruit te kweken om samen soep en fruitsla te maken. Gaan wandelen met ouderen van het lokaal dienstencentrum, en noem maar op. Omdat die ijverige vrijwilligers zo actief zijn, niet gemerkt zijn, vallen ze niet al te hard op, zelfs niet met die schreeuwlelijke fluovestjes om kinderbendes die de school verlaten, veilig te laten oversteken.

Een buurt is geen buurt zonder vrijwilligers. Sterker nog, er is gewoon geen sociaal leven zonder

vrijwilligers: ze proberen andere mensen te bereiken, hen bij activiteiten te betrekken zodat de lokale gemeenschap gewoon een betere en gezelligere plek wordt om in te leven.

We moeten die vrijwilligers dankbaar zijn. Omdat ze bereid zijn tijd en energie te investeren in de

andere, met de rotsvaste overtuiging dat het geen verspilde tijd is. Integendeel. Vrijwilligers versterken de buurt, maken ze mooier, warmer, toegankelijker, vriendelijker en schattiger.

Dikke dank vrijwilliger, dikke dank! En vergeet tijdens deze Week van de Vrijwilliger niet minstens even te genieten van de aandacht die je krijgt vanuit je vereniging, club, project, het OCMW of je gemeente. Je bent het gewoon waard.

INFO: Eva Hambach, Directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw (http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/)

ETHIEK EN ZINGEVING FEBRUARI 2017

Hieronder vindt u een vooraankondiging van een Verbondsstudiedag over ‘Lichamelijk handelen in de zorg’ en verschillende andere boeiende vormingen en studiedagen.

Lichamelijk handelen in de zorg

Op maandag 22 mei 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond in het TPC in Antwerpen een studiedag naar aanleiding van het achtste advies van de Ethische Commissie over ‘Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties’. (http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/intersectoraal/themas/ethiek/adviezen/advies-nr-8) Hou deze datum alvast vrij. Meer info volgt.

 

De vreemdeling ontmoeten

UCSIA organiseert in samenwerking met Caritas Antwerpen/CAIROS en het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen op dinsdag 21 maart 2017, van 19 tot 21 uur een avond met als thema “De vreemdeling ontmoeten”. Sprekers zijn socioloog Robin Vandevoordt (Universiteit Antwerpen) en theologe Kathleen Greider (Claremont School of Theology in de Verenigde Staten). Zij gaat in op zorg voor mekaar en het religieus verschil als bijzondere vorm van culturele diversiteit. Voertaal is het Engels. Deelname is gratis. Online inschrijven verplicht.

Meer info: http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=122288&ct=122288

        

Psychisch lijden, zingeving en interculturaliteit

KSGV organiseert op donderdag 30 maart 2017, van 9.30 tot 17 uur in het Provinciehuis te Leuven een studiebijeenkomst over ‘Psychisch lijden, zingeving en interculturaliteit.’ Het ervaren van zin en psychisch lijden sluiten elkaar niet uit. In de voormiddag is er een interactieve, Engelstalige masterclass met Kathleen Greider. Daarna is er een toelichting bij de Relationele Interculturele Therapie. Respondenten psychiater Marc Calmeyn en psycholoog Patrick Meurs reflecteren op deze aanpak. De studiedag wordt afgesloten met de muzikale vertelling ‘Moeders van de Stilte’ door Birsen Taspinar. Deelname kost 40 euro voor KSGV-leden en 75 euro voor niet-leden.

Meer info: http://www.ksgv.nl/.

 

Leiden van Moreel Beraad

De Nederlandse vereniging Reliëf organiseert regelmatig opleidingen voor medewerkers van zorgorganisaties die ‘moreel beraad’ willen begeleiden. Met het Reliëf Stappenplan bespreek je een moreel dilemma, maak je posities en standpunten helder en neem je verantwoord besluiten. Verder verwerf je basiskennis over ethiek en ethische gespreksvaardigheden aan de hand van zelf ingebrachte casussen. Er wordt ook ingegaan op de implementatie van moreel beraad in je voorziening. Er is een cursus in Woerden op 5 en 20 april en 22 juni 2017, een in Groningen/Zwolle op 2 en 16 mei en 27 juni 2017, en opnieuw in Woerden op 6 en 21 september en 22 november 2017.

Info: http://relief.nl/academie/-leiden-van-moreel-beraad-basistraining

 

Beroepsethiek in de jeugdzorg

De Nederlandse organisatie Zorg en Welzijn organiseert op 18 april 2017 van 9 tot 16.30 uur in Ede een studiedag met als titel “Privacy en ethiek in de jeugdhulp. In goed vertrouwen samenwerken binnen het sociaal domein”. Er is onder meer aandacht voor de privacy en het uitwisselen van persoonsgegevens van de jongere. Het gaat onder meer over de Nederlandse Meldcode, maar voor de rest zijn de thema’s ook voor Vlamingen, die willen nadenken over hun werk, interessant.

Info: http://www.zorgwelzijncongressen.nl/privacy/programma.html

 

Vergeving als krachtig instrument in de hulpverlening

Elke mens krijgt met onrecht te maken. Cliënten stellen vaak de vraag hoe ze daarmee kunnen omgaan. Odisee Groepscentrum Permanente Vorming organiseert op 21 april 2017, van 9.30 tot 16.30 uur in Brussel een vorming hierover door Bart Dewaele. Deze vorming gaat naar de kern van vergeving: als een belangrijke kwaliteit die kan ingeoefend worden en waardoor de levenskwaliteit toeneemt. Aan bod komt: het concept vergeving en de evolutie in onze cultuur; wetenschappelijk onderzoek en de 12 stappen in vergeving van Monbourquette. Deelname kost 90 euro.

Info: http://gpv.odisee.be/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Sociaal-agogisch-werk/Zingeving-en-ethiek/De-kracht-van-vergeving.html

DAG VAN DE ZORG OP ZONDAG 19 MAART 2017

Altijd al eens achter de schermen van een ziekenhuis willen gluren? Ooit al een voorziening bezocht voor mensen met een beperking? En ken je het verschil tussen het oude rusthuis en het moderne woonzorgcentrum? Dag van de Zorg vindt jaarlijks plaats op de derde zondag van maart. Zondag 19 maart ontvangen meer dan 170 zorg- & welzijns-organisaties en scholen (http://www.dagvandezorg.be/deelnemers/) jou met open armen. Breng gerust je kinderen, familie en vrienden mee, want iedereen is welkom!

De Dag van de Zorg wil een maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief en assertief – de zorg is immers één van de belangrijkste sectoren (ook economisch en op het gebied van werkgelegenheid) en heeft een groot maatschappelijk belang voor alle mensen, jong en oud.

De Dag van de Zorg wil met een bundeling van krachten de sector in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart zetten: ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, woonzorgcentra en kinderdagverblijven; maar ook de farmaceutische bedrijven, de medisch-technologische industrie en KMO’s die hulpmiddelen ontwikkelen; de artsen, de huisartsen, de apothekers en de paramedici; het onderwijs en de onderzoekscentra; de residentiële zorg en de
thuiszorg; de ziekenfondsen en de patiëntenverenigingen…

Dag van de Zorg wordt gesteund door de Vlaamse overheid, zorgambassadeur Lon Holtzer, Flanders’ Care, de VDAB, de koepelorganisaties uit de zorg- en de welzijnssector en de witte economie.
 
Dag van de Zorg is een vzw.

Een echte gezinsdag
Ook kinderen komen aan hun trekken. Op de meeste locaties is er een apart programma voor hen voorzien.
Met een wedstrijd, met een zoektocht of animatie op kindermaat. Op een 200tal locaties staan duizenden mensen
klaar om u wegwijs te maken in deze veelzijdige en warme sector. 

Info: Dag van de Zorg, 09 224 06 84

DUODAG VAN GTB, IN SAMENWERKING MET VDAB, VOKA, VERSO, UNIZO EN FEGOB OP 30 MAART 2017
DOEdag voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Elk jaar in maart wordt de DUOday georganiseerd. Het concept is eenvoudig: een organisatie zet op DUOday zijn deuren voor één dag open voor een werkzoekende die omwille van handicap of ziekte moeilijker de weg vindt naar een job. Die vormt dan samen met een van de werknemers een duo.

 

Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit. Werkgevers maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekende. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.

Wil je inschrijven voor de volgende editie van DUOday of zoek je meer informatie? Surf naar www.duoday.be (www.duoday.be)

Getuigenissen vind je op de facebookpagina van DUOday (www.facebook.com/duoday)

INFO: Johan De Crom, Medewerker Communicatie en Netwerking, 0494 19 11 65

 

STUDIEDAG GROEN & GEZONDHEID, 21 MAART, HASSELT.

Vlaanderen raakt steeds meer volgebouwd en kreunt onder tal van milieuproblemen zoals fijnstof. Alleen met technische oplossingen gaan we er niet geraken. Meer groen is vaak een deel van de oplossing.

Daarom zet Natuurpunt dit relatief nieuwe thema op de kaart: de positieve effecten van natuur op ons welzijn. Want meer natuur in je buurt verlaagt vb. tal van ziekteklachten en verhoogt het welzijnsgevoel. Een Nederlandse studie (http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2012/5/teeb-rapport-groen-gezond-en-productief-16mei2012-1-.pdf) berekende dat 10% meer groen in je buurt tot een zorgkostendaling van 400 miljoen euro per jaar leidt. De natuur werkt zowel preventief als curatief. Maar deze effecten worden nog maar weinig erkend, of beter nog: gemaximaliseerd. 

In 2015 organiseerde we de eerste Inspiratiedag (https://www.natuurpunt.be/nieuws/inspiratiedag-natuur-en-welzijn-21-april-2015-20150421#.WK1XNPJTmUl) in Vlaams-Brabant over dit thema. In 2016 een Marktdag (https://www.natuurpunt.be/news/nieuw-marktdag-natuur-welzijn-zondagmiddag-22-mei-2016-kapellen#.WK1XXPJTmUm) in Antwerpen met concrete voorbeelden. En op 21 maart 2017 volgt een Studiedag in Limburg (inschrijven & programma) (http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Groen-en-gezondheid.html). Zo proberen we heel Vlaanderen mee te krijgen in dit belangrijke verhaal.  

Wat zijn de problemen en de oplossingen?

Vooral omdat vele Europese landen verstedelijken (80% in 2050) en milieudrukken en zorgkosten (vergrijzing, burnout, kanker, luchtvervuiling ...) blijven toenemen, krijgen beleidsmakers meer interesse in het preventieve en curatieve effect van meer groen in en rond de stad. Want meer groen koelt steden af, buffert tegen fijnstof, geluid en hevige regen, en doet meer bewegen en ontspannen.

Maar welzijn en natuur zijn meestal nog twee afzonderlijke beleids- en onderzoeksdomeinen waardoor het benutten van de winwins vaak uitblijft. Gelukkig komt daar de laatste jaren verandering in.

Doelgroep

brede welzijns- en natuursector: welzijnsmedewerkers, ergotherapeuten, ziekenhuizen, woonzorgcentra, dokters, ACW's, regionale landschappen, overheden, tuinarchitecten, groenvoorzieningen, natuurorganisaties, onderzoekers, ...

Programma & inschrijven (60 euro) via: 

http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Groen-en-gezondheid.html

Georganiseerd door Velt, Limburgnet, PXL, Terra Therapeutica en Natuurpunt.

Meer info over de link tussen Groen & gezondheid: www.natuurpunt.be/gezondheid. (https://www.natuurpunt.be/pagina/natuur-en-gezondheid)

Info: Benno Geertsma, beleidsmedewerker, tel. 015 77 01 59 Niet bereikbaar op vrijdag (4/5) www.natuurpunt.be/beleid (https://www.natuurpunt.be/natuurbeleid)

 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be