DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 17, nr. 132, 21 april 2015

Feestzitting op 19 mei 2015: engagement voor een warme samenlevingInformatiemoment voor onze leden: update PVFSociaal.net: nu al een succes!Agressie? Speel erop in!Colofon


FEESTZITTING OP 19 MEI 2015: ENGAGEMENT VOOR EEN WARME SAMENLEVING

Graag nodigen wij u uit op onze feestzitting ter gelegenheid van het afscheid van Frank Cuyt als algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond vzw. Het thema van de dag is ‘engagement voor een warme samenleving’.

Programma

Deze feestzitting gaat door op dinsdag 19 mei 2015 om 16u en het onthaal wordt voorzien vanaf 15u30. Dit event gaat door in het auditorium Brussels44Center, Passage44, 1000 Brussel.

De presentatie is in handen van Jos Mariën en Cath Luyten.
Tal van interessante lezingen staan op het programma:

  • Dank aan Frank Cuyt voor zijn 'welzijnsgedreven engagement'.
  • 'Waar is die markt van welzijn en geluk?' door Ignaas Devisch, filosoof
  • Kwaliteitsvolle ondersteuning en zorg in het nieuwe welzijnslandschap door Koen Hermans, socioloog
  • Zorgt cultuur voor welzijn? Cath Luyten in gesprek met actrice Gilda De Bal
  • Partnerschap overheid en middenveld door minister Jo Vandeurzen

Deze feestzitting wordt muzikaal opgeluisterd door Elisa en Koen vanuit De Wissel vzw.

Afsluitend is er een feestelijke receptie die verzorgd wordt door de Heksenketel vanaf 17u30.

Inschrijven kan via deze link of via mail.

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

INFORMATIEMOMENT VOOR ONZE LEDEN: UPDATE PVF

De persoonsvolgende financiering (PVF) gaat van start in 2016. Het decreet wordt nu in een snel tempo vertaald in uitvoeringsbesluiten. Op 17 juni 2015 in het Provinciehuis Leuven en op 19 juni 2015 in het Vormingscentrum Guislain Gent organiseren wij voor onze leden informatiemomenten PVF.

Tijd voor een update!

We maken tijd voor een update. We lichten de laatste stand van zaken van alle nieuwe ontwikkelingen toe. Wie krijgt een BOB? Wat is mogelijk met rechtstreeks toegankelijke hulp? Hoe krijg je een persoonsvolgend budget? Hoe ziet een ondersteuningsplan eruit? Hoe groot zijn de budgetcategorieën? Wat zijn de personele middelen? Hoe groot zijn de organisatiegebonden kosten? Welke link wordt gemaakt met de zorggradatie? Wat met PVF voor minderjarigen? Wie is vergunde aanbieder? Wie krijgt prioritair een budget? Wat met VIPA? Wie worden de bijstandsorganisaties? Hoe verloopt de overgang voor de huidige zorggebruikers naar PVF?

Goed geïnformeerde zorgaanbieders bereiden zich voor op de toekomst. Met deze update bent u weer helemaal mee!
We brengen dezelfde informatie zowel in Leuven als in Gent. We richten ons naar directies en beleidsmedewerkers.

Folder en inschrijven

Binnenkort zal u een folder met het ganse programma ontvangen. Later kan u zich inschrijven via onze website.

INFO: Hilde Verstricht, 02 507 01 27

 

SOCIAAL.NET: NU AL EEN SUCCES!

Eind maart 2015 is Sociaal.Net gestart. We zijn ongeveer een maand verder, en we kunnen nu al stellen dat de lancering een succes is. Zowel de diversiteit van de bijdragen als het aantal bezoekers overtreft onze verwachtingen en de leesbaarheid en de lay out wordt erg gewaardeerd! Wacht niet langer om een kijkje te nemen en je in te schrijven op de nieuwsbrief.

Over de muurtjes…

Het Vlaams Welzijnsverbond werkt mee aan Sociaal.Net, het nieuwe onlineplatform voor iedereen met interesse in sociaal werk, welzijn en gezondheid.
Sociaal.Net is, net zoals zijn voorgangers Tijdschrift voor Welzijnswerk en Alert, actief op het kruispunt tussen beleid, werkveld, opleiding, onderzoek, gebruikers en vrijwilligers, en focust op alle domeinen en beroepsgroepen uit het ruime veld van welzijn en gezondheid. Sociaal.Net laat de expertise van praktijkwerkers aan bod komen, heeft oog voor het perspectief van gebruikers en de samenleving en kijkt over grenzen van sectoren, disciplines en belangen heen.

Een mooie start

Eind maart 2015 is Sociaal.Net gestart. We zijn nu ongeveer een maand verder, en we kunnen nu al stellen dat de lancering een succes is. De website had op enkele dagen tijd al een veel groter bereik dan de twee voorgangers: ruim 5000 unieke bezoekers, die meer dan 20.000 keer een pagina consulteerden. Ruim 70% gebruikt daarvoor een desktop, ongeveer 20% een mobiele telefoon en bijna 10% de tablet. Sociale media zorgt voor bijna 4 op de 10 van de bezoekers, de andere komen via google, de nieuwsbrief, rechtstreeks of via links op andere websites. 30% kwam rechtstreeks op de homepage terecht, 70% via detailpagina’s. Met de nieuwsbrief bereiken we ruim 8000 unieke mailadressen: ook dat van jou?
Ondertussen werden er reeds 12 langere bijdragen gepubliceerd onder Analyse XL, 9 opiniebijdragen, 4 interviews, 5 columns van onze vaste columnisten, meerdere boekbesprekingen, diverse korte berichten in de Telex en talrijke vormings- en studiedagen in de Agenda. Elke bijdrage (behalve agenda) kan gedeeld worden via facebook, twitter of linkedin, en je kan de link gemakkelijk doormailen naar vrienden of collega’s.

Sociaal.Net is er ook voor u!

Ga eens kijken op de homepage, waar u ook kan intekenen op de nieuwsbrief, zodat u zeker op de hoogte blijft van de nieuwe bijdragen.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

AGRESSIE? SPEEL EROP IN!

Op 7 mei 2015 lanceert Icoba in de Brabanthal Leuven haar campagne “Agressie? Speel erop in!”. De rode draad van de campagne is: een levend agressiebeleid heeft actie en interactie nodig. Zo  krijg je het in de hoofden, harten en handen van medewerkers.

Sleutelbegrippen

Icoba zet vier sleutelbegrippen in de kijker om een agressiebeleid leven in te blazen.

  • Agressie bespreekbaar maken op alle niveaus in de organisatie. En dat best los van crisismomenten of acute incidenten. Zo krijgt agressiebeheersing haar eigen taal en plaats in de organisatie.
  • Gepast reageren op situaties van agressie of ander grensoverschrijdend gedrag. De-escaleren, benoemen, bewust negeren, sanctioneren of op de ‘pauzeknop’ drukken. Het zijn gradaties in reactie. Uitgangspunt bij reageren is altijd: evenwicht zoeken tussen gedrag ombuigen of stoppen en contact blijven houden met de persoon achter het gedrag.
  • Als er brokken zijn gemaakt, materieel of relationeel, moeten die hersteld worden. Hoe gaat het pad tussen hulpverlener en cliënt verder na het agressie-incident? Hoe organiseer je een goed herstelklimaat?
  • Om een agressiebeleid levend te krijgen en te houden, is nauwgezette opvolging heel belangrijk. Monitoren van gemaakte afspraken, lessen trekken uit  incident-meldingen en het up to date houden van procedures zijn daar een paar voorbeelden van.
Aftrap van de campagne

Op 7 mei 2015, tussen 9.30u en 16.30u kan elke werknemer uit de sector van de Vlaamse opvoedings- en huisvestinginrichtingen en de Vlaamse welzijns-en gezondheidssector de aftrap van de campagne meemaken in de Leuvense Brabanthal. Het wordt een bruisende mix tussen een beurs en een studiedag. Deelnemers kiezen uit een breed assortiment van workshops, demosessies, mini-trainingen of presentaties. En tussen de sessies door rustig kuieren op de beursvloer waar hem of haar een resem stands te wachten staat met spelmateriaal, gespreks- en inspiratietafels, een stellingenboksring, een boekenstand met leeshoek en uiteraard ruime netwerkmogelijkheden.

Inschrijven kan op www.icoba.be.

INFO: www.icoba.be

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be