Zorgcommunicatie in verandering: Hoe communicatie de slagkracht in zorg en welzijn versterkt

Printervriendelijke versiePDF version

De zorg- en welzijnssector is in volle evolutie. De noden en de verwachtingen zijn hoog, de middelen beperkt. Samenwerking in netwerken van zorg; persoonsvolgende financiering; meer marktwerking en concurrentie; empowerment en vermaatschappelijking; kwaliteitsindicatoren en accreditering; de krapte op de arbeidsmarkt – het zijn allemaal evoluties die welzijnsvoorzieningen dwingen om zich beter te profileren en om hun interne en externe communicatie professioneel aan te pakken.
Grotere voorzieningen hebben soms al een communicatiedienst, maar kleine en middelgrote organisaties roeien met de riemen die ze hebben. ‘Zorgcommunicatie in verandering’ is voor beide doelgroepen geschreven. Grote voorzieningen vinden er inspiratie en nieuwe invalshoeken, kleine en middelgrote organisaties krijgen praktische handvatten en concrete tips. Doorheen het boek lopen tientallen praktijkverhalen uit alle sectoren van zorg en welzijn. Wellicht herkent u in de praktijkvoorbeelden één van de collega-voorzieningen van het Vlaams Welzijnsverbond.
‘Zorgcommunicatie in verandering’ is een ideale toetssteen voor de communicatie in en van voorzieningen voor personen met een beperking, organisaties voor jeugdhulp, voorzieningen kinderopvang, organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties,…
Het boek werd voorgesteld op een succesvol symposium op 28 april 2016. De auteur, Filip Decruynaere heeft een jarenlange ervaring als communicatiedeskundige en redacteur in de zorg- en welzijnssector. Hij leidt het communicatiebureau Zorgcommunicatie.be.
Het boek Zorgcommunicatie in verandering. Hoe communicatie de slagkracht van organisaties in zorg en welzijn versterkt. Uitgeverij Acco is in de boekhandel te bestellen of via Acco: https://www.acco.be/nl-be/items/9789462925854/Zorgcommunicatie-in-verandering, of  via www.bol.com. De prijs bedraagt 25 euro.