DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 17, nr. 134, 26 oktober 2015

Het Verbond zet in op diversiteit: welkom Nouman!Het Vlaams Welzijnsverbond doet mee aan ZuiddagSociaal.net groeit gestaag verderTax shiftHumus voor de eenentwintigste eeuw: 16 technische studenten verbluffen met hun sociaal talentDag van de zorg op 20 maart 2016Feest in de voorzieningen voor buitenschoolse kinderopvangZorgcommunicatie.be deelt expertise via nieuw vakbladWerkbaar werk in de Vlaamse Social Profitsectoren?Colofon

 

HET VERBOND ZET IN OP DIVERSITEIT: WELKOM NOUMAN!

Sinds september 2015 zijn we op het Vlaams Welzijnsverbond een werknemer rijker. Welkom aan Nouman!

Begeleid werk

Het Vlaams Welzijnsverbond hecht belang aan diversiteit in de ruimste zin van het woord en zet hier intern hoog op in. Mensen met diverse talenten en competenties, achtergronden, geloofsovertuiging, beperkingen,… zijn bij ons welkom. We gingen binnen het kader van begeleid werk op zoek naar een nieuwe medewerker om ons team te versterken. Begeleid werk biedt ondersteuning aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren, omwille van persoons- of maatschappijgebonden beperking. Begeleid werken biedt deze mensen de kans om toch te gaan werken in het reguliere circuit op onbezoldigde basis.
Via De Lork vzw wijn we in contact gekomen met Nouman, die een verstandelijke beperking heeft. Nouman heeft er alvast heel veel zin in en zijn enthousiasme druipt er af!

Takenpakket

Nouman heeft een divers takenpakket gekregen op het Vlaams Welzijnsverbond. Zo reinigt hij af en toe de burelen, maakt hij de vaatwasser leeg, kleeft hij etiketten op omslagen en vult die vervolgens, geeft onze planten water, gaat de post ophalen en ga zo maar door!
We zijn blij dat we Nouman mogen verwelkomen op het Verbond.

 

INFO: Lieve Houthuys, 02 507 01 20

HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND DOET MEE AAN ZUIDDAG

Op 22 oktober 2015 ging de 10de editie van Zuiddag door. Meer dan 12.000 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs zetten zich in voor een project in het zuiden. Ze werken één dag in een organisatie en staan hun loon af, dit jaar voor de cacao-sector in Nicaragua. Meer informatie vind je op www.zuiddag.be.

Team kinderopvang versterken

Ook het Vlaams Welzijnsverbond nam deel aan Zuiddag, voor de derde keer. Dit jaar kwam een leerling het team kinderopvang versterken, thema van de dag was diversiteit en sociale functie.  Het was een zeer leerrijke dag:
“Ik heb deze job gekozen, omdat ik leider ben in een jeugdbeweging en dus heel graag met kinderen werk. Ik heb heel veel bijgeleerd over de kinderopvang, ook al werden heel wat termen gebruikt waar ik nog nooit van heb gehoord. We keken ook naar een fragment uit Koppen, ‘De Verdeelde Klas’, waar het thema racisme centraal stond. Het was zeer interessant om te zien hoe kinderen omgaan met racisme. De nabespreking was ook boeiend, er kwamen heel wat standpunten aan bod. Deze dag is heel snel voorbijgegaan en dit met dank aan de vriendelijke mensen met wie ik vandaag werkte.”

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

SOCIAAL.NET GROEIT GESTAAG VERDER

Ons online platform voor welzijn, gezondheid en sociaal werk is ondertussen al ruim zes maanden actief. Er verschenen reeds meer dan 140 bijdragen. We telden 46.000 unieke gebruikers en 138.000 paginaweergaven. We zijn actief op Twitter en Facebook. 8.250 lezers krijgen de digitale nieuwsbrief. Er verschenen 137 reacties op de gepubliceerde bijdragen. We kunnen stellen dat Sociaal.Net zijn start niet gemist heeft. We halen enkele recente items eruit. Maar je kan natuurlijk zelf nog verder grasduinen in de langere en korte bijdragen, de columns van Dikke Freddy, digital story’s en andere, de boekbesprekingen of de agenda.

Boeiend gesprek met psychiater

Sociaal.Net sprak met Joris Vandenberghe, psychiater in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven en UZ Leuven. Hierin ging hij onder meer in op het hoge aantal gedwongen opnames in Vlaanderen: “De samenleving is minder bereid om risico’s te nemen, men grijpt sneller naar dwangmaatregelen. We kiezen voor veiligheid ten koste van vrijheid.” Verder komen ook thema’s als vermaatschappelijking van de zorg, burn-out, suïcide en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Meer lezen via deze link.

NAH

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel vertonen heel diverse ziektebeelden. Aangepaste zorg- en dienstverlening zijn vaak niet beschikbaar in één soort voorziening. Samenwerking en gedeelde zorg dringt zich op. De Intercasa-methodiek kan hier een goed model bieden. Een bijdrage van Wouter Lambrecht (therapeutisch verantwoordelijke van de NAH-unit van Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle), Koen Browaeys (psycholoog bij vzw De Hoop, voorziening voor personen met een handicap in Zottegem) en Kristof Weytens (ortho-agoog bij De Beweging in Gijzenzele). Meer lezen via deze link

Vermaatschappelijking van zorg

In september verscheen een opiniebijdrage van Eric Everaert, Tuur Vanempten en Mario Vanhaeren over vermaatschappelijking, met als ondertitel “De kracht van verandering of een holle slogan?” Meer lezen via deze link

Groeimarge

We zien voor Sociaal.Net nog groeimarge. We zoeken inhoudelijke verbreding, onder meer naar (geestelijke) gezondheidszorg, meer debat via opiniestukken, de inbreng vanuit de praktijk en de gebruikers, enz. En natuurlijk willen we nog meer lezers bereiken en verder werken aan naamsbekendheid.

U kan ons helpen en wij kunnen u helpen

Bij dit alles kan u helpen: maak Sociaal.Net bekend bij uw medewerkers en achterban: op de homepage kunnen ze inschrijven op onze nieuwsbrief. Uw expertise, uw innovatieve projecten, uw mening… kan ook een plaats krijgen op Sociaal.Net: stuur een bijdrage in. Wij helpen u wel met de formulering en zorgen ervoor dat u zo goed mogelijk in beeld komt. Laat u inspireren door onze auteursrichtlijnen of stuur gewoon een mailtje.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

TAX SHIFT

Eind deze week beslist de regering over de bestemming van de door de tax shift vrijgekomen middelen. Het is nog steeds niet duidelijk of én hoeveel middelen naar de social profit zullen gaan. Nochtans zijn die in de zorg- en welzijnssector even onontbeerlijk als in de profit sector, zeker na de verschillende besparingsrondes van de voorbije jaren en de toenemende concurrentie. Het vrijgekomen budget is meer dan welkom om in de getroffen sectoren jobs te kunnen behouden en waar nodig te creëren.

Uiteenlopende noden

De noden in de verschillende zorg- en welzijnssectoren lopen nogal uiteen. Daar waar bepaalde sectoren (onder meer de ziekenhuizen) een verdere afslanking van hun personeel wensen te voorkomen en dus in de eerste plaats een correcte financiering vragen voor de bestaande jobs, situeren de behoeften zich in andere sectoren voornamelijk in de creatie van nieuwe jobs.

Onze bezorgdheid

Over alle sectoren heen is de voornaamste bezorgdheid de financiering van voldoende personeel om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen. We rekenen op de regering om deze prioriteit te vertalen in een rechtvaardige toekenning van de vrijgekomen middelen.

Namens
Vlaams Welzijnsverbond. Contact: Hendrik Delaruelle, 02 507 01 37
Zorgnet-Icuro. Contact: Peter Degadt, 0475 388 233
Wit-Gele Kruis Vaanderen. Contact: Hendrik Van Gansbeke , 0474 995183
Santhea. Contact: Yves Smeets - Michel Mahaux, 0475 95 32 46
FNAMS. Contact: Olivier de Stexhe, 0478 377 143
FIH. Contact: Pierre Smiets, 0477 514 914
FHPB-VPZB. Contact : Jacques de Toeuf, 02 672.13.50
Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD). Contact: Brice Many, 0498 46 35 63
CBI. Contact: Christian Dejaer, 02 644 06 14
Belgische Vereniging van Ziekenhuizen. Contact: Hildegard Hermans, 03 821 37 70

HUMUS VOOR DE EENENTWINTIGSTE EEUW: 16 TECHNISCHE STUDENTEN VERBLUFFEN MET HUN SOCIAAL TALENT

Op het verjaardagsevent van vijftien jaar Cera Award – één jaar Community Service Engineering op zaterdag 26 september 2015 werden in Leuven de Cera Awards uitgereikt aan studenten uit hogere technische richtingen die een project deden voor een socialprofitorganisatie. De Cera Award jury wil de technische studenten erkennen voor hun creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden en engagement. De jury noemde het “een grand-cru jaar”, een deelnemer formuleerde het zo “een huwelijk tussen technologie en de sociale sector is humus voor de eenentwintigste eeuw”.

Projecten

Tom Boelen en Tom Hillen - bachelor ICT UC Leuven Limburg - willen jongeren met autisme die verslaafd zijn aan gamen een alternatief bieden. Zij werkten in een multidisciplinair Techniek in de zorg- team aan de “plezierige activiteiten generator” - een app op maat van deze doelgroep. KIDS en Buso De Dageraad getuigden hoe de informaticastudenten op een fijne manier met de doelgroep communiceerden, en hoe zij in de teamvergaderingen zich altijd aan de kant van de doelgroep, jongeren met autisme, zetten.

Yannick Vliegen en Tom Schouteden - bachelor Electromechanica UC Leuven-Limburg - ontwierpen samen met een multidisciplinair Techniek in de zorg- team een badkamer voor de bewoners met dementie van het woonzorgcentrum Menos in Genk. Kunnen luisteren naar religieuze muziek, of kijken naar natuurbeelden? Yannick en Tom hielden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de bewoners. De badkamer wordt volgend jaar ook echt gerealiseerd.

Timothy Van Poucke - bachelor Toegepaste Informatica Vives - maakte voor Mariënstede uit Dadizele Tip top getypt- een module waarmee de gebruikers, personen met een handicap, zelfstandig en zonder fouten de tekst kunnen invoeren voor hun krantje Skoebidoe. Timothy programmeerde maar was vooral verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie in zijn multidisciplinaire Care Full Technology team.

Obiyaa Ansah - bachelor Toegepaste Informatica Odisee - de schoolopdracht voor Obiyaa’s multidisciplinaire Care Full Technology team luidde: “maak voor de vzw Wai Not een concept voor interactieve games voor jongeren met een verstandelijke beperking.” Obiyaa werkte in haar vrije tijd het spelidee verder uit en programmeerde echte toffe games voor deze doelgroep.

Tim Sangster en Matteus Deloge - bachelors Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven - werkten verder aan het “Fietsen doorheen het verleden”-project van woonzorgcentrum Witte Meren uit Mol, waarbij de bewoners van het woonzorgcentrum virtueel doorheen een landschap naar keuze kunnen fietsen. Tim en Matteus leerden veel van het testen met de eindgebruikers en getuigden over hoe motiverend het was om te kunnen werken aan een project met een duidelijke maatschappelijke doelstelling.

Maarten Ghequire en Eline Lebbe - postgraduaat Biomedische Ingenieurstechnieken KU Leuven - ontwierpen op vraag van Windekind Leuven constructiespeelgoed voor kinderen met een zwakke motoriek. Maarten en Eline vonden het een meerwaarde voor hun opleiding om te kunnen werken aan een opdracht met een sociale dimensie. Hun bouwblokken trokken veel aandacht op de prijsuitreiking: "Wanneer komen deze blokken op de markt?"

Mathias Van Flieberge - postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs KU Leuven - werkte aan het domoticasysteem van de assistentiewoningen van vzw Eigen Tijd uit Kuurne. "Het was een confrontatie met de realiteit", vertelde Mathias, Mathias besteedde veel tijd aan persoonlijke gesprekken met de bewoners. Daarna paste hij de systemen aan hun wensen aan. Het resultaat? Over de domotica wordt niet meer geklaagd. En dat was een jaar terug wel anders.

Jelle Smets en Mattias De Wil - masters Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven - kampeerden een aantal maanden bij het Open Therapeuticum Leuven om er te werken aan software applicatie op maat van deze snelgroeiende organisatie. Ze voelden zich er altijd heel erg welkom. En de wetenschap dat het Open Therapeuticum echt op hun werk zat te wachten was de beste motivator.

Sonia Van Ballaert - postgraduaat Community Service Engineering - ontwikkelde met een nul-budget voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding een nieuw intranet, een online e-learning module en schreef voor hen ook een IT-strategie uit. De basisconclusies van die IT-strategie - gebruik een bestaande oplossing als het kan, kijk naar shareware en freeware, hou rekening met onderhoud en updates,... zijn voor heel veel socialprofitorganisaties relevant.

Annemie Morel - postgraduaat Community Service Engineering - ontwikkelde een app om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren en testte dat uit bij bewoners van De Wingerd en Dijlehof uit Leuven. "Mensen met dementie kunnen nog leren", vertelde ze, "maar het is belangrijk dat ze geen fouten kunnen maken." Annemie werkte daarom in stappen: eerst met bewoners zonder dementie en pas als alle fouten en onduidelijkheden eruit waren, met mensen met dementie.

Danny Wouters - postgraduaat Community Service Engineering - werkte verder aan het Viamigo project dat de mobiliteit van personen met een verstandelijke beperking verbetert door hen, begeleid door een smartphone-app, zelfstandig een traject te laten afleggen. Danny had nooit eerder met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt, maar bij MPI Oosterlo in Geel waren ze in de wolken over de empathische manier waarop hij met hen omging.

Deze laatste drie projecten werden uitgevoerd in het kader van het nieuwe postgraduaat

En verder...

Op hetzelfde event werden ook de Senior Cera Award en de Organisatie Cera Award uitgereikt voor respectievelijk een werkende ingenieur, wetenschapper of informaticus die inspireert met zijn of haar maatschappelijk engagement en een socialprofitorganisatie die qua technologische innovatie een voorbeeld is voor de sector. De Senior Cera Award 2015 ging naar fysicus-ondernemer Alain De Keyser die werkt aan rugklachten in de zorg, de Organisatie Cera Award naar Dienstverleningscentrum Heilig Hart uit Deinze.
De hogescholen Vives, Thomas More en UC Leuven Limburg ondertekenden een engagementsverklaring om structureler met Cera Award samen te werken.
Cera Award is een project van Cera en RVO-Society dat technologische innovatie in de socialprofit stimuleert. Meer op www.cera-award.be.

INFO: Kristien Rombouts, Coördinator Cera Award , 0491 61 96 84

DAG VAN DE ZORG OP 20 MAART 2016

De voorbije jaren is Dag van de Zorg uitgegroeid tot het grootste eendaagse event voor de zorgsector.

Opendeurdag voor zorg, welzijn en de witte economie

Op 20 maart 2016 wordt er voor de 5e keer een opendeurdag voor zorg, welzijn en witte economie georganiseerd. Een 100-tal organisaties zijn reeds ingeschreven en zetten hun deuren open.

Dag van de zorg is een hoogdag, een feestdag waar jouw organisatie niet op mag ontbreken.

Twijfel je nog om deel te nemen, laat je dan overtuigen door deze ambassadeurs. Laat deze kans niet liggen en schrijf je in.

Exclusief voor deelnemers van Dag van de Zorg!

Rode Kruis en Dag van de Zorg organiseren het “Zorgverhaal van het Jaar”. Alle deelnemers aan Dag van de Zorg 2016 kunnen exclusief aan deze award deelnemen. Een mooie opportuniteit voor jouw organisatie! Op dinsdag 15 maart 2016 wordt de winnaar van de drie genomineerden bekend gemaakt op het tweede Dag v/d Zorgcongres. Het “Zorgverhaal van het Jaar” ontvangt een geldprijs van 10.000 euro.

Voor meer info www.dagvandezorg.be of mail naar karlien@dagvandezorg.be.

FEEST IN DE VOORZIENINGEN VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Van 12 tot 16 oktober 2015 zette het Vlaams Platform Buitenschoolse kinderopvang het thema “Geluk(t)” in de kijker voor de Week van de Buitenschoolse kinderopvang. Het Vlaams Welzijnsverbond maakt actief deel uit van dit Platform en biedt via deze weg jaarlijks de inspiratiemap en het promotiematieraal aan de leden om de Week van de Buitenschoolse opvang vorm te geven.

Thema Geluk(t)

Het thema Geluk(t) staat centraal omdat iedereen een beetje geluk kan gebruiken en omdat het zoveel deugd doet als het ons lukt. Maar ook omdat het bij het leven hoort dat het soms ook eens niet lukt en dat het net een succes kan zijn om te leren hoe je met plezier kan falen.
De kinderbegeleiders gaan met de kinderen op zoek naar geluk en wat hen gelukkig maakt. Ouders, buurt en toevallige bezoekers zijn gewaarschuwd: er is niets mis als de kinderen luidkeels Raymond van het Groenewoud’s “Gelukkig zijn” zingen, als alle klavertjes drie en vier uit het grasveld zijn verdwenen, als er torens gelukkoekjes worden gebakken en uitgedeeld, als er zotte uitdagingen aangegaan worden die lukken of mislukken. Het is gewoon de Week van de buitenschoolse opvang! Met wat geluk een week om nooit te vergeten.

Over sprookjes en besparingen

Om in een buitenschoolse kinderopvangvoorziening voldoende zorg en spel te kunnen aanbieden is een goede begeleider-kindratio belangrijk, blijkt uit onderzoek en uit de praktijk. De huidige vereiste om 1 begeleider per 14 aanwezige kinderen te voorzien, komt onder druk te staan door de besparingen van de Vlaamse Regering.
Per 1 januari 2016 worden de weerwerkgesco-statuten en -subsidies geregulariseerd. Deze regularisatie is een goede zaak, maar gaat ook gepaard met een besparing: organisatoren zullen 5% minder subsidie krijgen om de lonen van de kinderbegeleiders te betalen. Als Vlaanderen niet over de brug komt met extra middelen om deze besparing te compenseren heeft dit ongetwijfeld negatieve gevolgen voor de buitenschoolse kinderopvang en daar wordt niemand gelukkig van!

Buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen

Er zijn vandaag in Vlaanderen meer dan 41.000 door Kind en Gezin erkende of vergunde opvangplaatsen voor schoolgaande kinderen. Ook veel scholen organiseren vandaag, aanvullend op de door Kind en Gezin erkende of vergunde opvang, nog opvang voor schoolgaande kinderen, vooral naschools dan.
De Buitenschoolse Opvang staat open voor kinderen uit het basisonderwijs voor en na school, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.
De Buitenschoolse Opvang is een ontmoetingsplaats waar een ploeg enthousiaste medewerkers activiteiten, spel en plezier aanbiedt in een sfeer van vrije tijd, met bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van kinderen, ouders en partners uit de buurt.
66% van de kinderen tussen 2,5 en 12 jaar maakt in de schoolweek regelmatig gebruik van de buitenschoolse kinderopvang (voor of na schooltijd en op woensdagnamiddag) door andere personen dan ouders, broers, zussen enz. Grootouders, de school en de door Kind en Gezin Initiatieven voor Buitenschoolse kinderopvang zijn de meest gebruikte opvangvormen.

In de schoolvakanties wordt 67% van de kinderen regelmatig opgevangen of nemen ze deel aan vrijetijdsactiviteiten. Grootouders, vakantie-initiatieven, speelpleinwerking, familie en de door Kind en Gezin erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang zijn de meest gebruikte opvangvormen in de schoolvakanties.

Buitenschoolse kinderopvang voor kinderen

Voor de meeste kinderen is de buitenschoolse kinderopvang een verruiming van hun leefwereld. Samen zijn met vrienden en vriendinnen is belangrijker dan wat ze precies doen. En wat ze doen kan zeer divers zijn: rondhangen, praten, zingen, dansen of gewoon buiten spelen. De vrije keuze over wat ze doen en met wie is de voorwaarde voor een plezierige vrije tijd. Sommige kinderen zouden soms liever elders zijn dan in de opvang en zijn er vooral omdat ouders en grootouders niet beschikbaar zijn. En toch hebben kinderen er een veilige en prettige tijd. Daarvoor zorgen elke dag honderden kinderbegeleiders die de kinderen de individuele aandacht geven en het gevoel er te mogen zijn.

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

ZORGCOMMUNICATIE.BE DEELT EXPERTISE VIA NIEUW VAKBLAD

Zorgcommunicatie.be, expert in communicatie voor de zorg- en welzijnssector, lanceerde maandag 28 september 2015 het gelijknamige vaktijdschrift Zorgcommunicatie.be. Het nieuwe magazine wil zorg- en welzijnsorganisaties met tips, stappenplannen en praktijkverhalen helpen hun communicatie te professionaliseren. Dat is geen overbodige luxe, gezien de grote uitdagingen waar de sector voor staat.

Thuis in zorg en welzijn

De zorg- en welzijnssector is volop in beweging. In alle sectoren (ziekenhuizen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, voorzieningen voor personen met een beperking …) neemt de marktwerking toe, wat voorzieningen ertoe noopt om zich beter te profileren. Ook de krapte op de arbeidsmarkt dwingt zorgorganisaties om werk te maken van hun interne en externe communicatie. En dan zijn er nog de beeldvorming waar veel sectoren mee kampen, de sociale media, pers- en mediarelaties, de evolutie naar ‘cliëntenparticipatie’ enzovoort.
Vooral voor de kleine en middelgrote organisaties is het niet evident om hun communicatie te professionaliseren. Zij hebben vaak niet de middelen om een communicatiemedewerker in dienst te nemen. Daarom organiseert Zorgcommunicatie.be opleidingen en workshops en begeleidt het bureau voorzieningen op maat. Grote troef van Zorgcommunicatie.be is dat het al jaren thuis is in de zorg- en welzijnssector en de uitdagingen, de gevoeligheden en de noden door en door kent.

Magazine wil inspireren

“In het tijdschrift brengen we praktijkverhalen en delen we mooie communicatie-initiatieven in de sector”, vertelt Filip Decruynaere, drijvende kracht achter Zorgcommunicatie.be. “Veel zorg- en welzijnsorganisaties zetten vandaag al in op communicatie, maar hebben niet altijd de nodige expertise en ervaring in huis. Wij willen hen helpen om communicatie strategisch in te zetten. Het magazine wil kleine en grote organisaties inspireren en handvatten aanreiken. Per nummer brengen we een themadossier en zetten we een bepaalde sector in de spotlights. Zo diepen we in ons eerste nummer het thema sociale media uit en focussen we op de communicatie van woonzorgcentra. Andere thema’s en sectoren volgen.”

Meer dan 3.000 voorzieningen

Zorgcommunicatie.be verschijnt vier keer per jaar en valt gratis in de bus bij meer dan 3.000 zorg- en welzijnsvoorzieningen, gaande van ziekenhuizen en woonzorgcentra, over voorzieningen voor personen met een beperking en organisaties in de jeugdhulp, tot en met thuiszorgorganisaties en kinderdagverblijven. Het tijdschrift richt zich op bestuurders, directieleden en stafmedewerkers in zorg- en welzijnsvoorzieningen, kortom op al wie in deze organisaties verantwoordelijk draagt voor de communicatie, marketing en public relations.

INFO: Filip Decruynaere of 0477/67 35 69

WERKBAAR WERK IN DE VLAAMSE SOCIAL PROFITSECTOREN?

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social-profitsector, een diepgaand onderzoek naar Werkbaar Werk in de sector.  Vivo ging na wat het welzijn, de motivatie en de tevredenheid van werknemers in de social profit bevordert en vermindert.

Knelpunten en succesfactoren

Met de Werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid als basis, werd ingegaan op knelpunten en succesfactoren voor een goede kwaliteit van de arbeid.
Zo zien we bijvoorbeeld in de werkbaarheidsmonitor, dat de emotionele belasting vooral in de jeugdhulp, gehandicaptensector en het welzijnswerk zeer hoog is. Bijna de helft van de medewerkers doet emotioneel belastend werk. Dit heeft een grote impact op de werkbaarheid en het welzijn van medewerkers. Vivo zocht uit hoe medewerkers hier zelf tegenaan kijken, wat volgens hen de oorzaken zijn en hoe hier aan kan worden gewerkt. Naast de emotionele belasting komen nog heel wat andere onderwerpen aan bod, zoals de werkdruk, de verhouding met collega’s, leidinggevenden en cliënten/patiënten/bewoners, de leermogelijkheden, de autonomie,…

Op zoek naar algemene conclusies en een aantal specifieke aandachtspunten per deelsector? Raadplaag hier het uitgebreide rapport .
Op zoek naar bondigere info en tips voor medewerkers en leidinggevenden? Raadpleeg hier de brochure.
De onderzoeksresultaten liggen aan de basis voor een actieplan dat werk maakt van werkbaar werk in de sector.


INFO: Laurence de Mûelenaere, 02 250 37 78
 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be