DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 138, 26 april 2016

Nieuwe overeenkomst met IDEWE voor de controle van de risicoanalyse bij 1000 onthaaloudersTool kostprijs voor sector ondersteuning van personen met een handicapTerugblik op studiedag (niet-) begeleide minderjarigen, jeugdhulp maakt het verschil!Save the date: algemene statutaire vergadering op 21 juni 2016Nieuw op sociaal.net17 juni 2016 Horizon 2020 - Vitamine O – Slotevent lerende netwerken PP2020Voedselverlies in onze sectorenBen je geboeid door opvoeding en wil je ouders met vragen een luisterend oor bieden? Word dan vrijwilliger bij de opvoedingslijn.beOproep kandidatuur: begeleiding voor een rationeel energie gebruikt in jouw instellingEthiek en zingevingStudiedag 'Over de grenzen heen'Icoba stuurt deel 2 van campagne “Agressie? Speek erop in!” de wereld inColofon

 

 

NIEUWE OVEREENKOMST MET IDEWE VOOR DE CONTROLE VAN DE RISICOANALYSE BIJ 1000 ONTHAALOUDERS

In 2011 werd er een eerste keer een veiligheidscontrole uitgevoerd bij 80 % van de aangesloten onthaalouders.  Uit de analyse bleken een aantal werkpunten: giftige planten, brandveiligheid, elektrische installatie, EHBO.  Aan de hand van deze preventieve  actiefiches heeft het Vlaams Welzijnsverbond samen met IDEWE de onthaalouders geadviseerd betreffende de veiligheid in – en om de woning.

Focus op twee pijlers

Na 5 jaar wordt er opnieuw een overeenkomst afgesloten met IDEWE.  Tussen april en september worden er bijna 1000 onthaalouders bezocht door 15 verschillende verpleegkundige van IDEWE over heel Vlaanderen. De bezoeken gebeuren onaangekondigd.  Als checklist gebruiken zij de risicoanalyse die ontworpen is door het Vlaams Welzijnsverbond, in nauwe samenwerking met IDEWE.  De verpleegkundigen werden opgeleid in de regelgeving van de kinderopvang met speciale aandacht voor opvang in gezinsverband.

De risicoanalyse focust zich op 2 pijlers:

  • De veiligheid van de kinderen in de opvang: hoe worden verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen voorkomen?
  • De gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging

IDEWE zorgt voor een objectieve verslaggeving en geeft adviezen tot verbetering aan de onthaalouders.  De opvolging van de verbeterpunten gebeurt door de verantwoordelijke van de begeleidende dienst. De resultaten van de veiligheidsbezoeken worden verwacht tegen eind 2016.

INFO: Ellen Maris, 02 507 01 40

 

TOOL KOSTPRIJS VOOR SECTOR ONDERSTEUNING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Ter voorbereiding op de persoonsvolgende financiering heeft het Vlaams Welzijnsverbond tijdens de voorbije maanden binnen een werkgroep van de financieel-economische commissie een tool rond kostprijsberekening ontwikkeld. Tijdens enkele infosessies in de maand mei stellen we dit instrument voor aan de leden.

Situering

Wanneer de persoonsvolgende financiering binnen de sector ondersteuning van personen met een handicap van start gaat, zullen zorgaanbieders in staat moeten zijn om de kostprijs van de dienstverlening aan een cliënt te berekenen.
Om op deze grote verandering te anticiperen heeft het Vlaams Welzijnsverbond beroep gedaan op Moore Stephens Strategy & Operations. Samen met hen hebben we geprobeerd om een instrument te ontwikkelen waarmee de kost van de totale zorg en ondersteuning voor een cliënt kan berekend worden én de vergelijking ook kan gemaakt worden met het budget van een cliënt.
We zijn gekomen tot een excelbestand, dat reeds werd getest binnen een interne werkgroep en dat we nu zullen verspreiden naar alle leden in de sector. We zijn er van overtuigd dat deze “tool kostprijs OPH” de voorzieningen zal ondersteunen bij de overgang naar persoonsvolgende financiering. Aangezien de persoonsvolgende financiering op zich een complex gegeven is, heeft dit ook geresulteerd in een tool waarbij enige toelichting wellicht nuttig is. Daarom organiseren we infosessies.

Infosessies

Tijdens de infosessies zullen we toelichting geven over het traject dat we gelopen hebben. We vertellen meer over de opbouw van het kostenmodel, het praktisch gebruik, de mogelijkheden en ook de beperkingen en eventuele pistes voor de toekomst.
Daarnaast zal Moore Stephens toelichting geven over de verdere ondersteuning die zij kunnen bieden. Op eigen initiatief kunnen voorzieningen ondersteuning en begeleiding vragen aan Moore Stephens bij hun voorbereidende activiteiten om kosten en opbrengsten juist te definiëren en te alloceren en bij de eigenlijke toepassing van de tool kostprijs.
De infosessies zijn uitsluitend voor leden en vinden plaats op 10 mei in Antwerpen, 20 mei in Deinze en 31 mei in Leuven. Inschrijven kan via de website.

INFO: Steven De Looze, 02 507 01 22

 

TERUGBLIK OP STUDIEDAG (NIET-) BEGELEIDE MINDERJARIGEN, JEUGDHULP MAAKT HET VERSCHIL!

Op 15 april ’16 ging de studiedag ‘(niet-) begeleide minderjarigen, jeugdhulp maakt het verschil!’ door. We verwelkomden 95 deelnemers en tal van sprekers. Zowel het beleid, de praktijk als de jongeren zelf kwamen aan het woord! Een terugblik…

Beleid

Zowel het federaal als het Vlaams beleid kwamen in de voormiddag aan bod. Mevr. Machiels, verantwoordelijke studie en beleid van Fedasil, lichtte toe wie deze jongeren zijn en welk traject zij afleggen. Dhr. Vangenechten, extern deskundige voor de vluchtelingencrisis bij het agentschap Jongerenwelzijn, bracht op zijn beurt de antwoorden vanuit de Vlaamse overheid.

Werkveld

De residentiële zorg, contextbegeleiding autonoom wonen, de ondersteuningsteams allochtonen en pleegzorg kwamen ook aan bod tijdens onze studiedag. Met enthousiasme vertelden zij hoe zij aan de slag gaan met deze jongeren. Eveneens werd het project Konekto voorgesteld door De Oever. Het exploreren van socio-culturele netwerken van en voor jongeren uit de doelgroep stond hier centraal.

Partners

Naast beleid en het werkveld, zijn er natuurlijk nog tal van belangrijke partners aanwezig in dit verhaal. Zo hebben wij Solentra (geestelijke gezondheidszorg), Katholiek Onderwijs Vlaanderen (onderwijs) en een werknemer-voogd aan het woord gelaten. Allen spraken ze gepassioneerd over hun dagelijkse inzet voor deze jongeren. Solentra gaf aan welke methodieken ze gebruiken en hoe ze werken met getraumatiseerde jongeren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertelde ons meer over de OKAN-klassen en OKAN-scholen. De werknemer-voogd vertelde ons meer over haar eigen ervaringen.

Jongere zelf

Maar een dag over deze jongeren, zou niet volledig zijn mochten we geen jongere aan het woord laten. We waren dan ook bijzonder verheugd dat Habib, een jonge Afgaan, zijn verhaal met ons wou delen. Habib en zijn begeleider vanuit Minor Ndako waren te gast op onze studiedag. Hij vertelde ons wat hem opviel in België, welk traject hij heeft afgelegd, wat hij doet op school edm.

Kabinet

Mevrouw Bleys, raadgever kabinet Vandeurzen, sloot de dag af met een grote blijk van appreciatie naar de sector toe. De inzet die de sector doet voor deze doelgroep, is het kabinet niet ontgaan.

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

 

SAVE THE DATE: ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING OP 21 JUNI 2016

Graag willen wij u melden dat onze Algemene Statutaire Vergadering zal doorgaan op 21 juni 2016 om 10u in de KVS te Brussel.

Programma

Naast de bespreking van de jaarrekening 2015, zullen we uitgebreid ingaan op de social governance structuur van het Vlaams Welzijnsverbond. Een concrete agenda met bijlagen en mogelijkheid tot inschrijven volgen later.

INFO: Hendrik Delaruelle, 02 507 01 38

 

NIEUW OP SOCIAAL.NET

Bijna dagelijks publiceren we nieuwe bijdragen op Sociaal.Net. We pikken er voor u enkele recente uit.

Drie langere bijdragen

Opzettelijke zelfverwonding en opvoeding. Werk vooral aan welbevinden van jongeren, van Imke Baetens, Laurence Claes, Karla Van Leeuwen, Ciska Pieters, Karel Hoppenbrouwers en Roeljan Wiersema

Woonbegeleiding voor kwetsbare jongvolwassenen. Betere afstemming zorgt voor minder fricties, van Evy Meys, Koen Hermans en Stefaan Pleysier

Mantelzorg: over wat is en zou kunnen zijn. Unieke kansen voor gezinszorg, van Jan Steyaert en Jeroen Knaeps

Drie opiniestukken

Economische participatie van kwetsbare burgers. Inspirerend concept daagt beleid uit, van Nathalie Vallet, Michelle Bylemans en Simon De Nys-Ketels

Het wit konijn van vermarkting. Netwerken als strategie voor het sociaal werk, van Peter Raeymaeckers

Sociaal werkers opleiden in een aangeslagen Brussel. Een warm hart voor een gekwetste stad, van de Opleiding Sociaal Werk, Odisee Hogeschool

Interview, column, boeken

Wij geven mensen structuur. Interview met arbeidsbegeleider Filip Schepens van het Gentse Ateljee VZW.

Doordoenmodus. Hoofdpijn, moe, tranen en gaan, een column van Lies Verhoeven na de aanslagen in Brussel

En in de Paasvakantie publiceerden we weer een hele reeks boekrecensies

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

17 JUNI 2016 HORIZON 2020 - VITAMINE O – SLOTEVENT LERENDE NETWERKEN PP2020

In 2014 startten we 10 leernetwerken op met als invalshoek het sociaal ondernemen en de voorbereiding op het perspectiefplan 2020. Midden 2016 is het tijd om te oogsten, de leerwinsten te verzamelen en te delen. Dit willen we doen op een dynamisch en participatief slotevent op 17 juni 2016 van 9.30 uur tot 17.00 uur. Naast een inspirerende key-note zullen vooral concrete ervaringen , tools en methodieken uit eigen en andere sectoren worden ingebracht en gedeeld. Een vitaminekuur voor jou als sociaal ondernemer en veranderingsmanager, zodat je fit in de laatste rechte lijn komt naar 2020.

Programma

09.00 uur:  Onthaal
09.30 uur:  Ontdek je eigen veranderingskleur
10.00 uur:  Key-note door Hans Vermaak - organisatie-ontwikkelaar en coauteur van ‘Leren veranderen’ over de kleuren in veranderingsaanpak
12.00 uur:  Middaglunch en netwerken
13.00 uur: Interactief spel ‘Mens erger je niet’ i.s.m. de Sociale Innovatiefabriek, de Werkplekarchitecten, De Punt en goede praktijken uit de leernetwerken
15.45 uur:  Afsluiter door minister Jo Vandeurzen
16.00 uur:  De stick
16.15 uur:  Netwerkdrink

Dit slotevent gaat door in ALM - Filip Williotstraat 9 - 2600 Berchem
Inschrijven kan via deze link tegen uiterlijk 27 mei 2016. Het aantal  inschrijvingen is beperkt tot 250 deelnemers.

Dit slotevent wordt u aangeboden vanuit de projectfinanciering. Inschrijven is echter wel verplicht en bindend, bij laattijdige afzegging worden administratiekosten aangerekend.

INFO: http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/node/73370 en Hilde Verstricht, 02 507 01 27

 

VOEDSELVERLIES IN ONZE SECTOREN

Op 31 maart 2014 heeft de Vlaamse minister-president de engagementsverklaring 'Vlaanderen in Actie: Samen tegen voedselverlies' aan het publiek voorgesteld. De verklaring is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Regering en Boerenbond, Fevia Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). De ondertekenaars zullen samenwerken om de voedselverliezen in de keten verder terug te dringen. Waar staan we anno 2016?

Ketenroadmap Voedselverlies 2020

Op 3 april 2015 hebben de Vlaamse regering en de ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, UNIZO, Buurtsuper.be en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) de Ketenroadmap Voedselverlies 2020 ondertekend. Met dit publiek-privaat actieplan engageren de partners zich om gezamenlijk de voedselverliezen tegen 2020 te verminderen met 15%. De komende vijf jaar worden 9 actieprogramma’s uitgevoerd met in totaal 57 acties om voedselverliezen in de hele keten terug te dringen.
De Vlaamse overheid (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) heeft enkele relevante spelers (waaronder ook het Vlaams Welzijnsverbond) bijeen gebracht om het nut van en de mogelijke samenwerking rond sensibilisering over voedselverliezen specifiek in de welzijns- en zorgsector te verkennen.

Doelstellingen

Voor 2016 zullen volgende doelstellingen naar voor worden geschoven:

  • uitbreiding van engagementsverklaringen binnen het beleidsdomein
  • structurele verankering van een stuurgroep binnen het beleidsdomein
  • het in kaart brengen van de stand van zaken
  • uitbreiding van het aantal projecten binnen de verschillende sectoren
  • een aantal extra 0-metingen realiseren 
Kick-off meeting

Op 21 september 2016 zal er een kick-off meeting plaatsvinden waar het de bedoeling is de sector te sensibiliseren. Er zijn momenteel al een aantal concrete voorbeelden in binnen- en buitenland.

Indien u meer info wenst of heeft u zelf een goed voorbeeld, neem dan contact op met Kristof Diddens.

INFO: Kristof Diddens, 02 507 01 37

 

BEN JE GEBOEID DOOR OPVOEDING EN WIL JE OUDERS MET VRAGEN EEN LUISTEREND OOR BIEDEN? WORD DAN VRIJWILLIGER BIJ DE OPVOEDINGSLIJN.BE

Je  luistert naar het verhaal van de ouder, ondersteunt en geeft tips om de situatie aan te pakken. Je  hebt inzicht in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren, én zin om bij te leren. Je staat open voor ieders kijk op relaties tussen ouders, kinderen en kleinkinderen. Je biedt graag telefonisch een luisterend oor?

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger bij de opvoedingslijn.be engageer je je 5 halve dagen per maand voor telefoonpermanentie en vorming in de Plezantstraat 165, 9100 Sint-Niklaas. Je komt terecht in een  enthousiast team vrijwilligers en je krijgt een opleiding en individuele begeleiding. Je ontvangt een verplaatsingsvergoeding en omniumverzekering na opleiding.

Interesse?

Heb je interesse? Schrijf je in voor een kennismakingsgesprek via mail op info@keerkring.be of telefonisch op het nr. 03/755.00.71.

 

OPROEP KANDIDATUUR: BEGELEIDING VOOR EEN RATIONEEL ENERGIE GEBRUIK IN JOUW INSTELLING

In het kader van het energieproject van de Brusselse confederatie voor social-profit ondernemingen (BCSPO) ondersteund door Leefmilieu Brussel, zullen 8 instellingen binnen de social-profit sector gedurende 10 maanden kunnen genieten van een begeleiding voor een rationeel energie gebruik (juni 2016- maart 2017).

Stel je kandidaat!

Deze oproep tot kandidatuur is enkel geldig voor instellingen die over verblijfsaccommodaties beschikken (ontvangst tehuizen, rusthuizen, ziekenhuizen, personen met een beperking, jeugdzorg, enz.) gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Heb je interesse, stel je dan zeker kandidaat!

Meer info vindt u via deze link.

INFO: Kristof Diddens, 02 507 01 37

 

ETHIEK EN ZINGEVING

Hoe zou het toch komen dat men in Nederland veel actiever is rond ethiek en zingeving? Deze maand signaleren we een boek en een vrij dure studiedag over ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Gelukkig is er ook nog een gratis evenement rond zin in zorg. En tenslotte is er nog een gratis tip: een Vlaamse website over morele stress.

Ethiek en handicap (20 mei 2016)

Professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden geconfronteerd met ethische vragen en dilemma’s. Wat is goede zorg? Hoe ver reikt het recht op autonomie? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat mag en wat mag niet? Hoe omgaan met wilsonbekwaamheid? Wat kan een zorgethische benadering, waarin de persoonlijke relatie centraal staat, bieden?

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ organiseert de uitgever in Amersfoort op 20 mei 2016 van 10 tot 17 uur een symposium met diverse workshops waarin men actief aan de slag gaat onder leiding van een ethicus. Het gaat hier onder meer over bemoeizorg, methodieken voor moreel beraad, vertegenwoordiging en belangenbehartiging, genetische testen, kinderwens, grenzen van technologie, levenseindebeslissingen en managementdilemma’s.

Deelname kost 245 euro, plus BTW. Het boek ‘Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking‘ is wel inbegrepen. Meer info via de website.

Zin in Zorg Festijn (10 juni 2016)

Op vrijdag 10 juni 2016 van 9.30 tot 16 uur organiseren de Nederlandse vereniging Reliëf en conferentiecentrum Mennorode in Elspeet het ‘Zin in Zorg Festijn!’ Dit evenement is bedoeld voor zorgprofessionals en wordt gratis aangeboden als dank voor je inzet. Je lunch dien je zelf te betalen. In de voormiddag zijn er inspirerende lezingen over 'Zin in zorg!' Na de lunch zijn er creatieve workshops. Bij een netwerkborrel leer je andere zorgprofessionals kennen en wissel je ervaringen uit. Meer info via de website.

Van morele stress naar morele veerkracht

Medewerkers van de Onderzoekscluster Verpleegkunde van de Hogeschool West-Vlaanderen ontwikkelden een website als resultaat van een tweejarig ESF-project ‘Morele stress in de (ouderen)zorg.’
In gesprekken met zorgverleners in de ouderenzorg en de bredere zorgsector hoorden de onderzoekers hoeveel voldoening een job in de zorg kan bieden, hoeveel steun collega’s aan elkaar kunnen hebben en hoe zorgverleners het liefst van al alles in het teken van de patiënt willen zetten. Maar ook hoe lastig het kan zijn om onder hoge werkdruk te werken, en hoe moeilijk het is om met de stijgende zorggraad de steeds mondigere patiënten (en hun familieleden) de zorg te geven die zij zouden willen. Hoe zij soms het gevoel hebben dat ze tekort schieten, zelfs al doen ze alles wat ze kunnen. Dit alles komt ook aan bod op de website.
Deze website werd ontwikkeld om te informeren over morele stress – het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op goede zorg – en wil instrumenten aanreiken aan leidinggevenden, zorgorganisaties en dienstverleners om morele stress te herkennen, bespreekbaar te maken en te hanteren. Niet alleen voor medewerkers in de ouderenzorg. Het is voor heel de sector belangrijk om die factoren te begrijpen die een impact hebben op de bezieling en betrokkenheid bij zorgverleners. En zo haar medewerkers gezond, gemotiveerd en betrokken aan het werk te houden.

Ga gerust een kijkje nemen op http://morelestress.be/

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

STUDIEDAG 'OVER DE GRENZEN HEEN'

Europa maakt de grootste vluchtelingencrisis mee sinds de tweede wereldoorlog. Wereldwijd zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht. Een deel van hen komen aan in Europa en in België. Dit zorgt voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Meer en meer hulpverleners zullen geconfronteerd worden met mensen die de taal niet spreken, uit oorlogsgebied komen, een vluchtverleden hebben, …

Aspecten van ‘vluchteling zijn’

Het agentschap Jongerenwelzijn wil met deze studiedag hulpverleners introduceren in verschillende aspecten van “vluchteling zijn” hier in België. Iedere deelnemer kan 3 workshops kiezen.
Deze studiedag gaat door in Antwerpen op 17 mei. Inschrijven kan hier.
Wegens het grote aanbod aan vormingen rond dit thema wordt de studiedag in Gent van 2 juni geannuleerd.

INFO: http://www.kennispleinkalender.be/overdegrenzenheen200416/nl/

 

ICOBA STUURT DEEL 2 VAN CAMPAGNE “AGRESSIE? SPEEL EROP IN!” DE WERELD IN

De “Speel erop in”-campagne behandelt vier aspecten van het levend maken en houden van een agressiebeleid. Dit voorjaar richt Icoba met “Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast.” haar pijlen op het moment van het agressie-incident zelf. Wanneer een situatie dreigt uit te monden in agressie, is het belangrijk te weten wat een gepaste manier van reageren is. Van werknemers in de welzijns- en zorgsector wordt verwacht dat ze professioneel handelen; ook ten aanzien van lastige situaties, conflicten of agressie die zich op de werkvloer voordoen. Icoba wil met deze campagne werkgevers en werknemers informeren over wat de ingrediënten zijn van een gepaste en professionele reactie op agressie.

Tips en tricks

Icoba maakt dit thema zichtbaar met twee posters, een sticker, een bladwijzer, een magazine, een leidraad voor een interventieprocedure  en een brochure. De toolbox is nu aangevuld met praktische doe- en praatactiviteiten rond gepast reageren. Net als bij de vorige campagne kan, wie wil, intekenen op een reeks van tweewekelijkse weetjes en tips. Verder stelt Icoba een uitgebreid open vormingsaanbod samen dat terug te vinden is op www.agressiespeeleropin.be.

Sensibilisatiepakket

In de loop van april 2016 krijgen alle organisaties uit de Vlaamse opvoedings- en huisvestingssector en de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector een sensibilisatiepakket. Deze organisaties kunnen het materiaal kosteloos bijbestellen. Organisaties uit andere sectoren kunnen het materiaal tegen betaling van port- en productiekosten verkrijgen. Al het materiaal is ook gratis op www.agressiespeeleropin.be te downloaden.

INFO: Ivan Konovaloff

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be