DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 141, 21 september 2016

Studiedagen "Goed bestuur": To be or not to be

Word vrijwilliger bij tele-onthaal en bied een uitweg

Samenwerken in zorg en welzijn: iedereen wint!

Aan de slag met diversiteit in je teams

Naar een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Opleidingen communicatie op maat van welzijnsorganisatie

Ethiek en zingeving

Dag van de Zorg: wist je dat...

Colofon

 

STUDIEAVONDEN “GOED BESTUUR”: TO BE OR NOT TO BE

De werkgeversorganisaties in de welzijns- en zorgsectoren, de Koning Boudewijnstichting en het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid organiseren drie studieavonden rond “goed bestuur” in de welzijns- en zorgsectoren. Werk jij al rond goed bestuur in je organisatie? Is er een goede mix aanwezig van competenties in je raad van bestuur? Is er een duidelijke taakafbakening tussen de raad van bestuur en de directie? Communiceert je organisatie open over haar bedrijfsstructuur? Worden stakeholders betrokken bij het reilen en zeilen in je organisatie?

“To be or not to be”… een kwestie van goed bestuur!

Een goed bestuur van onze welzijnsorganisaties is, in een snel wijzigende maatschappelijke context met heel veel nieuwe uitdagingen, nog meer dan voorheen een zeer essentieel aspect geworden.

Vanuit het Vlaams Welzijnsverbond weten we hoe onze leden daarmee begaan zijn en werkten we mee aan het ontwikkelen van een “zelfevaluatie-instrument en aanbevelingen” specifiek voor de social profit.

Het is een zeer waardevol instrument geworden en gezien de belangrijkheid willen we jullie van harte uitnodigen op deze boeiende studieavonden waar een aantal van onze leden vanuit de verschillende sectoren aan het panelgesprek zullen deelnemen.

Dit zal er zeker voor zorgen dat hetgeen op deze avonden aan bod komt zeer herkenbaar en toepasbaar is.

De uitnodiging en het programma vindt u via deze link.

Van harte welkom en we hopen u te mogen ontmoeten op 3, 10 of 26 oktober 2016.

INFO: Richard Timmerman, 02 507 01 43

 

WORD VRIJWILLIGER BIJ TELE-ONTHAAL EN BIED EEN UITWEG!

Elke dag contacteren meer dan 300 mensen onze vrijwilligers, op zoek naar een uitweg. Daarom zoeken wij luisterende oren. Word jij onze volgende vrijwilliger? Dan zorgen wij voor een grondige opleiding en zinvol werk in een gedreven team.

Tele-Onthaal biedt een uitweg

Elke jaar contacteren zo’n 115.000 mensen Tele-Onthaal met grote en kleine problemen. Door te luisteren, helpen vrijwilligers hen een hele stap verder. Dat doen ze gratis, anoniem en 24/7. Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor, via telefoon en chat, vanuit een locatie in elke provincie.
Om nog beter te kunnen beantwoorden aan onze stijgende gesprekscijfers, lanceert Tele-Onthaal een warme oproep naar extra medewerkers. Misschien kan jij daarbij helpen ?

Wat zoeken we in onze vrijwilligers?

Vandaag kan Tele-Onthaal rekenen op een groep van 600 gedreven en geëngageerde vrouwen en mannen. Als jij je makkelijk kan inleven in andermans moeilijkheden en openstaat voor andere opvattingen, dan is vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal misschien wel iets voor jou. Heb je bovendien 4 uur tijd per week en wil je je luistermogen verfijnen met een boeiende opleiding, dan kan je je vanaf nu aanmelden als kandidaat-vrijwilliger.

Wat heeft Tele-Onthaal te bieden?

Na een stevige basisopleiding, geven we nieuwe vrijwilligers alle tijd om te groeien in hun taak. Ze krijgen ook permanent ondersteuning en vorming, zowel individueel als in groep. Vrijwilligers bij Tele-Onthaal vergroten zonder twijfel hun eigen kennis en vaardigheden en groeien absoluut als mens. In heel Vlaanderen starten dit najaar basistrainingen om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

Start basisopleiding in 5 Vlaamse provincies

Dit najaar organiseert Tele-Onthaal 5 provinciale vormingsdagen.

  • West-Vlaanderen: zaterdag 15 oktober 2016
  • Oost-Vlaanderen: zaterdag 22 oktober 2016
  • Antwerpen: zaterdag 24 september 2016
  • Vlaams-Brabant: zaterdag 15 oktober 2016
  • Limburg: november 2016
Zin om mee te werken?

Ben je geïnteresseerd in deze boeiende opleiding? Wil je meer informatie? Meld je aan via www.tele-onthaal.be

 

SAMENWERKEN IN ZORG EN WELZIJN: IEDEREEN WINT!

Samenwerken. Iedereen heeft er de mond van vol. Maar geef toe, het gaat niet altijd vanzelf. Nochtans moeten we paraat zijn voor vele maatschappelijke uitdagingen. Op 25 oktober 2016 ontrafelt hoofdspreker John Restakis of in de zorg- en welzijnssector het model van coöperatief ondernemen de gulden middenweg is tussen overheidsinitiatieven en de vrije markt. Getuigenissen uit Vlaanderen breien verder op de theorie en vertellen over hun ervaringen in de praktijk. Ook reflecties uit zorg en welzijn zullen niet ontbreken. Er is tijd en ruimte voor interactie met de zaal en voor vragen en bedenkingen. Kortom: het wordt een boeiende voormiddag.

Programma

9.00 uur  Onthaal met koffie en fris
9.30 uur  Verwelkoming door Matthieu Vanhove, lid management Cera
9.40 uur  John Restakis: coöperatief samenwerken in zorg en welzijn
John Restakis is directeur van de British Columbia Co-operative Association (Canada) en een belangrijk onderzoeker op het vlak van coöperatieve economieën wereldwijd. In 2010 publiceerde hij Humanizing the Economy. Co-operatives in the Age of Capital.
10.25 uur  Vragen uit de zaal
10.40 uur  Praktijkervaringen uit Vlaanderen. Getuigenissen van diverse coöperaties: Disha, Het Lezerscollectief, Inclusie Invest en Multidisciplinaire Huisartsenpraktijk Heverlee.
11.10 uur  Vragen uit de zaal
11.25 uur  Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond: reflecties uit
de zorg- en welzijnssector, namens Zorgneticuro, SOM en het Vlaams Welzijnsverbond
11.40 uur  Lieve Jacobs, programmacoördinator coöperatief ondernemen, Cera: van idee tot uitvoering - een mogelijk werkingskader
11.55 uur  Vragen uit de zaal
12.15 uur  Uitnodiging tot de lunch en tijd om na te praten

Praktische informatie

Locatie: Congrescentrum De Kleiput – Stationsstraat 22 – 2570 Duffel
Voertaal: Engels/Nederlands
Prijs: 10 euro p.p.
Inschrijven tot 17 oktober 2016 via deze link.

INFO: Stéphanie De Smet , 016 27 96 27

 

AAN DE SLAG MET DIVERSITEIT IN JE TEAMS

Verso ontwikkelde een diversiteitschecklist boordevol tips voor social-profitorganisaties die aan de slag willen gaan met het thema diversiteit. Op www.hrwijs.be vind je alvast een digitale versie, maar ook een papieren versie kan aangevraagd worden. Tenslotte kunnen we langskomen met tips om concreet aan de slag te gaan.

Waarom?

Meer en meer organisaties raken ervan overtuigd dat diversiteit in de organisatie een noodzakelijkheid is. Een goed diversiteitsbeleid vereist aandacht voor verschillen tussen alle medewerkers. We richten ons niet op specifieke doelgroepen, maar op iedereen: man en vrouw, jong en oud, kort -en langgeschoold, mensen met een migratieachtergrond of een arbeidshandicap, mensen in armoede…

Kijk je de diversiteitschecklist graag al eens in? Neem dan een kijkje via de volgende link.

Wil je advies op maat van je organisatie en krijg je graag concrete tips om aan de slag te gaan met het thema? Stuur dan een mailtje naar Mieke Mertens en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

INFO: www.hrwijs.be

 

NAAR EEN CULTUURSENSITIEVE ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIE

De Vlaamse samenleving is superdivers. Hulpverleners en zorg- en welzijnsorganisaties komen daardoor steeds vaker in contact met cliënten met heel diverse migratieachtergronden. Het is niet altijd eenvoudig voor hen om in te spelen op de noden die daarmee gepaard gaan. In het voorjaar van 2013 lanceerde VIVO het digitaal platform www.pigmentzorg.be. Op deze website vind je heel wat informatie over hulpverlening aan cliënten met een migratieachtergrond.

Verankeren van cultuursensitieve zorg in het beleid

Daarnaast geeft VIVO advies bij de verankering van cultuursensitieve zorg in Vlaanderen. Directie en middenmanagement van zorg- en welzijnsorganisaties hebben nog te vaak geen of weinig aandacht voor cultuursensitieve zorg. Leidinggevenden zijn echter onmisbaar in dit verhaal. Ze scheppen voorwaarden, dragen een visie uit, kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid, nieuwe werkwijzen bestendigen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij de andere stakeholders, een signaalfunctie hebben ten aanzien van de hele organisatie en samenleving.

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Om tot een samenhangend en duurzaam veranderproces te komen moeten de activiteiten op de werkvloer en het organisatiebeleid op elkaar afgestemd worden. Het boek “Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie” dat VIVO samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en Uitgeverij Politeia ontwikkelde, focust op de mensen die invloed hebben op dat organisatiebeleid. VIVO wil directie en stafmedewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties warm maken om ook aan de slag te gaan met cultuursensitieve zorg. Cultuursensitieve zorg, de relatie tussen hulpverlener en cliënt, kan immers pas slagen als de organisatie ruimte en tijd vrijmaakt om hieraan te werken en als het beleid werkt aan de interculturalisering van de hele organisatie. Met dit boek biedt VIVO een kader om te starten met cultuursensitieve zorg: Waarom is het nú tijd om aan de slag te gaan? Hoe kan je er aan beginnen? Welke inspirerende praktijken bestaan er? Je leest het in “Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie”.

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie, Auteurs: Steffie Jalhay, Melissa Ceuterick, Dirk Geldof, Fanny Matheusen, Gunilla de Graef, Hans Bellaart, Philippe Degelin, Saar Casteels, ISBN: 978-2-509-02691-0

INFO: Steffie Jalhay, projectbeheerder diversiteit VIVO

 

OPLEIDINGEN COMMUNICATIE OP MAAT VAN WELZIJNSORGANISATIES

Professionele interne en externe communicatie wint aan belang, zeker ook in de welzijnssector. Zorgcommunicatie.be biedt ook dit najaar verschillende opleidingen aan op maat van welzijnsvoorzieningen. Leden van het Vlaams Welzijnsverbond krijgen op al deze opleidingen een korting van 10% op de vermelde prijzen. Wie inschrijft vóór 24 september 2016 ontvangt bovendien een gratis exemplaar van het boek ‘Zorgcommunicatie in verandering’ (Filip Decruynaere, Acco 2016, 272 pag.).

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor deze opleidingen kan met een e-mail aan caroline@zorgcommunicatie.be of op gsm 0486 23 03 08. Vermeld bij je inschrijving dat je organisatie lid is van het Vlaams Welzijnsverbond, dan krijg je automatisch 10% korting.

Workshop starten met Facebook

Zet je organisatie haar eerste stappen op Facebook? Is het nog wat zoeken? Dan helpt deze workshop jou op weg.
Hoe ontwikkel je een strategie voor sociale media? Wat zijn je doelstellingen? Wie zijn je doelgroepen? Welke berichten scoren goed? Hoe krijg je het allemaal georganiseerd? Wat met negatieve reacties? En welke afspraken maak je best met de medewerkers?

Workshop van 2 halve dagen
Kortrijk, di 27 sept. en 4 okt. (Zorgcommunicatie.be)
telkens van 13.30 tot 16.30 uur
Prijs: 190 euro (excl. btw) – documentatie en koffiepauze inbegrepen

Communicatie voor VAPH-voorzieningen

De persoonsvolgende financiering zorgt voor meer marktwerking en de nood om zich te profileren. Daarnaast winnen fondsenwerving, vrijwilligerswerk en samenwerking met bedrijven en andere organisaties aan belang, zowel vanuit financieel oogpunt als voor een sterkere inclusie. Het zijn stuk voor stuk goede redenen om intern en extern meer professioneel te communiceren.
Deze opleiding biedt concrete handvatten om met beperkte middelen het maximum uit je communicatie te halen.
2-daagse opleiding
Gent, di 11 en 18 okt. (Zebrastraat)
Berchem, di 13 en 20 dec. (Syntra)
telkens van 9.30 tot 16.00 uur
Prijs: 350 euro (excl. btw) – documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Teksten schrijven voor website en sociale media

Heldere teksten schrijven voor online platformen (website, Facebook, digitale nieuwsbrief) is een vak apart. Taal en stijl, woordgebruik en zinsconstructies, structuur en opmaak moeten aangepast zijn aan de digitale omgeving. Effectieve webteksten vertrekken vanuit de vragen en verwachtingen van de doelgroepen en zijn scanbaar, gelaagd, helder en concreet. Deze workshop leert je hoe dat werkt.
Workshop van 2 halve dagen
Berchem, di 8 en 15 nov. (Syntra)
Kortrijk, do 17 en 24 nov. (Zorgcommunicatie.be)
Gent, do 1 en 8 dec. (Zebrastraat)
telkens van 13.30 tot 16.30 uur
Prijs: 190 euro (excl. btw) – documentatie en koffiepauzes inbegrepen

Storytelling in zorg en welzijn

Verhalen maken een boodschap concreet en helder. Ze overtuigen en brengen mensen in beweging. Verhalen versterken je interne en externe communicatie. Zowel mondeling als in folders, op je website en sociale media.
Maar hoe pak je dat aan? Hoe vind je de juiste verhalen? Welke verhalen zijn effectief in welke context? En hoe gebruik je ze op het juiste moment?
Workshop van 1 volle + 1 halve dag
Leuven, ma 21 nov. van 9.30 tot 16.00 uur + terugkomdag op 12 dec. van 9.30 tot 12.30 uur (Provinciehuis)
Prijs: 290 euro (excl. btw) – documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Workshop strategische communicatie (communicatieplan)

Communicatie rendeert pas echt als ze strategisch wordt ingezet om de doelstellingen van de organisatie te helpen realiseren. Dat geldt zowel voor de interne als voor de externe communicatie.
Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ent je je communicatieplan op het beleidsplan van je organisatie? Hoe kom je tot effectieve en efficiënte communicatie die de visie en de strategische doelstellingen van je organisatie helpt te realiseren? Je leert het in deze gebalde workshop.
Workshop van 1 dag
Gent, di 22 nov. van 10.00 tot 15.30 uur (Zebrastraat)
Berchem, di 29 nov. van 10.00 tot 15.30 uur (Syntra)
Prijs: 175 euro (excl. btw) – documentatie, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen

Workshop interne communicatie

Hoe zorg je ervoor dat je niet te vroeg maar ook niet te laat communiceert? Hoe bereik je alle medewerkers? Wat doe je aan de overvloed aan interne e-mails? Communiceren we te weinig of net te veel? Hoe organiseer je de lijncommunicatie? Hoe kan je de waarden in je organisatie laten leven? Hoe communiceer je tijdens veranderingstrajecten?
Deze workshop vertrekt vanuit de concrete vragen van de deelnemers. De theorie wordt tot een minimum beperkt. We werken met praktijkvoorbeelden en er is volop ruimte om ervaringen en good practices uit te wisselen. De deelnemers gaan naar huis met een pak inspiratie die meteen inzetbaar is.
Workshop van 1 dag
Gent, di 6 dec. (Zebrastraat)
van 10.00 tot 15.30 uur
Prijs: 175 euro (excl. btw) – documentatie, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen

INFO: Filip Decruynaere

 

ETHIEK EN ZINGEVING

Dit najaar zijn er diverse vormingsactiviteiten gepland, die interessant kunnen zijn voor wie zich wil verdiepen in ethische en zingevende aspecten van de hulpverlening. Dit is alvast het aanbod in oktober 2016.

Basishoudingen van de pastor

Zes avonden voor mensen die reeds een zekere ervaring hebben in het pastorale werkveld. De opleiding beoogt de reeds opgedane ervaringen te duiden en te verbreden, mede door de aanbreng van enkele theoretische kaders. Aan bod komen: samenwerken, ook met kerk en parochie, grondhoudingen van communicatie, zorgen voor de eigen spirituele voedingsbodem, conflicthantering, discretie en deontologie, enz.
De cyclus gaat door op 5, 12 en 19 oktober 2016 en 8, 15 en 22 maart 2017, telkens van 19.30 tot 21.30 uur, in het Groot Seminarie te Brugge. Deelname kost 60 euro. Info: CCV in het Bisdom Brugge, 050 74 56 10, brugge@ccv.be

Neem tijd voor tederheid

Caritas - West-Vlaanderen organiseert op 6 oktober 2016 van 14 tot 16.15 uur onder de titel “Neem tijd voor tederheid” een vorming voor mensen die pastoraal actief zijn binnen voorzieningen voor personen met een beperking. In deze vorming staan we stil bij de waarde van tederheid binnen pastorale relaties en we reiken enkele ethische kapstokken aan.
Mensen met een beperking hebben zoals elke mens nood aan tederheid. Jongeren en volwassenen die minder verbale mogelijkheden hebben, grijpen vaak terug naar lichamelijkheid in de communicatie. Dit komt ook tot uiting in pastorale contacten. Als deskundige willen we op een vrije en spontane manier met onze zorgvragers omgaan. Maar we willen hierbij ook weten wat we doen en de nodige grenzen stellen.
De vorming wordt begeleid door Rik Beernaert, directeur van de Arkgemeenschap in Moerkerke en gaat door in Domein Groenhove in Torhout. Deelname kost 12,50 euro.
Meer informatie vind je via deze link.

Pastorale gespreksvoering

Deze interdiocesane vorming biedt inzicht in pastorale gespreksthema’s en methoden en gaat in op de identiteit van de pastor, zet in op het vergroten van empathie en sensibiliteit en het ontwikkelen van praktische vaardigheden in de pastorale begeleiding en zorgverlening. Dit vormingsaanbod richt zich op pastores in woonzorgcentra, parochiepastoraal, algemene en psychiatrische ziekenhuizen of voorzieningen voor personen met een beperking en wordt begeleid door Arthur Polspoel en Ilse De Deyne.
De vormingscyclus gaat door op donderdagen 13 oktober, 24 november en 15 december 2016, 12 januari, 16 februari, 16 maart en 27 april 2017, telkens van 10.15 tot 16.45 uur, in Centrum Mariahove in Bellem. Deelname kost 425 euro. Info via tanja.milos@ccv.be

Zorg voor spirit in de zorg. Een interdisciplinaire benadering

Oktober is de maand van de spiritualiteit. Een uitgelezen kans om spiritualiteit in de zorgsector op een positieve manier te benaderen en in al haar facetten op de kaart te zetten. Daarom organiseert het vicariaal team van het bisdom Brugge, Caritas West-Vlaanderen en de werkgroepen pastoraal een mini-congres met als titel: “Zorg voor spirit. Een interdisciplinaire benadering.”
Op het programma: voordrachten door dokter Marc Desmet, godsdienstpsychologe Jessie Dezutter en theologe Anne Vandenhoeck, afgewisseld met getuigenissen en muziek van Il Sogno Particolare. Dit mini-congres gaat door op dinsdag 25 oktober 2016, van 13 tot 17 uur, in Congrescentrum De Oude Melkerij te Gits. Info: http://www.zorgvoorspirit.info/

Waarden en zingeving in de zorg

De Nederlandse stichting Reliëf organiseert op 27 oktober 2016, van 10 tot 16 uur in het Domincanenklooster in Huissen bij Arnhem een Zin in Zorg Inspiratiedag met als thema 'Oude waarden herleven'. De dag wil doen nadenken over waarden en zingeving in de zorg. In de ochtendlezing wordt onder meer ingegaan op motivatie en passie voor de zorg. Daarna zijn er workshops met schrijfoefeningen rond motivatie en inspiratie voor je werk in de zorg, ethisch reflecteren met de methode Dilemma's in kaart, en over mens en verbondenheid.
Deelnemen kost 50 euro (39 euro voor Reliëfleden), inclusief Zin in Zorg reflectiekaartjes, koffie/thee en lunch. Info: http://relief.nl/actueel/agenda/zin-in-zorg-inspiratiedag-huissen

 

DAG VAN DE ZORG: WIST JE DAT …

Klaar voor de volgende editie van Dag van de Zorg?

Enkele weetjes

…   de volgende Dag van de Zorg opendeur doorgaat op zondag 19 maart 2017
…   er al meer dan 100 deelnemers zijn ingeschreven
…   de 10% zomerkorting nog loopt tot 30 september 2016
...   groepen 15 tot 20% korting kunnen genieten
…   er dinsdag 14 maart 2017 opnieuw een Dag van de Zorgcongres doorgaat
…   het Rode Kruis-Vlaanderen naast het Zorgverhaal van het jaar t.w.v.
      10.000 euro ook een publieksprijs t.w.v. 2.500 euro uitreikt en dit
      exclusief voor deelnemers aan Dag van de Zorg

Dit en nog veel meer informatie, vind je terug op www.dagvandezorg.be

 

 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be