DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 135, 20 januari 2016

Het Vlaams Welzijnsverbond werft een voltijds stafmedewerker aan met tweedelige functieHet Vlaams Welzijnsverbond is partner in ESF-project 'Effectief hulpverlenen met goesting' in een veranderend welzijnslandschapPamele zorgwerkgever 2015Sectorale ledenvergadering sector ondersteuning voor personen met een handicap was een groot succesStudiedag 'Iedere vrijwilliger telt' op 2 maart 2016Dag van de Zorg op zondag 20 maart 2016Driekoningenactie: pleidooi voor een beschermingsstatuut op maatRecente bijdragen op Sociaal.NetDurf jij een duootje doen? Neem op 24 maart 2016 deel aan DUOday!HRwijs stelt jaarprogramma voor10 jaar koffiestop, daar drinken we op!Tele-onthaal zoekt vrijwilligers!HRM‐cockpit: een duurzaam human resource beleid in de social profit en publieke sector

 

HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERFT EEN VOLTIJDS STAFMEDEWERKER AAN MET TWEEDELIGE FUNCTIE

Het Vlaams Welzijnsverbond zoekt een extra stafmedewerker (1VTE) om het team uit te breiden.

Tweedelige functie

- STAFMEDEWERKER Sector ondersteuning van personen met een handicap (0,5 VTE)

Als stafmedewerker voor de sector ondersteuning van personen met een handicap (OPH) versterk je het team OPH. Je volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet en werkt samen met de leden en je collega’s aan het beleid in de sector.

- STAFMEDEWERKER Welzijnsgericht Ondernemen (0,5 VTE)

Als stafmedeweker welzijnsgericht ondernemen werk je samen met de leden van alle sectoren van het Vlaams Welzijnsverbond diverse modellen uit   om de zorg/ondersteuning anders te organiseren.  Je ondersteunt de leden om de diverse maatschappelijke uitdagingen te onderkennen en daarop gepaste antwoorden te formuleren.

Profiel
 • Je hebt door ervaring de doelgroep en de sector ondersteuning voor personen met een handicap door en door leren kennen en hebt affiniteit met de andere sectoren van het Vlaams Welzijnsverbond
 • Je hebt een brede kijk op het welzijnslandschap en haar uitdagingen
 • Je hebt een eigentijdse visie op innovatief ondernemerschap en kan die vertalen naar de welzijnssector
 • Je kan vlot samenwerken en bent communicatief
 • Je kan zelfstandig werken en beleidsmatig, strategisch denken
 • Je hebt een masteropleiding genoten of gelijk door ervaring
Ons aanbod

Het Vlaams Welzijnsverbond biedt je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid binnen een boeiende sector. Daarnaast bieden we een contract van onbepaalde duur en een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen.

Interesse en solliciteren

Zend je cv en motivatiebrief naar vacature@vlaamswelzijnsverbond.be vóór 5 februari 2016.
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je terecht op 0474 / 84 01 87 (Hendrik Delaruelle, algemeen directeur). In de sollicitatieprocedure is tevens een assessment voorzien.

 

 

HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND IS PARTNER IN ESF-PROJECT ‘EFFECTIEF HULPVERLENEN MET GOESTING’ IN EEN VERANDEREND WELZIJNSLANDSCHAP

Om een antwoord te kunnen bieden op integrale zorg en ondersteuning op maat van de cliënt, zullen teams en organisaties in de toekomst uitgedaagd worden om zich anders te organiseren, en uit hun comfortzone te komen. Verbinding, vertrouwen, empathie en nieuwsgierigheid worden essentiële waarden in samenwerkingsrelaties tussen professionals. Deze evoluties nodigen ook leidinggevenden uit om na te denken over wat leiderschap zou kunnen zijn binnen het netwerk van activiteiten en relaties van ‘sociale’ ondernemingen.

Twee leer- en ontwikkelingstrajecten

Hefboom vzw ontwikkelt in samenwerking met zijn partners waaronder het Vlaams Welzijnsverbond, twee leer- en ontwikkelingstrajecten voor organisaties in de welzijnssector:

 • ‘effectief hulpverlenen met goesting’ is gericht op sociale professionals, m.n. medewerkers in de welzijnssector die rechtstreeks contact hebben met personen met een behoefte aan zorg en ondersteuning. Samen met sociale professionals ontwikkel zal een methodiek ontwikkeld worden om met goesting effectieve zorg en ondersteuning te realiseren. De ingrediënten van de methodiek zijn de onderzoeksbevindingen van Anneke Menger die leidden tot een model waarin ‘wie werkt’ (i.p.v. ‘wat werkt’) centraal staat, en literatuur en modellen die het ‘ondernemerschap’ van sociale professionals als invalshoek nemen. Er zal bij dit alles bijzondere aandacht zijn voor ‘werkbaar werk’ en hulpverlenen met goesting, immers de kern van ESF-projecten. Dit traject kadert in een ESF-project en loopt van december 2015 tot en met augustus 2017.
 • ‘inspirerend / geïnspireerd leiderschap’. In een context waarin welzijnsorganisaties als sociale ondernemingen functioneren, is een ‘mechanistische’ manier van organiseren niet ver weg. Hefboom vzw kiest in dit traject resoluut voor een mensgerichte benadering en laat organiseren nauw aansluiten bij wat mensen willen, kunnen en durven. Deze verschuiving vraagt moed en wijsheid om oude zekerheden los te laten. Daarom nodigt Hefboom graag iedereen uit die met leiderschap te maken heeft om samen met je medewerkers op een eigenzinnige wijze een visie te ontwikkelen op leiderschap in sociale ondernemingen en dit gaandeweg vorm te geven.

Het Vlaams Welzijnsverbond lanceert binnenkort een oproep bij onze leden om zich kandidaat te stellen tot deelname aan de leer- en ontwikkelingstrajecten.

 

INFO: Linda Beirens, 05 507 01 31

 

PAMELE ZORGWERKGEVER 2015

ZorgAnders TV organiseert jaarlijks de verkiezing van de Zorgwerkgever van het jaar.  Om deel te nemen moet een organisatie een gevalideerde tevredenheidsmeting doen bij zijn personeel. Naast de categorie woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen, wordt er  tweejaarlijks ook een award uitgereikt in de categorie  “residenties voor personen met een beperking”.  Op maandag 30 november 2015 viel Nursingtehuis Pamele in deze categorie in de prijzen en kregen zij de award van Beste Zorgwerkgever 2015 uitgereikt op het slotevent in de KBC-toren in Gent.

Kennismaken met Pamele

Nursingtehuis Pamele behoort tot de Zorggroep Heilig Hart die verschillende zorginitiatieven onder zijn koepel heeft. Het is een relatief jonge voorziening die opstartte in 2000. De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen (21 jaar en ouder) met een motorische beperking al dan niet ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel. Typisch voor Pamele is dat er naast de orthopedagogische begeleiding ook een sterke specialisatie is in verpleegtechnische zorg. Sinds april 2013 is Pamele gevestigd in een gloednieuw gebouw dat volledig is aangepast aan de noden van de gebruikers. Er zijn technologische hulpmiddelen, de leefruimtes zijn ruim en er is veel lichtinval. De inrichting is huiselijk wat voor een aangename woon- en werkomgeving zorgt.

Tevredenheid bij de medewerkers

Wat maakt Pamele nu tot winnaar van deze award?  Het is steeds moeilijk om de vinger te leggen op wat de tevredenheid van medewerkers zo positief beïnvloedt. Het HR-beleid beklemtoont de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de medewerker.  Leidinggevenden zijn coaches die medewerkers bijsturen en stimuleren om ze tot een maximale ontplooiing te brengen. Ze staan ook dicht bij het personeel. Teams worden zoveel mogelijk zelfsturend gemaakt.  Daarnaast wordt er ook maximaal rekening gehouden met de vraag van de medewerkers en hun gezinssituatie. Uurroosters  worden maandelijks maximaal aangepast aan de individuele wensen, vragen tot aangepaste jobtime worden zo snel mogelijk ingevoerd,… Medewerkers hebben in verschillende kanalen heel wat inspraak en inbreng in de zorg en begeleiding. 

Naast de omgangscultuur, zijn er nog heel wat voordelen voor medewerkers die hun tevredenheid doen stijgen. Zo is er binnen de Zorggroep steeds mogelijkheid tot een carrièrewijziging en/of doorgroei. Wie nood heeft aan een andere uitdaging of doelgroep, kan deze meestal wel vinden in het aanbod van diensten van de Zorggroep. Heel concrete voordelen voor medewerkers zijn gratis gebruik van de  fitness, het eigen restaurant met personeelsvriendelijke prijzen, personeelsprijzen bij het eigen kapsalon en schoonheidssalon, … Ook aan de werkomgeving wordt veel aandacht besteed.  Er is veel werkruimte, er zijn voldoende hulpmaterialen, er is veel natuurlijk lichtinval en de medewerkers krijgen zelf de kans om de leefruimtes aangenaam en huiselijk in te richten.

INFO: Dave Dewachtere

 

 

SECTORALE LEDENVERGADERING SECTOR ONDERSTEUNING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAS EEN GROOT SUCCES

Op 10 december 2015 vond de sectorale ledenvergadering van de sector ondersteuning van personen met een handicap plaats in Antwerpen. We mochten meer dan 300 deelnemers verwelkomen!

Het gekende, maar succesvolle recept

We gingen aan het werk met het gekende recept: een terugblik op de realisaties van het voorbije jaar 2015 en de topprioriteiten voor 2016. De leden kregen de kans om vragen en bezorgdheden met ons te delen.

De rest van de dag was een vervolg op onze UPDATE PVF dagen van juni 2015. Ondertussen staan we weeral een heel eind verder en vonden we het opportuun om in december opnieuw stil te staan bij de verdere uitwerking van de persoonsvolgende financiering: wie zijn vergunde aanbieders, aan welke voorwaarden moeten aanbieders voldoen, wat zijn de organisatiegeboden kosten, hoe zal de transitie gemaakt worden van de huidige cliënten naar persoonsvolgende financiering, wat is mogelijk binnen rechtstreeks toegankelijke hulp, hoe zal de zorgregie werken, hoe ziet de persoonsvolgende financiering voor de minderjarigen eruit. Deze en vele andere thema’s kwamen op onze UPDATE PVF 2 op 10 december 2015 aan bod.

De reacties na deze boeiende dag waren positief. Na een intense dag vol informatie, hadden de leden het gevoel weer helemaal mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen.

INFO: Diane Serneels, 02 507 01 26

 

 

STUDIEDAG ‘IEDERE VRIJWILLIGER TELT’ OP 2 MAART 2016

Is Vlaanderen nu een vrijwilligersparadijs of niet? De Koning Boudewijnstichting presenteerde in het najaar 2015 haar meting over het vrijwilligerswerk in België. Welke lessen kunnen we trekken uit de academische analyse over de telling van het vrijwilligerswerk? Wat leren de cijfers ons nog? Dat we nog meer mensen moeten aanzetten te vrijwilligen? Ja, maar hoe doen we dat dan?

Studiedag in de week van de vrijwilliger

In 2016 loopt de week van de vrijwilliger van 27 februari tot en met 6 maart. In die week organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk naar jaarlijkse gewoonte een studiedag. Op 2 maart 2016 organiseert het Steunpunt de studiedag “Iedere vrijwilliger telt”. Heldere communicatie kan je al een heel eind helpen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. We nemen de deelnemers mee in een tocht naar diepere inzichten, tips en ideeën om te rekruteren, zodat er straks nog meer mensen vrijwilligen.

Inschrijven voor deze studiedag kan via deze link
Meer informatie omtrent de week van de vrijwilliger vind je via deze link

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39
 

DAG VAN DE ZORG OP ZONDAG 20 MAART 2016

Na het grote succes en de massale mediabelangstelling van de voorbije edities lanceert het team van Dag van de Zorg met trots de 5de editie van Dag van de Zorg op zondag 20 maart 2016 met als centraal thema: Zorg in beweging. Het zorglandschap is volop in verandering. ‘Zorg in beweging’ staat voor innovatie, transparantie, preventie, actie, samenwerking, ... 

Zorg in beweging

Ondertussen werden de inschrijvingen voor deze 5de editie afgesloten en staat de teller op iets meer dan 160 deelnemers, met een mooie regionale spreiding over gans Vlaanderen. Tevens is er een evenwichtige mix van zorg en welzijn aanwezig, alsook van kleine en grotere organisaties.
Dit jaar wordt er stilgestaan bij het thema ‘zorg in beweging’. Op dit moment zijn er immers heel wat sectoren in verandering, in beweging. In aanloop van de Dag van de Zorg, willen de organisatoren iedereen in beweging zetten om de boeiende zorg- en welzijnssector in Vlaanderen te ontdekken.

Zorgcongres

Naast de Dag van de Zorg, wordt dit jaar voor de tweede keer de Week van de Zorg gelanceerd. Dit is een congres dat doorgaat op dinsdag 15 maart 2016. Hierin staat interactie tussen empathie en innovatie in de zorg centraal. Tijdens dit congres wordt “het zorgverhaal van het jaar” verkozen door de aanwezigen. Er zijn alvast 44 inzendingen.
Voor meer info, surf naar www.dagvandezorg.be
Meer info ivm het congres vind je hier.

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

 

DRIEKONINGENACTIE: PLEIDOOI VOOR EEN BESCHERMINGSSTATUUT OP MAAT

Op 6 januari 2016 hebben een 50-tal organisaties en federaties uit de zorgsector, waaronder ook het Vlaams Welzijnsverbond, een oproep in de vorm van een open brief, verzonden aan de Vlaamse magistratuur, de Hoge Raad voor de Justitie, en de minister van Justitie in verband met de toepassing van de nieuwe wet ‘Bewindvoering’ die kwetsbare personen ook gerechtelijk beschermt.

Menselijke waardigheid

De wet van 17 maart 2013 bevat de regelgeving inzake onbekwaamheid. Deze regelgeving werd fundamenteel hervormd. De aangepaste regelgeving bevat een nieuwe beschermingsstatus “die strookt met de menselijke waardigheid”. Die nieuwe visie was het resultaat van jaren wetgevend werk over alle partijgrenzen heen, en overleg met alle actoren uit de juridische, medische en sociale sector. De wetgever had de uitgesproken bedoeling de juridische onbekwaamheid slechts subsidiair en proportioneel toe te passen via ‘maatwerk’ en uitdrukkelijk bij voorkeur familiale bewindvoerders aan te stellen.

Open brief

In de open brief wordt er eerst hulde gebracht aan de vele magistraten en griffiers die zich hebben ingezet voor de nieuwe taken die de wet aan de ‘nabijheidsrechter’ als traditioneel beschermer van de zwakkeren toevertrouwde.

Wij, samen met de andere ondertekenaars van de open brief, kregen steeds vaker ernstige alarmsignalen over een feitelijke uitholling van de wettelijke doelstelling in bepaalde regio’s. In een aantal gevallen merkten we vreemde interpretaties en praktijken tegen de geest en letter van de wet tot een feitelijke achteruitgang van het statuut van kwetsbare personen. Waar de wet zelf een wetsevaluatie in het vooruitzicht stelt, kan thans onmogelijk de daarvoor vooropgestelde datum van 2022 afgewacht worden. Daarom werden de handen in elkaar geslagen om deze open brief te schrijven. De brief kan u hier als bijlage lezen. 

INFO: Hendrik Delaruelle, 02 507 01 38

 

RECENTE BIJDRAGEN OP SOCIAAL.NET

Op Sociaal.Net werden weer heel wat interessante bijdragen geplaatst!

Na de jeugdzorg

Hoe vergaat het jongeren die uitstromen uit de bijzondere jeugdzorg? Daarover is weinig bekend. Een doctoraatsonderzoek van de Universiteit Gent volgde een groep jongeren van zeventien jaar en ouder die op het punt stonden de bijzondere jeugdzorg te verlaten, op weg naar een zelfstandig leven. En een kwalitatief follow-up onderzoek bracht de beleving van die overgangsperiode in kaart. Voor onderzoekster Sharon Van Audenhove  is het “Een positief verhaal.” Lees verder op Sociaal.Net.

Vlaamse sociale bescherming

Hoe zal de Vlaamse sociale bescherming eruit zien? Kristel Bogaerts van de studiedienst van de SERV en het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen) licht een tip van de sluier. Het blijft een explosieve materie, wanneer we de reacties op deze bijdrage lezen.

Samen radicaliseren

In haar nieuwjaarscolumn gaat jeugdwerkster Lies Verhoeven “Vollen bak voor solidariteit en verdraagzaamheid.”

Laat u inspireren door deze en andere bijdragen op Sociaal.Net!

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

DURF JIJ EEN DUOOTJE DOEN? NEEM OP 24 MAART 2016 DEEL AAN DUODAY!

Tijdens de voorbije edities van DUOday proefden al 2.575 personen met een arbeidsbeperking van een échte job in 2.200 bedrijven. Een laagdrempelige ervaring voor werkgever en medewerker.

Duobaan voor 1 dag

Geef jij ook de kans aan een werkzoekende om een nieuwe werkervaring op te doen op 24 maart 2016? Die dag werkt hij of zij samen met één van jouw medewerkers. Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit. Je medewerker en jijzelf maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.

Schrijf je in op www.DUOday.be! Wil je ook deelnemen aan DUOday met een vestiging in Wallonië, Duitstalige Gemeenschap of Brussel? Laat het de organisatoren van DUOday weten bij inschrijving.

DUOday in Vlaanderen is een organisatie van GTB, in samenwerking met: FeGOB, RESOC, UNIZO, VDAB, Verso en VOKA.

Neem gerust een kijkje op de website of op facebook en twitter

INFO: Wannes Marivoet

 

HRWIJS STELT JAARPROGRAMMA VOOR

Een scan van je HR-beleid, een inspiratiesessie met collega’s, een event met een boeiende spreker. HRwijs (Verso) stelt ook in 2016 alles in het werk om je medewerkersbeleid te ondersteunen. En om je aan het netwerken te krijgen natuurlijk. We trekken je zelfs de theaterwereld in en sturen je op zomerkamp. Bekijk ons programma en schrijf je in.

HRscan

Met de HRscan van HRwijs breng je op een halve dag je HR-beleid in kaart. Je krijgt inzicht in hoe ver jouw organisatie staat in een professioneel medewerkersbeleid. Je wisselt ervaringen uit met andere (kleine) vzw’s en gaat naar huis met praktische tips en tools. De HRscan kun je ook ‘aan huis bestellen’. Kirsten D’Hooghe komt graag langs om je organisatie samen kort te screenen.

In 2016 programmeert HRwijs 5 identieke workshops:

Inspiratiesessies

De HRwijs-inspiratiesessies reiken kleine socialprofitondernemingen nieuwe ideeën aan over actuele HR-thema’s. Ervaren sprekers leiden de sessies in. Praktijkvoorbeelden uit kleine vzw’s en HR-methodieken maken het concreet. In 2016 gaan we in op ‘competenties en talenten’, ‘leiderschap in verandering’ en ‘inzetten op welzijn’.

 • 12 maart 2016, Hasselt - Aan de slag met competenties & talenten
 • 2 juni 2016, Brugge - Leiderschap in verandering
 • 11 oktober 2016, Brussel - Inzetten op welzijn
Intervisiemoment diversiteit

HRwijs legt in het 'intervisiemoment diversiteit' specifieke vragen van de deelnemers voor aan een expert. Die geeft bruikbare antwoorden. We steken ook iets op uit de ervaringen van de andere deelnemers. Deze dag gaat door op 24 maart 2016, in Mechelen.

Summer course

In een tweedaagse summer course voor leidinggevenden van kleine vzw's, in het groene Heerlijckyt van Elsmeren, krijg je een overzicht van alle stappen in HR, van werving tot uitstroom. Je wordt gevoed met een aantal actuele HR-thema’s, zoals burn-out en langer werken. Roeland Broeckaert (VOCA Training & Consult), auteur van het boek ‘Dienend Leidinggeven’, is de docent.

Motivatie op de planken

Hoe wek je engagement en werkplezier bij je medewerkers? Op 5 april 2016 geven HRwijs en stadstheatergezelschap ‘Het nieuwstedelijk’ daarop een mogelijk antwoord met de motivatieworkshop “Omdat ge ervoor betaald wordt!”. Het wordt een interactieve dag voor stafmedewerkers en directies van kleine vzw’s. Hoe run je een theatergezelschap vol sterke persoonlijkheden? Stijn Devillé en Adriaan Van Aken doen je met frisse blik naar de eigen werkplek kijken.

 • 5 april, Leuven – Workshop “Omdat ge ervoor betaald wordt!”

INFO: Pieter Vleugels, 0499 37 39 83

 

10 JAAR KOFFIESTOP, DAAR DRINKEN WE OP!

Met een kopje koffie de boeren in Colombia steunen. Dat is het doel van de tiende Koffiestop-campagne van Broederlijk Delen. Het principe is even simpel als aanstekelijk: schenk een kopje koffie in ruil voor een vrije bijdrage voor Broederlijk Delen. Een klein gebaar voor een betere wereld, én een gezellig koffiemoment in één klap.

Koffiestopdag op 4 maart 2016

Dé Koffiestopdag staat dit jaar gepland op vrijdag 4 maart 2016. Komt deze dag niet goed uit voor jou? Geen probleem, vroeger of later kan ook altijd.
Registreer uw actie nu en ontvang een gratis Koffiestop-pakket. U vindt er handig materiaal in terug voor de actie én een verrassing naar aanleiding van de tiende verjaardag van de Koffiestop.
Meer informatie over de Koffiestop vindt u op www.koffiestop.be.
Meer informatie over de campagne vindt u op www.broederlijkdelen.be/campagne.

 

TELE-ONTHAAL ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Tele-Onthaal is 24 uur per dag bereikbaar voor een gesprek per telefoon of chat. Anoniem, vertrouwelijk en voor iedereen. In 2015, contacteerden dagelijks gemiddeld 316 mensen de telefonische en chathulpdienst  voor een goed gesprek over kleine en grote zorgen. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om de grote vraag naar een anoniem luisterend oor te beantwoorden.  Om permanent bereikbaar te zijn, hebben we immers vele oren en ogen nodig. Tele-Onthaal zoekt voor 2016 mannen en vrouwen die iets voor een ander willen betekenen door het bieden van dat luisterend oor, dag en nacht.

“Every good conversation starts with good listening.”

Luisteren is een erezaak bij de telefonische en chathulpdienst Tele-Onthaal. Bij Tele-Onthaal is er altijd iemand die luistert: zonder sluitingsuren, dag en nacht, 7 op 7,  het hele jaar door. Iedereen met kleine of grote zorgen kan bij Tele-Onthaal terecht voor een gesprek op het nummer 106 of via chat.  Altijd. Gratis en anoniem. Tele-Onthaal is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Tele-Onthaal zoekt vrouwen en mannen die geboeid zijn door mensen, die graag luisteren en tijd willen vrijmaken voor wie het moeilijk heeft. Tele-Onthaal biedt jou de kans om je (luister)vaardigheden te verbeteren en om samen te werken met een groep gelijkgezinde collega’s. Een opleiding, permanente vorming en coaching maken van jou een deskundige vrijwilliger. In heel Vlaanderen starten dit voorjaar basistrainingen om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

 • Antwerpen: zaterdag 7 februari 2016
 • West-Vlaanderen: zaterdag 20 februari 2016
 • Oost-Vlaanderen : zaterdag 20 februari 2016
 • Vlaams-Brabant en Brussel: zaterdag 23 april 2016
 • Limburg: najaar 2016

INFO: http://www.tele-onthaal.be/nl/vrijwilligerswerk/

 

 

HRM‐COCKPIT: EEN DUURZAAM HUMAN RESOURCE BELEID IN DE SOCIAL PROFIT EN PUBLIEKE SECTOR

De school voor social profit en publiek management organiseert een vorming rond duurzaam HR-beleid.

Algemeen

De HRM cockpit is een instrument en methodologie voor het bepalen van de kritische succesfactoren op weg naar een duurzaam HRM. Door dit instrument kunnen organisaties een strategische keuze maken voor het inzetten op HRM beleid en systemen die bijdragen aan een duurzame relatie tussen medewerker en organisatie (People), met het oog op het behalen van duurzame resultaten (Performantie) en met respect voor de omgeving van de organisatie (Planet). Deze vorming is een handige bijdrage om de HRM Cockpit toe te passen in de organisatie, of geïnteresseerden vertrouwd te maken met de HRM Cockpit.

Deze vorming is gebaseerd op een boek van Prof. Dr. Alex Vanderstraeten van de Universiteit Gent met als titel: “De HRM Cockpit: naar een duurzaam HR”. De heer Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond gaf een inleiding bij de voorstelling van het boek op 23 november 2015 dat handelde over de welzijnssector in transitie en de uitdagingen voor het medewerkersbeleid.

Inhoud
 • Situering van duurzaam HRM: van een strategische naar een duurzame HRM benadering
 • De HRM Cockpit: uitgangspunten en wijze van werken
 • Voorstelling van strategische mapping en impact denken
 • De HRM Cockpit methodologie: hoe werken aan de hand van een concrete case
 • Bepalen van kritische succesfactoren en prioritair pad aan de hand van een concrete case
 • Oefening in het werken met de HRM Cockpit vanuit de eigen organisatie of zelfgekozen case

De vorming richt zich op leidinggevenden binnen de social profit en de publieke sector.

Lesgever

Prof. dr. Alex Vanderstraeten (Universiteit Gent) is doctor in de sociologie. Hij is verbonden aan het faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij doceert voornamelijk in het domein van Personeel‐ en Organisatiemanagement. Het onderzoek gaat naar de invoering van resultaatsgericht Human Resource Management, competentiemanagement en strategisch Human Resource Management met speciale interesse in social profit en publieke organisaties.

Praktisch

Deze vorming gaat door op 15 of 17 februari 2016 van 9u tot 17u op Campus Mercator, Henleykaai 84, 9000 Gent, lokaal 1.19.
Info en inschrijven via deze link.

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

 

 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be