DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 143, 29 november 2016

De social profit doet de economie draaienWaarom ik vrijwilliger ben (en blijf)Wij doen mee aan Soep op de Stoep op 13/12/16!Week van de buitenschoolse opvang: "opnieuw"HR-scan en checklist diversiteit van HR-wijsHoe pakt jouw organisatie discriminerend cliënteel aan?Wist je dat 1 Belg op 7 in armoede leeft?Ethiek op Sociaal.NetColofon

 

DE SOCIAL PROFIT DOET DE ECONOMIE DRAAIEN

De Vlaamse social profit koopt jaarlijks voor 11 miljard euro aan producten en diensten aan in andere sectoren. Tegelijk weet de social profit zich voor bijna de helft zelf te financieren en is de sector goed voor 8 procent van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. De werkgelegenheid in de sector groeide in tien jaar met maar liefst 34 procent. Dat staat in het rapport ‘De social profit in macro-economisch perspectief’  dat Verso onlangs heeft voorgesteld.

Een maatschappelijk waardevolle tak en een economisch succesverhaal

“Onze sector doet de economie draaien, zorgt voor jobs en weet zich voor een groot deel zelf te bekostigen. De social profit is dus niet alleen een maatschappelijk waardevolle tak van de economie, het is ook een economisch succesverhaal”, besluit directeur Ann Gaublomme.

Verso baseerde zich voor haar rapport op de nationale en regionale rekeningen en de input-outputtabellen om een beeld te schetsen van de macro-economische waarde die aan de socialprofitsectoren kan worden toegeschreven. De social profit bestaat uit ondernemingen uit de gezondheidszorg, de welzijnssectoren, de socioculturele sector en de sociale economie.

Ann Gaublomme, directeur Verso: “De afgelopen tien jaar groeide de social profit steeds fors hoger dan het gemiddelde van de Vlaamse economie, zowel in macro-economische termen als op het vlak van werkgelegenheid. Deze cijfers tonen aan dat de social profit een belangrijke positie inneemt in het Vlaamse sociaal-economische landschap en in belangrijke mate bijdraagt aan onze welvaart.”  

Social profit doet andere sectoren groeien

De groei van de social profit heeft ook een positief effect op de economische groei in de rest van de economie. Het intermediair verbruik vormt daarvoor een belangrijke indicator. Voor de Vlaamse social profit bedraagt dat intermediair verbruik 40,6%. Dat betekent dat de output van de Vlaamse social profit voor 40,6% tot stand komt door de aanwending van grondstoffen en hulpmiddelen uit andere bedrijfstakken, goed voor 11 miljard euro aan bestellingen. “Andere sectoren vinden voor een niet-onaanzienlijk volume een afzetmarkt in de social profit”, stelt Ann Gaublomme. “De opmerking dat de social profit nagenoeg uitsluitend toegevoegde waarde creëert vanuit de beloning van werknemers of de inkomenscreatie bij zelfstandigen, is dus niet correct.”

Na de nijverheid, handel, zakelijke dienstverlening en de bouw, sectoren die door de aard van hun productieproces in grote mate steunen op bestellingen bij andere sectoren, is de social profit de sector met het hoogste niveau van intermediair verbruik. De sectoren waar de social profit de meeste bestellingen plaatst, zijn de chemische industrie, groothandel, consultancy en wetenschappelijke activiteiten en de zakelijke dienstverlening.

Nog opvallende cijfers uit het rapport

Social profit slechts voor iets meer dan de helft gesubsidieerd: Het aandeel van de overheid in de financiering van de social profit bedraagt in Vlaanderen slechts 57%. Dit betekent dat de financiering van de productie van de social profit voor bijna de helft wordt geleverd vanuit andere bronnen (door huishoudens, uit intermediaire leveringen, ...).

Toegevoegde waarde social profit neemt sterk toe: Het aandeel van de social profit in de Vlaamse toegevoegde waarde is in tien jaar tijd met een zesde toegenomen en bedraagt nu 8% van de toegevoegde waarde.

Werkgelegenheidsgroei meer dan drie keer hoger in social profit: De werkgelegenheid steeg van 268.154 personen in 2003 tot 359.534 in 2014. Een groei van 34%, tegenover een gemiddelde groei in Vlaanderen van 10%. De social profit is goed voor 13,6% van de tewerkstelling in Vlaanderen.

Verdienen belangrijke plaats

“Onze sector weet zichzelf financieel te beredderen, doet andere sectoren draaien, zorgt voor toegevoegde waarde en levert broodnodige jobs. We verdienen dan ook een belangrijke plaats in de sociaal-economische plannen van de regering”, stelt Verso-directeur Ann Gaublomme.

U vindt het volledige rapport op de Verso-website.

“De Vrije Markt” op één

Zaterdag 26 november kwam de social profit (en Verso) aan bod in het één-programma  “de Vrije Markt”. Hierbij vindt u de link naar het programma.
Je kijkt best vanaf het tijdstip 00:35. Vooral het tweede deel van de reportage (vanaf tijdstip 05:03), over de economische waarde van de social profit, willen we onder uw aandacht brengen.

INFO: Tobias Lancsweert, 0498 62 27 31

WAAROM IK VRIJWILLIGER BEN (EN BLIJF)

Het Vlaams Welzijnsverbond draagt vrijwilligerswerk hoog in het vaandel. Nav. de internationale dag van de vrijwilliger op 5 december 2016 en de week van de vrijwilliger van 4 tem 12 maart 2017, verschijnt de komende maanden een vrijwilligersverhaal in deze nieuwsbrief!

Vrijwilliger Astrid aan het woord

Drie jaar geleden kruiste Bloemenstad mijn pad. Op mijn vorige school moesten we als 5de jaars meedoen aan een project waarbij we ook vrijwilligerswerk konden kiezen. We waren vrij om te kiezen wat voor werk dat zou zijn, maar er werd ook de optie gegeven om een cursus basisvorming van Bloemenstad te volgen. Ik dacht niet lang over mijn keuze na. Mensen met een beperking vormen een grote groep in onze maatschappij en ik had geen flauw idee wat ik over deze mensen moest weten of hoe ik met hen een vriendschapsband kon vormen. Ik zag dit als een eigen beperking en wou hier iets mee doen. Als enige van mijn school belandde ik dat jaar in de vereniging Bloemenstad. Hun welkom was warm, hun werking geweldig en hun verhalen een eyeopener.

Ook al was het allemaal nog nieuw, ik leerde enorm veel mensen kennen met een gemeenschappelijke passie.  Toen besefte ik al dat ik me hierin ging vastzetten en dit mijn nieuwe streefdoel ging worden. We proberen allemaal van deze organisatie een succes te maken. Elke persoon telt en er wordt met iedereen rekening gehouden. We delen een lach, we delen een traan. Het is soms zwaar. Maar telkens voel je de steun van je medemonitoren, van het secretariaat, van het bestuur… en voel je de dankbaarheid van de mensen. De mensen  die je de tijd van hun leven kan bezorgen, maar tegelijkertijd de mensen die jou de tijd van je leven bezorgen. Je leert mensen kennen, vooroordelen verwerpen, je blik verruimen en  je groeit als persoon. Bij mensen met weinig communicatiemogelijkheden zie je die ene glimlach waarvoor je het doet. Moeilijke karakters blijken echte schatten te zijn. Je ziet de deelnemers, onze ‘gasten’, groeien, veranderen, je leert ze kennen door en door. Toch slagen ze erin je te blijven verrassen met een onverwachte knuffel, een lieve tekening of een plotse glimlach. Daarvoor doe ik het en blijf ik het doen. Samen met alle andere vrijwilligers.

Astrid zit momenteel in haar eerste jaar hoger onderwijs en volgt er ergotherapie.

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

WIJ DOEN MEE AAN SOEP OP DE STOEP OP 13/12/16!

December: wintermaand en ook Soep op de stoep-maand! Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van ‘Soep op de stoep’, dat ieder jaar in december herhaald wordt, georganiseerd door Welzijnszorg. Het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro en Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunen deze actie. Jij ook?

Armoedebestrijding

Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zetten zij jaarlijks een grootschalige informatiecampagne op telkens vanuit een andere invalshoek.

Zij steunen armoedeprojecten en trekken politici aan de mouw als de rechten van sociaal kwetsbare mensen op de helling komen te staan. Zij geven vormingen aan organisaties en verenigingen waardoor  hun werking toegankelijker wordt voor mensen in armoede. Eveneens ontwikkelen ze educatief materiaal om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken in de klas.

Waar en wanneer?

Het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in samenwerking met Herman’s bistro, ondersteunen deze actie en nemen actief deel aan ‘Soep op de stoep’. Op 13 december 2016 verkopen wij soep ten voordele van de armoedebestrijding, de kernopdracht van Welzijnszorg. Heb je zin om je steentje bij te dragen, kom dan zeker langs tussen 11u30 en 13u30 voor een lekkere kom warme soep in de Guimardstraat 1 en in de Handelsstraat 82 te 1040 Brussel. Of heb je zin om zelf deel te nemen met je organisatie aan ‘Soep op de stoep’? Neem dan zeker een kijkje op www.soepopdestoep.be!

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

WEEK VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG: ‘OPNIEUW!’

Sinds 2005 organiseert het Vlaams Platform buitenschoolse opvang de “Week van de buitenschoolse opvang”. Het Platform kiest een positief en motiverend thema, waarmee voorzieningen aan de slag kunnen. Dit jaar (van 24 tot 28 oktober 2016) stond het thema ‘Opnieuw!’ centraal. Duurzaamheid, ecologie, recycleren, repareren en ruilen zijn de kernbegrippen waarrond een heleboel opdrachten, activiteiten en uitdagingen worden voorgesteld. En uiteraard vertrouwen we op de creativiteit van de medewerkers om deze inspiratiebronnen verder uit te werken en daarbij de kinderen, de ouders en de buurt te betrekken.

Tal van activiteiten

Ook de verbondsleden zetten zich telkens hard in om van de “Week van de buitenschoolse opvang” een feest te maken. Ze maakten insectenkasten, verzonnen wedstrijden waarbij kinderen zoveel mogelijk batterijen moesten inzamelen (de verliezers maken het park in de buurt schoon), creëren verkleedkledij uit louter kranten en tijdschriften en maken een griezelfilm waarbij enkel recyclagemateriaal wordt gebruikt.

Blog

En volgens het motto ‘opnieuw’ doet ook het Platform een inspanning. Via deze blog vind je alle mappen van de afgelopen jaren, een schat aan informatie, inspiratie en ideeën voor honderden activiteiten!
Hieronder een overzicht van de voorbije jaren:

 • 2005: GEKROOND!
 • 2006: BEESTIG LEUK
 • 2007: Mmmmm…!
 • 2008: BEWEEG!
 • 2009: ANDERS GEWOON – GEWOON ANDERS
 • 2010: BUITEN-SPEL
 • 2011: GOED ZO!
 • 2012: HIHAHUMOR
 • 2013: ALLEMAAL SAMEN!
 • 2014: HOKUS SPROOKUS!
 • 2015: GELUK(t)!
 • 2016: OPNIEUW!

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

HR-SCAN EN CHECKLIST DIVERSITEIT VAN HRWIJS

HRwijs is een project van Verso en richt zich op werkgevers in de social profit. Het is een toegankelijk aanspreekpunt voor al je vragen in HR. Het team van HRwijs levert ook gratis advies aan huis en doet dat met behulp van twee vragenlijsten. De HRscan geeft een snel beeld van de sterktes en werkpunten van jouw organisatie en met de Checklist Diversiteit ga je na of je onderneming oog heeft voor diversiteit. Laat deze kans niet liggen en maak gebruik van dit gratis aanbod.

HRscan

HRwijs ontwierp twee gratis vragenlijsten, die samen een beeld schetsen van je medewerkers- en diversiteitsbeleid. We bieden je doorlopend deze gratis tools aan, inclusief begeleiding en feedback!

De HRscan gaat in op 8 aspecten van je personeelsbeleid en stelt je daarover 11 meerkeuzevragen. De antwoorden op die vragen geven een eerste beeld van de sterktes en werkpunten voor jouw organisatie.

Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met je aanwervingsprocedure of je onthaalbeleid? Is er een welzijnsbeleid en maakt de hele organisatie werk van een diversiteitsbeleid? Is de raad van bestuur betrokken?

Het is een meerwaarde om de HRscan in teamverband in te vullen, met leidinggevenden, medewerkers en bestuursleden. Niet iedereen zal elk aspect van HR even ontwikkeld noemen en de discussie die daaruit voortvloeit, legt al meteen aandachtspunten bloot.

Deze gratis HRscan ‘in huis’ duurt een halve dag en laat je bij voorkeur begeleiden door een adviseur van HRwijs. Dat geeft een objectiviteit aan de scan en zorgt voor een omgeving waarin iedere medewerker zich veilig kan uitdrukken. De adviseur geeft je later ook een adviesverslag op maat.

Mieke Mertens – 0473 82 52 38

Checklist diversiteit

Met de Checklist Diversiteit ga je na of je onderneming op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Een degelijk diversiteitsbeleid houdt rekening met de verschillen in personen en voorziet in aangepaste maatregelen voor bepaalde doelgroepen.

Is alles in het werk gesteld om iedereen gelijke kansen en voldoende rechten te geven, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur of eventuele fysieke beperking?

Een lijst van concrete vragen maakt het je makkelijk. Zijn je vacatures in toegankelijke taal geschreven? Is er ruimte voor gebed? Is het werk van je medewerkers afgestemd op hun leeftijd en hun privésituatie? Kunnen medewerkers lang genoeg op vakantie om hun thuisland te bezoeken? Wordt er bij selecties rekening gehouden met de complementariteit in een team? Is het kantoor rolstoeltoegankelijk?  

Je kunt de checklist op papier krijgen of downloaden. Ook kan er een medewerker van HRwijs gratis bij je organisatie langskomen om de checklist mee door te nemen, aandachtspunten aan te brengen en tips mee te geven.

Fatma Qorlazja – 0473 83 52 32

INFO: www.hrwijs.be   

HOE PAKT JOUW ORGANISATIE DISCRIMINEREND CLIENTEEL AAN?

De methodiek 'Cliënt of koning', ontwikkeld door VIVO en RESOC Halle-Vilvoorde, biedt manieren om om te gaan met discriminerend cliënteel en is in eerste plaats gericht op de thuiszorg. Deze methodiek krijgt een uitbreiding in 2017. Ook de 'Handleiding non-discriminatiecode wordt na bijna tien jaar herzien. In 2017 kan je dus een ‘non-discriminatiecode 2.0’ verwachten.

Oproep

Werk je in een organisatie binnen de ziekenhuissector, de ouderenzorg, de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen of de kinderopvang, dan willen we weten hoe jouw organisatie omgaat met discriminerend cliënteel.

 • Over welke (inspirerende) praktijken en/of procedures beschikt je organisatie om discriminatie tegenover medewerkers/collega’s vanwege cliënten/patiënten aan te pakken?
 • Bij wie kan je gediscrimineerde medewerker/collega terecht om dit te melden? Zijn er bepaalde interne procedures?
 • Hoe gaat jouw organisatie om met discriminerend gedrag van cliënten/patiënten?
 • Welke stappen zetten jullie?

Mail je verhaal naar  sayira.maruf@vivosocialprofit.org.

Hoe gaat jouw organisatie om met discriminatie op de werkvloer?

In 2007 lanceerde VIVO een 'Handleiding non-discriminatiecode'. De handleiding helpt social profit organisaties op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een non-discriminatiecode. Na bijna tien jaar is de handleiding aan een update toe. In 2017 kan je dus een ‘non-discriminatiecode 2.0’ verwachten. Daarvoor hebben we ook jouw inbreng nodig.

Lees meer en mail je goede praktijk naar sayira.maruf@vivosocialprofit.org.  

WIST JE DAT 1 BELG OP 7 IN ARMOEDE LEEFT?

Armoede is een verhaal van 1 op 7. Samen kunnen we er iets aan doen. Ook het Vlaams Welzijnsverbond draagt zijn steentje bij!

Vooroordelen en taboes doorbreken

Waarschijnlijk niet. Want maar liefst 1.700.000 Belgen doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Als het over armoede gaat, hebben we immers nog steeds heel wat vooroordelen. Ze hebben het zelf gezocht, toch? Zijn liever lui dan moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen?

Samen Tegen Armoede gaat de uitdaging aan om deze vooroordelen en taboes te doorbreken. Samen met jou, honderden ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, vaste medewerkers, beleidsmakers en academici bouwen we aan een breed solidair draagvlak in België.

Samen kunnen we het verschil maken. Want achter elke 1 op 7 staan er ook 6 die kunnen helpen.

Wil jij je steentje bijdragen?

Klik dan snel op deze link.

INFO: http://www.samentegenarmoede.be/wist-je-dat-1-belg-op-7-armoede-leeft

ETHIEK OP SOCIAAL.NET

Sociaal.Net besteedt ook aandacht aan de ethische aspecten in de hulpverlening. Sinds begin september verschenen heel wat bijdragen.

Analyse XL
Opinies
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg, Ellen Van Houdenhove, Jan Van Velthoven, Els Messelis, Uitgeverij Politeia, bespreking door Gerard Gielen (18-11-2016)
 • Ongelijk maar fair. Waarom onze samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we hopen, Marc De Vos, LannooCampus, bespreking door Steven Eerdekens (26-10-2016)
 • Ethiek van de digitale media, Marcel Becker, Uitgeverij Boom, bespreking door Lode Goukens (19-10-2016)
 • Ethisch leiderschap in de zorg. Verkenning vanuit de zorgethiek, Linus Vanlaere, Joke Lemiengre, Leentje De Wachter en Liselotte Van Ooteghem, Uitgeverij Garant, bespreking door Guy Bruyninckx (04-10-2016)
 • Je geld of je leven in de gezondheidszorg, Lieven Annemans, Uitgeverij Van Halewyck, bespreking door David de Vaal (21-09-2016)
 • Basisboek huiselijk geweld. Signaleren-melden-aanpakken, Hans Janssen, Wendela Wentzel, Bert Vissers, Uitgeverij Coutinho, bespreking door Serge Tiberghien (07-09-2016)

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be